Εταιρείες

Ολοκληρωμένη ψηφιακή διαχείριση με το “ΟnE” και για την Interamerican Βοήθειας

Στο καινοτόμο, ενιαίο σύστημα λογισμικού “Operations ‘n’ Excellence” (OnE), που έχει αναπτύξει η Interamerican, εντάχθηκε και η διαχείριση των ασφαλιστικών εργασιών της εταιρείας Βοήθειας και συγκεκριμένα τα ατομικά και ομαδικά συμβόλαια της οδικής, της άμεσης ιατρικής βοήθειας και της ταξιδιωτικής ασφάλισης. Έτσι, διευρύνεται περαιτέρω η λειτουργική του “ΟnE”, του πρώτου συστήματος στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί για την υψηλή τεχνική ποιότητά του με το “Trusted Product Maintainability Certificate” της  SIG και του Γερμανικού Ινστιτούτου Πιστοποίησης TϋViT.

Η υποστήριξη της Interamerican Βοήθειας από την πλατφόρμα “ΟnE” σημαίνει ταχύτερες διαδικασίες έκδοσης συμβολαίων και επεξεργασίας-αξιολόγησης κινδύνων στα ομαδικά συμβόλαια, αναθεώρηση της τιμολόγησης όλων των προϊόντων βοήθειας, δυνατότητα ταχύτατης δημιουργίας νέων προϊόντων και ανάπτυξης εργασιών, αυτοματοποιημένη υποστήριξη αποζημιώσεων και μείωση λειτουργικού κόστους. Το συνολικό όφελος που αποδίδεται στους πελάτες, τόσο στη τιμολόγηση όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών, είναι σημαντικό.

Το έργο “ΟnE”, που ξεκίνησε το 2010, ελαχιστοποιεί τους κινδύνους διαχείρισης για την Interamerican, ενώ είναι ανοιχτό σε προσαρμογές που θα καλύπτουν οποιεσδήποτε μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας. Η πλατφόρμα υποστηρίζει τη διαχείριση των κλάδων αυτοκινήτου, πυρός, νομικής προστασίας, μεταφορών, τεχνικών ασφαλίσεων, γενικών ατυχημάτων, αστικής ευθύνης και πλέον της βοήθειας. Στόχος της Interamerican είναι να αποτελεί σε δύο χρόνια τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ευρώπη που θα διαχειρίζεται εκδόσεις συμβολαίων, αποζημιώσεις, αντασφαλίσεις και δημιουργία προϊόντων σε όλους τους κλάδους ζημιών, ζωής και βοήθειας μέσα από ένα  ενιαίο σύστημα, το “ΟnE”.

Ως ένα ακόμη βήμα της εταιρείας προς τη στρατηγική κατεύθυνση του απόλυτου digital insurer, χαρακτηρίζει την ένταξη της διαχείρισης των εργασιών της βοήθειας ο Γιάννης Καντώρος, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της Interamerican.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας