Άρθρα

Ο μποναμάς της εποπτείας στις ασφαλιστικές

Ετήσια εισφορά 1‰ επί των ακαθάριστων ετήσιων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης όλων των κλάδων

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος (Πράξη 106/12/12/2016) καθόρισε πρόσφατα το ποσοστό εισφοράς που οφείλουν να καταβάλλουν στην ΤτΕ οι εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και τα υποκαταστήματα τρίτων χωρών.

Η ετήσια εισφορά, που πρέπει να καταβληθεί εντός του πρώτου τετραμήνου, καθορίστηκε σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1‰) επί των ακαθάριστων ετήσιων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων της προηγούμενης εταιρικής χρήσης όλων των κλάδων (δείτε εδώ την εν λόγω απόφαση).

Σχολιάζοντας το γεγονός, θεωρούμε ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδος θα πρέπει να είναι ευγνώμονες προς την εποπτεύουσα αρχή, μιας και δεν εξάντλησε τα περιθώρια που της έδινε ο Νόμος για καθορισμό της ετήσιας εισφοράς σε ποσοστό μέχρι 1,5 τοις χιλίοις (βλ. άρθρο 19, παρ. 4, Ν. 4364/2016: «Με απόφαση της Εποπτικής Αρχής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η εισφορά των εποπτευομένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων, για την εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την επιτέλεση του σκοπού της σύμφωνα με το παρόν άρθρο, σε ποσοστό μέχρι 1,5 τοις χιλίοις επί των ακαθάριστων ετήσιων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων»).

Η απόφαση αυτή ενέχει πιθανόν και αυτοκριτική για την ποιότητα των υπηρεσιών που η ΤτΕ παρέχει στον κλάδο.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι η υποχρέωση των εποπτευομένων να καταβάλλουν εισφορά τον επόπτη δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο –και επί… εποχής ΕΠΕΙΑ οι εποπτευόμενες από αυτή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέβαλλαν ανάλογες εισφορές.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας