Εταιρείες

O Σύλλογος Υπαλλήλων σχολιάζει τη συμφωνία πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Υπό τον τίτλο «Σκανδάλου συνέχεια…», ο Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο Τύπου, στο οποίο, όπως αναφέρει, επιχειρείται μια αποκωδικοποίηση της πρότασης συμφωνίας, που κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ:

«Θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση της πρότασης συμφωνίας, που κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΤΕ για το ξεπούλημα της Εταιρίας μας.  

Έχουμε και λέμε:  

Η ΕΤΕ μεταβιβάζει το 100% της Εθνικής Ασφαλιστικής στη θυγατρική της CVC, ETHNIKI Holding Sarl στο Λουξεμβούργο.  

Από το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ETHNIKI Holding Sarl το 90,01% θα το έχει η CVC και το 9,99% η Εθνική Τράπεζα, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.  

Το δυνητικό τίμημα για το 100% ανέρχεται στα 505 εκατομμύρια ευρώ και αναλύεται:  

– Ποσό 260 εκατομμύρια, θα καταβληθεί από την CVC αναπροσαρμοζόμενο σε περίπτωση που είτε το ύψος των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων, είτε ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι χαμηλότερος από ό,τι έχει σήμερα συμφωνηθεί και βασίζεται στο business plan.  

– Ποσό 125 εκατομμυρίων, θα καταβληθεί υπό την αίρεση αναπροσαρμογής ανάλογα με το business plan και ονομάζεται αναβαλλόμενο τίμημα αγοράς.  

– Ποσό 120 εκατομμυρίων, υποκείμενο σε αναπροσαρμογές, θα καταβληθεί σε πέντε χρόνια. Αφενός για το 70% του ποσού με επίτευξη των στόχων απόδοσης bank assurance 2022 – 2026 και αφετέρου για το 30% του ποσού με την επίτευξη του στόχου απόδοσης των κεφαλαίων της CVC.  

Τα παραπάνω ισχύουν για το 100% της αξίας της Εταιρίας.  

Για το 90,01% το CVC θα καταβάλει 234 εκατομμύρια (όσο είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωσή μας της 26/3/2021).  

Για τα ποσά που δεσμεύεται ότι θα καταβάλει η CVC θα χορηγήσει υποσχετικές επιστολές (commitments) για:  

Για τα δυο ποσά των 260 και 125 εκατομμυρίων από την ETHNIKI Holding Sarl, με δική της κάλυψη με υποσχετικές επιστολές από τα CVCFunds μέχρι του ύψους των μερισμάτων που θα λάβουν από την Εθνική Ασφαλιστική.  

Για το ποσό των 120 εκατομμυρίων (αναβαλλόμενο τίμημα αγοράς) από την Λουξεμβουργιανή εταιρία Lux HoldCo Sarl, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ETHNIKI Holding Sarl με σύσταση ενεχύρου επί των μετοχών της.  

Παράλληλα, θα υπάρχουν εγγυοδοτικές δηλώσεις και αποζημιώσεις. Η μια από αυτές αφορά τα μακροχρόνια συμβόλαια υγείας, των οποίων τα ασφάλιστρα δεν μπορούν ή μπορούν περιορισμένα να αναπροσαρμοστούν και περιλαμβάνει αποζημίωση της ETHNIKI Holding Sarl για την επιδείνωση των αποθεματικών με ανώτατο όριο αποζημίωσης τα 5 – 10 χρόνια από την συναλλαγή. Παράλληλα, θα υπάρχει αποζημίωση στην περίπτωση ταμειακών ροών που υπερβαίνουν τους συμφωνημένους στόχους.  

Τέλος, ο ασφαλιστικός κίνδυνος του παλιού χαρτοφυλακίου υγείας κατανέμεται σε 22,5% για τον αγοραστή και 77,5% για την ΕΤΕ (!!).  

Η ΕΤΕ θα εκδώσει δάνειο μειωμένης διασφάλισης (Tier2), ποσού έως 125 εκατομμυρίων ευρώ προς την Εθνική Ασφαλιστική (όπως είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωσή μας της 10/12/20).  

Η σύμβαση bank assurance αποκλειστικού χαρακτήρα θα έχει 15ετή διάρκεια.  

Η καταβολή των προμηθειών στην Τράπεζα θα γίνεται σε τρίμηνη βάση και θα βασίζονται στο τεχνικό αποτέλεσμα των ασφαλιστικών προϊόντων που θα πουλάει η ΕΤΕ. Για τα προϊόντα που δεν προσφέρονται από την ΕΤΕ θα καταβάλλονται «προμήθειες παραπομπής».  

Όλα τα παραπάνω θα ισχύσουν υπό την προϋπόθεση ότι οι εποπτικές και ελεγκτικές αρχές δεν θα θέσουν «επαχθείς όρους» στην συμφωνία. Αλλιώς, το deal χαλάει.  

Για την holding εταιρία που θα κατέχει την Εθνική Ασφαλιστική ισχύουν:  

Η εταιρία ETHNIKI Holding Sarl, η οποία, χωρίς καν να έχει γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΤΕ και χωρίς να έχει εγκριθεί η συμφωνία, έχει ήδη δημιουργηθεί, βρίσκεται μαζί με πολλές άλλες τέτοιου τύπου εταιρίες στην 20 Avenue Monterey στο Λουξεμβούργο, έχοντας μετοχικό κεφάλαιο 20.000€ με μάνατζερ τον Alex Fotakidis 44 ετών, τον Thomas Morana 39 ετών και την Carmen Andre 34 ετών. Σημερινός μέτοχος κατά 100% της ETHNIKI Holding Sarl εμφανίζεται μια άλλη holding εταιρία, η ETHNIKI Holdings Limited, εταιρία που εδρεύει στην 27 Esplanade St, Helier Jersey JE1 1SG στα Channel Islands και έχει μετοχικό κεφάλαιο 10€!! Στην παραπάνω διεύθυνση σύμφωνα με το Google street view, στεγάζεται συνεργείο αυτοκινήτων.  

Έτσι μέσα από ένα πολυδαίδαλο χρηματοδοτικό σήμα, που περιλαμβάνει αιρέσεις, προϋποθέσεις, αναβολές καταβολής ποσών, αρκετές εταιρίες holding, φορολογικούς παράδεισους και πολυεπίπεδα σχήματα εγγυήσεων, η ΕΤΕ έκρινε ότι όλα έχουν καλώς και μπορεί να ξεφορτωθεί τη μεγαλύτερη και ιστορικότερη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία της χώρας μας. Την Εθνική Ασφαλιστική.   

Μετά από 130 χρόνια, στη μαύρη επέτειο της χούντας, αποφασίζει για το ξεπούλημα.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής»

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας