Διεθνή

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ

Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι στους τομείς των υπηρεσιών –μέλος των οποίων είναι και η Insurance Europe– δημοσίευσαν στις 29 Ιανουαρίου μια κοινή δήλωση, ζητώντας να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ.

Η δήλωση περιγράφει πώς, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, οι τομείς των υπηρεσιών απέδειξαν τη σημασία τους και επέτρεψαν στις οικονομίες και τις κοινωνίες των κρατών μελών να συνεχίσουν.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές γνώσεις τους για κάθε κλάδο, τονίζουν ότι ο διατομεακός κοινωνικός διάλογος, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ένα χρήσιμο μέσο για την εξεύρεση και την εφαρμογή λύσεων σε προκλήσεις που αυτοί αντιμετωπίζουν. Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι είναι σε θέση να καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στη θέσπιση νομοθεσίας που να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τις ανάγκες κάθε κλάδου.

Οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει, συνεπώς, να συμμετέχουν περισσότερο στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ, ιδίως μέσω των επιτροπών κοινωνικού διαλόγου. Μπορούν, ειδικότερα, να συνεισφέρουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή νομοθετικών και πολιτικών πρωτοβουλιών για κάθε συγκεκριμένο τομέα.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας