Διεθνή

Moody’s: Κυρίως επενδυτικές ζημιές θα προκαλέσει ο κορωνοϊός στις ασφαλιστικές

Σύμφωνα με έκθεση της Moody’s Investors Service που δημοσιεύτηκε στις 2 Μαρτίου, οι ασφαλιστές και αντασφαλιστές παγκοσμίως εκτίθενται στην επιδημία του κορωνοϊού απευθείας, μέσω μιας πιθανής αύξησης των απαιτήσεων, και έμμεσα, λόγω του αντίκτυπου της επιδημίας στην οικονομική ανάπτυξη και τη μεταβλητότητα που αυτή προκαλεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Οι δείκτες Solvency II των Ευρωπαίων ασφαλιστών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών και στις μεταβολές των αποδόσεων των ομολόγων και των πιστωτικών περιθωρίων», δήλωσε ο Brandan Holmes, Αντιπρόεδρος και ανώτερος υπάλληλος στο τμήμα Πιστώσεων της Moody’s. «Η έντονη επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών αγορών την περασμένη εβδομάδα θα επηρεάσει την κερδοφορία και την κεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών εταιρειών», πρόσθεσε.

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας που προκλήθηκε από την επιδημία θα έχει, σύμφωνα με τη Moody’s, αρνητική επίπτωση στον όγκο των ασφαλιστικών εργασιών, ενώ σε κάποιους κλάδους ασφάλισης, όπως οι εμπορικές πιστώσεις και η ασφάλιση ακύρωσης εκδηλώσεων, πιθανόν να υπάρξουν υψηλότερες απαιτήσεις. O οίκος αξιολόγησης αναμένει, επίσης, χαμηλότερες αποδόσεις στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια των ασφαλιστών, συμπεριλαμβανομένων και ζημιών από μετοχικά ανοίγματα.

Όσον αφορά τους ασφαλιστές Ζωής, η Moody’s εκτιμά ότι τα επίπεδα θνησιμότητας θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά για να προκαλέσουν σημαντική αύξηση των απαιτήσεων, αν και εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς τον τελικό αριθμό θανάτων. Αναφορικά με τους ασφαλιστές Γενικών Ασφαλίσεων πιστεύει ότι η έκθεσή τους είναι περιορισμένη και συνεπώς δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στις απαιτήσεις.

Ενώ η έκθεση των αντασφαλιστών στους κλάδους Ζωής και Υγείας στην Κίνα και η κάλυψη των κρίσιμων ασθενειών, ειδικότερα, έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, παραμένει ένα μικρό μέρος των συνολικών χαρτοφυλακίων τους. Η κάλυψη Ζωής και Υγείας αντιπροσωπεύει, επίσης, ένα μικρό μόνο μερίδιο της ευρύτερης κινεζικής αγοράς, η οποία είναι επικεντρωμένη στην αποταμίευση.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας