Άρθρα

Munich Re: Πεδίο ευκαιριών για τους ασφαλιστές ο ψηφιακός κόσμος

Ο προσδιορισμός των μελλοντικών τάσεων και οι συνεργασίες για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Munich Re.

Με τον κυβερνοχώρο να συνεχίζει να αποτελεί μια στρατηγική αγορά ανάπτυξης, η αύξηση των επιθέσεων ransomware απαιτεί μεγαλύτερη δράση στο πεδίο της πρόληψης. Τα data analytics και η τεχνητή νοημοσύνη είναι οι κυρίαρχες τάσεις του μέλλοντος και η Munich Re πρωτοπορεί ήδη με το παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών της και τη διεθνή της εξειδίκευση. Οι συνθήκες της αγοράς σε πρωτασφάλιση και αντασφάλιση συνεχίζουν να αναπτύσσονται ευνοϊκά.

O κ. Torsten Jeworrek, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Munich Re, αναφέρει σχετικά: «Οι ασφαλιστές διαχειρίζονται την τεράστια τάση της ψηφιοποίησης με τις μεγάλες ευκαιρίες που αυτή ενέχει. Αυτοματοποιούν τις εσωτερικές τους διαδικασίες, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους, και δημιουργούν νέους τύπους καλύψεων με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, προς όφελος των πελατών τους. Ακόμη πιο σημαντική είναι η στρατηγική συνεργασία-επικοινωνία με τους πελάτες, για να αναγνωρίσουν τις κύριες τάσεις και τις μελλοντικές απαιτήσεις ως προς τους κινδύνους. Η Munich Re επενδύει στην απαιτούμενη τεχνογνωσία εδώ και χρόνια και αναπτύσσει λύσεις για τον ψηφιακό κόσμο: ασφαλίζουμε την απόδοση αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και είμαστε ο ηγέτης της αγοράς και πρωτοπόρος για τον κορυφαίο κίνδυνο, τον κυβερνοκίνδυνο».

Υποσχόμενο περιβάλλον αγοράς

Οι προοπτικές στον τομέα της αντασφάλισης είναι ευνοϊκές, χάρη στην οικονομική ανάκαμψη που ξεκίνησε μετά το lockdown και στις αυξήσεις των τιμών που θα ακολουθήσουν μια μακρά περίοδο soft market. Η αντασφαλιστική αγορά αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 3% p.a. έως το 2023, όπως και η αγορά της πρωτασφάλισης. Η Munich Re είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης για τους πελάτες, καθώς μπορεί να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις κινδύνου και σταθερό capacity. Ταυτόχρονα, επιθυμεί να είναι ο κορυφαίος φορέας ανάληψης κινδύνου στον ταχέως εξελισσόμενο, ψηφιοποιημένο κόσμο, στον οποίο αναδύονται συνεχώς νέοι κίνδυνοι. Ο κυβερνοχώρος, τα data analytics και η τεχνητή νοημοσύνη είναι οι πιο σημαντικοί τομείς ανάπτυξης.

Ο κυβερνοχώρος ως πρόκληση και ευκαιρία

Δεδομένης της μεγάλης οικονομικής σημασίας των κυβερνοκινδύνων, η ζήτηση για ασφάλιση στον κυβερνοχώρο, η οποία απαιτεί υψηλή εξειδίκευση λόγω της δυναμικής εξέλιξης των κινδύνων, αυξάνεται αισθητά. Η ώθηση που δόθηκε στην ψηφιοποίηση, λόγω των lockdowns την περίοδο του κορωνοϊού, οδήγησε σε δραματική αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες γίνονται επίσης όλο και πιο σύνθετες. Οι αποζημιώσεις από τις λεγόμενες επιθέσεις ransomware έχουν καταγράψει ιδιαίτερα σημαντική άνοδο, τάση που είναι πιθανό να συνεχιστεί. Μια ανάλυση της AM Best διαπίστωσε ότι τα τρία τέταρτα όλων των απωλειών που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο στις ΗΠΑ, το 2020, οφείλονταν σε επιθέσεις ransomware. Η πρόσφατη επίθεση στον πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής Kaseya κατέδειξε τη σημαντική και σύνθετη πιθανή ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν οι κυβερνοκίνδυνοι. το λογισμικό τους χρησιμοποιήθηκε για την κρυπτογράφηση των ΙΤ συστημάτων πολλών εταιρειών, με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας.

Οι τιμές για την ασφάλιση στον κυβερνοχώρο έχουν αυξηθεί και έχει περιοριστεί η δυνατότητα ανάληψης κινδύνου, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού ζημιών. Η ζήτηση για ασφαλιστικές λύσεις και υπηρεσίες είναι τεράστια καθώς πολλές εταιρείες ανησυχούν για την αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων. Την ίδια στιγμή, τέσσερις στους πέντε κορυφαίους διευθυντές που συμμετείχαν στη συνέντευξη για την πρώτη μελέτη Global Cyber Risk and Insurance, που διεξήγαγε η Munich Re, παραδέχθηκαν ότι οι εταιρείες τους δεν είχαν επαρκή προστασία.

Για να ανταποκριθεί στη δυναμική του κινδύνου και στις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις, η Munich Re επεκτείνει περαιτέρω το δίκτυο και τις συνεργασίες της. Η εξειδίκευσή της στη μοντελοποίηση κινδύνων στον κυβερνοχώρο αξιοποιείται περαιτέρω, χάρη στην πρόσβασή της σε δεδομένα και τεχνολογίες. Σε συνεργασία με πελάτες, δημιουργούνται λύσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και περιλαμβάνουν όχι μόνο προσαρμοσμένη κάλυψη στον κυβερνοχώρο, αλλά και υπηρεσίες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση επιθέσεων (αναφέρονται επίσης ως «υπηρεσίες πριν και μετά το συμβάν»). Η συμπερίληψη στις ασφαλιστικές καλύψεις τέτοιων συμβουλευτικών υπηρεσιών, με στόχο τον περιορισμό των ζημιών, γίνεται όλο και πιο σημαντική, ιδίως λόγω του αυξανόμενου αριθμού επιθέσεων ransomware. Αυτό θα αυξήσει τα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και θα κάνει τους κινδύνους πιο ασφαλίσιμους.

Επιπλέον, η Munich Re στοχεύει στο να δημιουργήσει μαζί με τους πελάτες της μια βιώσιμη ασφαλιστική αγορά, στη βάση μιας αναλογικής συμμετοχής. Αυτή η στρατηγική, η οποία βασίζεται σε δεδομένα, τεχνογνωσία και συνεπή διαχείριση κινδύνων, κατέστησε τη Munich Re κορυφαίο φορέα ανάληψης κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

«Ο αυξανόμενος αριθμός επιθέσεων ransomware επιβαρύνει σοβαρά την οικονομία. Ο ασφαλιστικός κλάδος βοηθά τις εταιρείες να γίνουν πιο ανθεκτικές στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και μετριάζει τις ζημιές σε περίπτωση επίθεσης. Ωστόσο, ορισμένοι συστημικοί κίνδυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνον από το κράτος σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό κλάδο. Αυτού του είδους οι κίνδυνοι μπορεί να είναι τρομοκρατικές ή πολιτικά υποκινούμενες επιθέσεις ή κυβερνοπόλεμοι και καλύπτονται κατά προτίμηση από pools. Επιπλέον, είναι προς το συμφέρον όλων να είμαστε σαφείς ως προς το πεδίο κάλυψης, μέσω κατάλληλων διατυπώσεων», επισημαίνει ο κ. Stefan Golling, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Munich Re Global Clients Β. Αμερικής.

Χάρη στην αυστηρή επιλογή κινδύνων και το ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο, η Munich Re έχει διατηρήσει τις αυξανόμενες ζημιές ransomware που εμφανίζονται στο πελατολόγιό της εύκολα διαχειρίσιμες. Επιπλέον, οι αυξήσεις των τιμών σε ένα περιβάλλον πιο “σκληρής αγοράς” παράγουν σταθεροποιητικό αποτέλεσμα. Η Munich Re εμμένει στον στόχο της για κερδοφόρα ανάπτυξη, με βάση το τρέχον μερίδιο αγοράς περίπου 10%.

Δυναμική ανάπτυξης των data analytics και AI

Τα data analytics και η χρήση αλγορίθμων προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για τους ασφαλιστές: οι αλγόριθμοι που βασίζονται σε δεδομένα βοηθούν στη βελτιστοποίηση πολλών διαδικασιών –για παράδειγμα, στους τομείς των πωλήσεων, της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, και του διακανονισμού απαιτήσεων και ανάληψης κινδύνων. Πολλές διαδικασίες μπορούν να επιταχυνθούν και να βελτιωθούν προς όφελος των πελατών. Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις έχει, επίσης, δημιουργήσει ένα δυναμικό περιβάλλον αγοράς με πολλά νέα πεδία κινδύνου –και την ανάγκη για νέες ασφαλιστικές λύσεις.

Για χρόνια, η Munich Re επενδύει στην τεχνογνωσία του προσωπικού της, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα σπουδών data analytics και προσλαμβάνοντας ψηφιακά ταλέντα, για να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της αγοράς, μέσω ενός εξελιγμένου συνδυασμού εξειδίκευσης, τόσο στην ασφάλιση όσο και στα δεδομένα. «Έχουμε, πλέον, ένα παγκόσμιο δίκτυο με εκατοντάδες εξειδικευμένους επαγγελματίες, ειδικούς στην ανάλυση δεδομένων, που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Σε συνεργασία με τις περιφερειακές μας ομάδες, εργαζόμαστε σε πάνω από 100 προτάσεις, που ξεκίνησαν για να παρέχουν στους πελάτες μας καινοτόμες λύσεις», αναφέρει ο κ. Fabian Winter, Head of Data and Analytics (DAA).

Τα παρακάτω είναι δύο παραδείγματα λύσεων που χρησιμοποιούνται ήδη στην αγορά:

  • Η πλατφόρμα Insurance Analytics δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να αντιπαραβάλλουν τα δικά τους δεδομένα με εξωτερικά δεδομένα που παρέχονται από τη Munich Re. Η χρήση πολύ μεγαλύτερων και πιο σχετικών όγκων δεδομένων παρέχει τη βάση για βελτιωμένη διαχείριση χαρτοφυλακίου και πιο έξυπνη λήψη αποφάσεων –από τη διανομή και την τιμολόγηση έως τον χειρισμό των απαιτήσεων.
  • Χάρη στην τεχνογνωσία της στον τομέα της ΑΙ, η Munich Re προσφέρει μια μοναδική κάλυψη, που ονομάζεται aiSure, η οποία εγγυάται την απόδοση αλγορίθμων. Η Munich Re παρέχει συμβουλές στους παρόχους AI στον σχεδιασμό των εγγυήσεων απόδοσης των αλγορίθμων, τους απαλλάσσει από σημαντικούς κινδύνους στους ισολογισμούς τους και έτσι τους καθιστά πιο ελκυστικούς για επενδυτές και πελάτες που βασίζονται στην απόδοση αλγορίθμων.

Για να αναπτύξει τη δική της οπτική σε πολύπλοκα θέματα, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κβαντική υπολογιστική, η Munich Re συνεργάζεται με κορυφαία ερευνητικά ιδρύματα, όπως το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz – DFKI), ενώ πρόσφατα δημιούργησε το Quantum Technology & Application Consortium (QUTAC) μαζί με εννέα κορυφαίες γερμανικές εταιρείες.

Ο στόχος της Munich Re είναι να αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες της κβαντικής υπολογιστικής στον ασφαλιστικό κλάδο.

«Η ψηφιοποίηση ως μεγατάση θα αλλάξει ριζικά την παραδοσιακή ασφάλιση. Θα δημιουργήσει νέα πεδία κινδύνου που θα χρειάζονται ασφαλιστικές λύσεις. Με τα πολυάριθμα ψηφιακά και καινοτόμα έργα της, η Munich Re έθεσε τις βάσεις για κερδοφόρα ανάπτυξη στο μέλλον», επισημαίνει εν κατακλείδι ο κ. Torsten Jeworrek.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας