Εταιρείες

Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για το Επικουρικό ζητά η ΕΑΕΕ

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με νέα επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, ζητά εκ νέου την άμεση επίλυση των σοβαρότατων νομικών ζητημάτων και των δυσλειτουργιών που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τον ρόλο του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων (Ε.Κ.) σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης.

Όπως εξηγεί η ΕΑΕΕ στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε, τα προβλήματα προέκυψαν με την ψήφιση του ν. 4364/2016 (Φερεγγυότητα ΙΙ ασφαλιστικών επιχειρήσεων) όπου ενώ αδιαμφισβήτητη πρόθεση του νομοθέτη ήταν να αναγνωριστεί ο εγγυητικός χαρακτήρας του Ε.Κ., αυτό έγινε με τρόπο ατελή. Ο νέος νόμος δεν προχώρησε στην παράλληλη και αναγκαία κατάργηση άλλων αντικρουόμενων διατάξεων του παρελθόντος, όπως διατάξεις που προβλέπουν ότι το Ε.Κ. υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης για τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.

Έτσι, σήμερα το Ε.Κ. φαίνεται να φέρει την υποχρέωση να αποζημιώνει τους δικαιούχους από τροχαίο ατύχημα χωρίς πλέον να έχει καμία ανάμειξη στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της εκάστοτε υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στα χέρια του εκκαθαριστή σύμφωνα με την επιλογή του ν. 4364/2016.

Η σύγχυση που έχει προκύψει θα οδηγήσει αναμφίβολα σε αδικαιολόγητη επιβάρυνση των καταναλωτών, δυσχεραίνοντας συγχρόνως  τη λειτουργία του Ε.Κ., τονίζει η ΕΑΕΕ.

Με αυτό το σκεπτικό, η ΕΑΕΕ και οι υπογράφοντες την επιστολή διευθύνοντες σύμβουλοι των ασφαλιστικών εταιριών – μελών της, ζητούν επειγόντως από τον Υπουργό σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την άμεση αποκατάσταση της σαφήνειας του νομοθετικού πλαισίου που ισχύει για τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις και την εξεύρεση οριστικής λύσης των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το Ε.Κ. προς όφελος των καταναλωτών.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας