Άρθρα

Ο πληθωρισμός αυξάνει το κόστος των αποζημιώσεων για τους Ασφαλιστές P&C

Σύμφωνα με τη Swiss Re, οι ασφαλιστές Περιουσίας και Ατυχημάτων (P&C) στη ζώνη του ευρώ, τόσο φέτος όσο και την επόμενη χρονιά, θα έρθουν αντιμέτωποι με έναν όλο και πιο ευρύ και επίμονο πληθωρισμό. Αυτό θα αυξήσει περαιτέρω το κόστος των αποζημιώσεων που θα κληθούν να καταβάλουν. Οι ασφαλίσεις Αυτοκινήτων και Περιουσίας είναι πιο ευάλωτες βραχυπρόθεσμα, ενώ οι ασφαλίσεις Ατυχημάτων επηρεάζονται περισσότερο από τη διεύρυνση του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις του, για παράδειγμα, στους μισθούς. Η ανατιμολόγηση των κινδύνων και άλλα μέτρα μετριασμού είναι ζωτικής σημασίας, για να μπορέσουν οι ασφαλιστές να αντιμετωπίσουν το εξελισσόμενο κόστος.

Oι μέχρι στιγμής ενδείξεις, σύμφωνα με τη Swiss Re, δείχνουν ότι η αύξηση του πληθωρισμού στην Ευρώπη επηρεάζει, όλο και περισσότερο, ευρύτερους τομείς της οικονομίας, πέρα από τις τιμές των βασικών εμπορευμάτων και αγαθών, που έχουν αυξηθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των νέων λουκέτων στην Κίνα. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες Περιουσίας & Ατυχημάτων, ο ευρύς και επίμονος πληθωρισμός θα εντείνει και τον πληθωρισμό του κόστους αποζημιώσεων και θα επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, οι ασφαλιστές μπορούν να εξετάσουν μια σειρά από μέτρα μετριασμού μεσοπρόθεσμα, μεταξύ των οποίων την ανατιμολόγηση, τη διαφοροποίηση/επέκταση των δραστηριοτήτων ή την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των νέων εργασιών.

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή της ζώνης του ευρώ, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, μπορεί να είναι μόνο στο μισό περίπου του επιπέδου των άλλων προηγμένων οικονομιών (3,5% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, έναντι 6,2% σε ετήσια βάση στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο), αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται, μετά από πολλές δεκαετίες, σε υψηλό επίπεδο και δείχνει σημάδια επιδείνωσης. Οι τιμές των υπηρεσιών στην Ευρώπη αρχίζουν να αυξάνονται (3,3% σε ετήσια βάση, το υψηλότερο ποσοστό από το 2002), συμπληρώνοντας τον ήδη υψηλό πληθωρισμό αγαθών. Εν τω μεταξύ, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) έχει εκτοξευτεί στα ύψη (ο πιο πρόσφατος, για το σύνολο της ζώνης του ευρώ, έχει καταγράψει από τον Μάρτιο αύξηση κατά 36,8% σε ετήσια βάση), γεγονός που υποδηλώνει αυξανόμενες πιέσεις εξορθολογισμού. Οι διακυμάνσεις του μισθολογικού κόστους και του κόστους υγειονομικής περίθαλψης –που είναι βασικές για την παρακολούθηση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων– κινούνται μέχρι στιγμής σε μέτρια επίπεδα στη ζώνη του ευρώ, αλλά η Swiss Re αναμένει κάποιες ανοδικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα.

Οι “σφιχτές” αγορές εργασίας και ο υψηλός πληθωρισμός είναι πιθανό να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις για τους μισθούς, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς και τους μισθούς συνολικά, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό,τι στις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, οι καθυστερήσεις στη μη επείγουσα και προαιρετική υγειονομική περίθαλψη, σε συνδυασμό με την αύξηση των μισθών του ιατρικού προσωπικού, πιθανόν να ωθήσουν προς τα πάνω το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης.

Για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες P&C, ο πληθωρισμός συνεπάγεται υψηλότερο κόστος αποζημιώσεων, το οποίο επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία. Ανά κλάδο δραστηριότητας, οι ασφαλίσεις Αυτοκινήτων και οι ασφαλίσεις Περιουσίας επωμίζονται το κύριο βάρος των άμεσων επιπτώσεων από την αύξηση του κόστους των αποζημιώσεων εξαιτίας του πληθωριστικού σοκ (βλ. Πίνακα 1).

Ο πληθωρισμός αυξάνει το κόστος των αποζημιώσεων για τους Ασφαλιστές P&C

Η Swiss Re αναμένει ότι θα υπάρξουν παρατεταμένα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού της αυτοκινητοβιομηχανίας, όσον αφορά τα νέα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά1. Στον κατασκευαστικό τομέα, τα προβλήματα στον εφοδιασμό πρώτων υλών και οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού ασκούν βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις στις απαιτήσεις του κλάδου ασφάλισης Περιουσίας. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, η Swiss Re αναμένει ότι ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού του Κατασκευαστικού Τομέα (PPI-C) για τα εμπορικά κτήρια θα κυμανθεί κατά μέσο όρο γύρω στο 18% φέτος2. Αυτό είναι ελαφρώς πιο ψηλά από τις προβλέψεις της για τις ΗΠΑ, όπου ο πληθωρισμός είναι υψηλός εδώ και καιρό. Όσο περισσότερο διαρκεί η απότομη αύξηση του πληθωρισμού και όσο περισσότερο επηρεάζει τους μισθούς και τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, τόσο περισσότερο θα αυξάνει το κόστος των απαιτήσεων για σωματικές βλάβες, οι οποίες έχουν σημασία για τις ασφαλίσεις Ατυχημάτων, Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και Γενικής Αστικής Ευθύνης. Αυτό θα είχε αρνητικό αντίκτυπο όχι μόνο στις τρέχουσες απαιτήσεις, αλλά και στα αποθέματα για εκκρεμείς ζημιές προηγούμενων ετών. Εκτός από το υψηλότερο κόστος αποζημιώσεων, ο πληθωρισμός έχει αρνητικές επιπτώσεις (αν και μικρότερες) και στα έξοδα διαχείρισης των ασφαλιστών, εξαιτίας της ενδεχόμενης αύξησης των μισθών.

Οι προοπτικές είναι πιο ευοίωνες μεσοπρόθεσμα, καθώς η Swiss Re διαπιστώνει ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων, που προκαλούνται από αυτό το πληθωριστικό περιβάλλον3, επηρεάζουν θετικά τα έσοδα από επενδύσεις των ασφαλιστών. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα κέρδη από τις αποδόσεις των επενδύσεων, λόγω των υψηλότερων επιτοκίων, θα φανούν μόνο με την πάροδο του χρόνου και δεν θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος αποζημιώσεων φέτος και το επόμενο έτος.

Οι ασφαλιστές μπορούν να λάβουν κάποια μέτρα σε επίπεδο underwriting, για να μετριάσουν τις επιπτώσεις του παρατεταμένου πληθωρισμού και να αντιμετωπίσουν το κόστος των αποζημιώσεων, όπως τα εξής:

1) Η ανατιμολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων, ώστε να αντανακλούν το αυξημένο κόστος αποζημιώσεων, ιδίως για πιο επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

2) Η διεύρυνση και ανακατεύθυνση των νέων εργασιών προς προϊόντα με χαμηλότερο προφίλ κινδύνου –αν και η αλλαγή ενός χαρτοφυλακίου έχει περιορισμούς και κόστος.

3) Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή, δηλαδή η σύνδεση των ασφαλίστρων και των καλύψεων (ιδίως των ασφαλισμένων κεφαλαίων στα ακίνητα) με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που συμβάλλει στη σταθεροποίηση και στην αποφυγή κοπιαστικών ασκήσεων ανατιμολόγησης.

4) Η αντασφάλιση μπορεί, επίσης, να μετριάσει τον κίνδυνο ανάληψης κινδύνου. Τα αποθέματα ζημιών του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων μπορούν να προσαρμοστούν μέσω μεταβιβάσεων χαρτοφυλακίου και καλύψεων δυσμενούς εξέλιξης (adverse development covers).

1) P. Campbell and J. Miller, “Europe’s car plants halted by lack of low-cost Ukrainian component”, Financial Times, 16 March 2022.
2) Αυτό βασίζεται στον δείκτη μη οικιστικών εμπορικών κτηρίων της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της Γερμανίας. Η τελευταία πραγματική τιμή ήταν 15,3% σε ετήσια βάση από το 1ο τρίμηνο του 2022.
3) Πρόσφατα η Swiss Re επικαιροποίησε τις προοπτικές της για την ΕΚΤ, αναμένοντας ότι θα προχωρήσει σε αυξήσεις των επιτοκίων από τον Ιούλιο και βλέπει το επιτόκιο καταθέσεων (σήμερα -0,5%) να επιστρέφει σε θετικό έδαφος αργότερα φέτος.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας