Οικονομικά Μεγέθη

NP Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής 5% και ακόμα μία σημαντικά κερδοφόρα χρήση το 2020

Παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που αντιμετώπισε στο σύνολο της η ελληνική κοινωνία αλλά και η ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία λόγω της πανδημίας, η NP Ασφαλιστική κατάφερε το 2020 να ανταποκριθεί πλήρως σε όλους τους τομείς, παρουσιάζοντας αύξηση παραγωγής, κερδοφόρα αποτελέσματα για 17 συναπτά έτη, ταχύτητα αποζημιώσεων και ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, ικανοποιώντας τους εργαζόμενους της, τους συνεργάτες της και τους πελάτες της.

Σημαντική διάκριση για την NP Ασφαλιστική κατά το 2020, αποτέλεσε η αλματώδης αύξηση της Φερεγγυότητας και της Κεφαλαιακής της Επάρκειας, κατατάσσοντας την στην πρώτη θέση στην Ελληνική Ασφαλιστική αγορά και για τους δύο δείκτες φερεγγυότητας SCR και MCR, καθώς επίσης και πολύ πάνω από τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ο Βασικός Δείκτης Φερεγγυότητας SCR διαμορφώθηκε στο 289% και ο Ελάχιστος Δείκτης Φερεγγυότητας MCR στο 1.157%.

NP Ασφαλιστική: Αύξηση παραγωγής 5% και ακόμα μία σημαντικά κερδοφόρα χρήση το 2020

Μεγέθη της NP Ασφαλιστική:

  • Η παραγωγή (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) διαμορφώθηκε στα 38,0 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2019.
  • Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. Ευρώ
  • Τα Ίδια Κεφάλαια με βάσει τα ΔΠΧΑ διαμορφώθηκαν στα 74,5 εκατ. Ευρώ.
  • Το ενεργητικό της εταιρείας ξεπέρασε τα 120 εκατ. Ευρώ
  • Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε στα 103,2 εκατ. Ευρώ.
  • Οι τεχνικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σα 37,8 εκατ. Ευρώ
  • Οι αποζημιώσεις υπερέβησαν τα 13,2 εκατ. ΕυρώΙ

Ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση & επαναπιστοποίηση των συνεργατών της

Η τεράστια σημασία που δίνει η NP Ασφαλιστική στη διαρκή εκπαίδευση των συνεργατών της ως τον βασικότερο μοχλό ανάπτυξης και επαγγελματικής τους εξέλιξης, διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020 και εν μέσω lockdowns. Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, η Εταιρεία πραγματοποίησε πάνω από 85 εκπαιδευτικά σεμινάρια με το δίκτυο της, εκ των οποίων τα 50 αφορούσαν σεμινάρια επανεκπαίδευσης και τα 35 σε εξειδικευμένα προϊοντικά σεμινάρια και σύγχρονων τεχνικών πωλήσεων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πιστή στην ιδέα της προσφοράς προς την κοινωνία, η NP Ασφαλιστική δεν παρέλειψε να συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας μέσω δωρεών σε Δημόσια Νοσοκομεία, καθώς και σε σημαντικές καλλιτεχνικές και κοινωνικές δραστηριότητες, με ποσό που ξεπέρασε τις 250.000 ευρώ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας