Οδική Βοήθεια από ασφαλιστικές επιχειρήσεις: Η Γνωμοδότηση του ΝΣΚ

15877

Διαβάστε τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με τα ερωτήματα που υπέβαλε τοΤμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών, της Δ/νσης Συνδυασμένων Μεταφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων:

Ερώτημα:

α) Εάν κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 2 γ’ του ν. 3651/2008 παρέχεται η δυνατότητα προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να παρέχουν οδική βοήθεια συνάπτοντας συμβάσεις με τις οποίες αναθέτουν τον τομέα δραστηριότητας της παροχής οδικής βοήθειας σε άλλη αδειοδοτημένη για την δραστηριότητα αυτή επιχείρηση χωρίς να αδειοδοτούνται οι ίδιες ως επιχειρήσεις οδικής βοήθειας ή αδειοδοτούνται ως επιχειρήσεις οδικής βοήθειας χρησιμοποιώντας άλλες αυτόνομες πανελλαδικές ή μικτές επιχειρήσεις, (ασφαλιστικές ή μη) και στη δεύτερη περίπτωση ποια τα δικαιολογητικά και η διαδικασία που απαιτείται.
β) Εφόσον μια ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να αδειοδοτηθεί ως επιχείρηση οδικής βοήθειας, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 3 του ν. 3651/2008, ισχύει και το αντίστροφο, οπότε μια μικτή επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων μπορεί να αδειοδοτηθεί συνεργαζόμενη με άλλη μικτή ασφαλιστική επιχείρηση για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας προς χρήστες στις περιοχές που δεν δραστηριοποιείται με δικά της μέσα.

Δείτε εδώ τη Γνωμοδότηση

Προηγούμενο άρθροΣτην κορυφή της ασφαλιστικής αγοράς παραμένει η Εθνική και το 2015
Επόμενο άρθροΕΙΑΣ: Σεμινάριο για τις Ασφαλίσεις Πλοίων και Σκαφών Αναψυχής