Ο ΠΣΣΑΣ χαιρετίζει την παρέμβαση του ΕΕΑ

876

Ο ΠΣΣΑΣ χαιρετίζει την παρέμβαση του ΕΕΑ στην επίλυση της διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών των σωματείων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης

Σε πρόσφατο δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΣΑΣ) αναφέρονται τα παρακάτω:

«Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ Α΄48) ο Νόμος 4790/31.3.2021,  με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα».

Με τα άρθρα  του 89 και 90 επιτρέπεται η χρήση νέων τεχνολογιών, δηλαδή εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη ή με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και με  περιφορά, για την σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων των Διοικητικών  Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων  ακόμα και για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών,  των Συλλογικών Οργάνων Νομικών προσώπων,  εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας,  από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 και για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 30.6.2021.

Επίσης, μέχρι την ημερομηνία αυτή  – 30.6.2021 – παρατείνεται η θητεία των Διοικητικών Συμβουλίων  των Σωματείων, που η θητεία  τους έληξε ή λήγει,  ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για  πρώτη  φορά,  μεταξύ των Νομικών Προσώπων/Σωματείων,  που έχουν την πιο πάνω δυνατότητα αναφέρονται και  οι επαγγελματικές  οργανώσεις  του ν.1712/1987,  Νόμος με βάση τον οποίο έχει συσταθεί και λειτουργεί ο Σύνδεσμός μας αλλά και όλα τα Σωματεία των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Η μη αναφορά, σε προηγούμενους Νόμους και Υπουργικές Αποφάσεις, με παρόμοιες ρυθμίσεις των επαγγελματικών αυτών οργανώσεων του ν. 1712/1987, είχε δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην νόμιμη λειτουργία τους και  οι Διοικήσεις τους είχαν προβεί σε ενέργειες προς τις Αρχές και κυρίως   προς  το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, με δυναμική  παρέμβαση του Προέδρου κ. Ι.Χατζηθεοδοσίου και του Γενικού Γραμματέα  κ. Δ.Γαβαλάκη  προς το αρμόδιο  Υπουργείο,   έγινε δυνατή η επίλυση του προβλήματος.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Π.Σ.Σ.Α.Σ.».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News