Διεθνή

Οι 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες σε δεδουλευμένα ασφάλιστρα το 2022

Οι κορυφαίες παγκοσμίως ασφαλιστικές εταιρείες διατήρησαν τη δυναμική τους το 2022, επωφελούμενες από την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης μετά την πανδημία COVID-19 και την οικονομική ανάκαμψη στις περισσότερες παγκόσμιες αγορές.

Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων και ανάλυσης GlobalData, τα δεδουλευμένα ασφάλιστρα των 20 κορυφαίων παγκοσμίως ασφαλιστικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά 3,3% περίπου, ενώ τα συνολικά τους έσοδα σημείωσαν μικρή μείωση 2,3%.

Από τις 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, οι 13 ανέφεραν ετήσια αύξηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων το 2022, με τις μεγαλύτερες επιδόσεις να καταγράφουν η Dai-ichi Life, η MetLife και η Elevance Health.

Ο κ. Murthy Grandhi, Company Profiles Analyst της GlobalData, σχολίασε σχετικά: «Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη. Σε αυτό έχουν συμβάλει οι ισχυρoί οικονομικοί δείκτες, η αυξημένη ευαισθητοποίηση σε θέματα κινδύνου και οι καταθέσεις ρεκόρ, που ενισχύονται από την άνοδο των αγορών».

Dai-ichi Life

Η αύξηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 17,6% μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση των αποσβέσεων των αποθεματικών των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που προέκυψαν από αντασφαλιστικές συναλλαγές με στόχο τη μείωση των κινδύνων της αγοράς.

MetLife

Σημείωσε αύξηση των ασφαλίστρων στον κλάδο Συνταξιοδότησης και Προστασίας Εισοδήματος, ο οποίος ενισχύθηκε από μια σημαντική συναλλαγή μεταφοράς συνταξιοδοτικού κινδύνου το 2022, ενώ η ανάπτυξή της στον κλάδο των ομαδικών ασφαλίσεων οφείλεται, κυρίως, στην επέκταση των προαιρετικών καλύψεων, στην ομαδική ασφάλιση ανικανότητας και στην κάλυψη οδοντιατρικών εργασιών.

Elevance Health

Κατέγραψε αύξηση 13,7% στα συνολικά δεδουλευμένα ασφάλιστρα, η οποία οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από ασφάλιστρα του προγράμματος Medicaid, που ήταν αποτέλεσμα της οργανικής αύξησης των μελών του κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, στην εξαγορά της Integra το β’ τρίμηνο του 2022 και στην απόκτηση ασφαλισμένων μέσω του προγράμματος Ohio Medicaid, το α’ τρίμηνο του 2022. Επιπλέον, η αύξηση των συνολικών δεδουλευμένων ασφαλίστρων τροφοδοτήθηκε περαιτέρω από την αύξηση των τιμών, με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ιατρικού κόστους.

Οι μεγάλοι χαμένοι

Η Japan Post Holdings και η AXA κατέγραψαν σημαντικές μειώσεις στα δεδουλευμένα ασφάλιστρα, κατά 21,1% και 8,6%, αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τη μείωση και των συνολικών τους εσόδων. H Japan Post Holdings επικεντρώθηκε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών μετά τα προβλήματα με την ασφαλιστική ζήτηση το οικονομικό έτος 2020, με αποτέλεσμα τη μείωση των ασφαλίστρων και τη μείωση των συμβολαίων σε ισχύ, ενώ τα έσοδα από ασφάλιστρα της AXA επηρεάστηκαν αρνητικά από τις χαμηλότερες πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων.

«Ο παγκόσμιος ασφαλιστικός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις το 2023, όπως ο υψηλός πληθωρισμός, οι απώλειες από φυσικές καταστροφές, η κλιματική αλλαγή, η διαφαινόμενη οικονομική ύφεση στην Ευρώπη, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, ο ανταγωνισμός από τις εταιρείες InsurTech και η αστάθεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ανάκτηση της δυναμικής του. Επιπλέον, οι συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών συμβάλλουν στην ανατιμολόγηση του κινδύνου εντός των χρηματοπιστωτικών αγορών», σημειώνει εν κατακλείδι ο κ. ο Grandhi.

Οι 20 κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες σε δεδουλευμένα ασφάλιστρα το 2022

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας