Διαμεσολαβούντες

Νέα υποχρεωτική ασφάλιση με τη συμβολή του ΣΕΜΑ

Καθοριστική ήταν η συνδρομή του ΣΕΜΑ στην καθιέρωση της νέας υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, όπως προκύπτει από το δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) χαιρετίζει την απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Τσιάρα, με τίτλο «Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207)», θεωρώντας ότι η εφαρμογή της θα συνδράμει τα μέγιστα για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όσων εμπλέκονται σε υποθέσεις διευθέτησης – διαχείρισης και ρύθμισης ακάλυπτων υποχρεώσεων.

Όπως τονίζεται στο δελτίο Τύπου, η συνδρομή του ΣΕΜΑ για τις διατάξεις που περιλήφθηκαν στη σχετική υπουργική απόφαση ήταν καθοριστική, καθότι της υπογραφής της προηγήθηκε σειρά επαφών εκπροσώπων του Συνδέσμου με υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, στα οποία υποβλήθηκε και εμπεριστατωμένο υπόμνημα, με το οποίο ο Σύνδεσμος έθεσε το πλαίσιο ασφάλισης και τους όρους κάλυψης των Διαχειριστών Αφερεγγυότητας (σύνδικοι, μεσολαβητές, ειδικοί εντολοδόχοι, ειδικοί εκκαθαριστές), ενώ πρότεινε όρια και εξαιρέσεις για την ασφάλιση της συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας.

Το τελικό κείμενο της υπουργικής απόφασης, που έλαβε την υπογραφή του καθ΄ ύλην αρμόδιου υπουργού στις 15 Απριλίου 2021, αφενός ρυθμίζει ασφαλιστικά ένα εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα, αφετέρου διευρύνει το πεδίο της υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης, περνώντας το μήνυμα ότι η άσκηση επαγγελμάτων που συνδέονται με την υγεία των πολιτών και τα οικονομικά τους συμφέροντα, θα πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίζεται για τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης.

Ο ΣΕΜΑ θα επιμείνει στην πάγια θέση του ότι, στο καθεστώς της υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης θα πρέπει να ενταχθούν κι άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, ενώ σε κάθε περίπτωση δεσμεύεται ότι θα συστρατευθεί και με άλλους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς στον κοινό αυτό σκοπό.

Σημειώνεται ότι, βάσει των όσων προβλέπει η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας με συγκεκριμένα ελάχιστα ποσά ανά ζημιογόνο συμβάν και συνολικά κατ` έτος, όπως και την ευθύνη του σε περιπτώσεις που για λογαριασμό του ενεργεί εντολοδόχος του, αλλά και τη δράση του σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σχετικό συμβόλαιο θα πρέπει να είναι ετησίως ανανεωμένο και να παρέχει εκτεταμένη περίοδο αναγγελίας τριετούς διάρκειας από τη λήξη των καθηκόντων του Διαχειριστή Αφερεγγυότητας.

Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης Διαχειριστή Αφερεγγυότητας ορίζεται ανάλογο με το μέγεθος των εργασιών του. Ειδικότερα, τα ελάχιστα όρια για την Α’ βαθμίδα θα πρέπει να είναι 500.000 ευρώ ανά συμβάν και 1 εκατ. ευρώ συνολικά κατ’ έτος. Αντίστοιχα για τη Β’ βαθμίδα θα πρέπει να είναι 200.000 ευρώ ανά συμβάν και 400.000 ευρώ συνολικά κατ’ έτος.

Προβλέπεται επίσης απαλλαγή στη συμμετοχή του ασφαλισμένου στο ποσό της αποζημίωσης, που ορίζεται για την Α’ βαθμίδα με μέγιστο όριο τα 20.000 ευρώ και για τη Β’ βαθμίδα τα 10.000 ευρώ.

Σχετικά με την παραπάνω εξέλιξη, ο κ. Τάσος Χατζηθεοδοσίου, Μέλος ΔΣ και Υπεύθυνος Επικοινωνίας του ΣΕΜΑ δήλωσε: «Η εισαγωγή μιας νέας υποχρεωτικής ασφάλισης είναι ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο μας. Ως ΣΕΜΑ νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ακούστηκαν οι προτάσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών και συμβάλαμε με αυτό τον τρόπο σε μια υπουργική απόφαση που θα ρυθμίσει τον τρόπο λειτουργίας ενός επαγγέλματος, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στην κοινωνία και προοπτικές ανάπτυξης στην κλάδο μας».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας