Εταιρείες

Ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής με τον Όμιλο ERGO

Τη δημιουργία ενός ενιαίου ηγετικού ασφαλιστικού οργανισμού με την επωνυμία ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία, σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης των εταιρειών ERGO ΑΕΕ Ζημιών, ERGO ΑΕΕ Ζωής και Αγροτική Ασφαλιστική Α.Ε. με απορρόφηση της δεύτερης και της τρίτης εταιρείας από την πρώτη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Όμιλος, η “ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία” συνιστά πλέον έναν ασφαλιστικό οργανισμό ικανό να εγγυηθεί και να διασφαλίσει στους ασφαλισμένους και στους συνεργάτες του την παροχή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων σε όλους τους κλάδους Ασφαλίσεων, Γενικών, Ζωής και Υγείας, αλλά και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, με κύριο γνώμονα την κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών τους και την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Η ERGO Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία, αξιοποιώντας το κύρος, την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την οικονομική ισχύ μιας παγκόσμιας ασφαλιστικής δύναμης, όπως ο όμιλος Munich Re – ERGO, προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητάς της, αλλά και στην αντιμετώπιση και αξιοποίηση των προκλήσεων του μέλλοντος.

 

Με αφορμή την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ο CEO του ομίλου ERGO στην Ελλάδα, κ. Θεόδωρος Κοκκάλας, εξέφρασε την βαθιά ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωσή της, με βάση τον αρχικό προγραμματισμό: «Όλοι μαζί εργασθήκαμε και λειτουργήσαμε με κύριο μέλημά μας η συγχώνευση να εξελιχθεί ομαλά, με προσεκτικά και σίγουρα βήματα που διασφαλίζουν ότι η επιχειρηματική αυτή κίνηση θα επηρεάσει μόνο θετικά τους ασφαλισμένους μας, τους συνεργάτες μας, τους εργαζομένους μας, τον μέτοχο και την κοινωνία. Με την εξέλιξη αυτή, η ERGO στην Ελλάδα καθίσταται πλέον μια ακόμη μεγαλύτερη και ισχυρότερη ασφαλιστική δύναμη, η οποία διαθέτει την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία και την οργάνωση ενός διεθνούς ομίλου, διατηρώντας ωστόσο την εγγύτητα και το ανθρώπινο πρόσωπο που μας χαρακτηρίζει και υποσχόμαστε ότι θα εξακολουθήσει να μας χαρακτηρίζει, παρά τη σημαντική αύξηση του μεγέθους μας».

Ο ασφαλιστικός όμιλος ERGO αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές δυνάμεις στην Ευρώπη με ευρωστία και φερεγγυότητα. Έχει παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη και την Ασία στις οποίες πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες εμπιστεύονται τις υπηρεσίες, την εμπειρία και την ασφάλεια του ομίλου ERGO και της μητρικής της Munich Re.

Το 2016 τα συνολικά ασφάλιστρα του ομίλου ERGO ανήλθαν σε 17,2 δισ. ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις που κατέβαλε στους ασφαλισμένους του ξεπέρασαν τα 16 δισ. ευρώ. Η επένδυση του ομίλου ERGO στην Ελλάδα αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η ERGO ενισχύει σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά και καταλαμβάνει ηγετική θέση στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων. Διαθέτει πλέον ένα ιδιαίτερα ισχυρό και εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, ικανό να διερευνά, να αναλύει και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της, υπηρετώντας τη δέσμευση- υπόσχεσή της “Ασφαλίζω σημαίνει Καταλαβαίνω”.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας