Monte Carlo 2022: Οι αντασφαλιστές αναμένουν μια δύσκολη περίοδο ανανεώσεων

721

Υψηλός πληθωρισμός, γεωπολιτική κρίση και κλιματική αλλαγή είναι τα τρία θέματα που συνιστούν πρόκληση για τους αντασφαλιστές στο εγγύς μέλλον, όπως επισημαίνει η κα Daniela Ghetu στο XPRIMM.

Στο άρθρο της η κα Daniela Ghetu επισημαίνει τα εξής, συνοψίζοντας όσα προέκυψαν στο ετήσιο ραντεβού των αντασφαλιστών στο Μόντε Κάρλο:

Ενώ η φετινή διοργάνωση του Rendez-Vous de Septembre στο Μόντε Κάρλο φαίνεται να κυριαρχείται από συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά τη μελλοντική εξέλιξη των αντασφαλιστικών εργασιών, υπάρχουν μερικά θέματα που οι αντασφαλιστές θεωρούν ότι θα αποτελέσουν πρόκληση στο εγγύς μέλλον.

Ο υψηλός πληθωρισμός αναφέρθηκε ως κύριος λόγος ανησυχίας από τους περισσότερους αντασφαλιστές, καθώς και από τους οίκους αξιολόγησης. Λόγω της κρίσης στις αλυσίδες εφοδιασμού, τα ποσοστά πληθωρισμού άρχισαν να αυξάνονται από τα μέσα του 2021 και, πιθανότατα, η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Αυτό θα καταστήσει πιο δύσκολη την ανάληψη κινδύνων κατά την επικείμενη περίοδο ανανεώσεων, ιδίως για πολυετείς κινδύνους.

Σύμφωνα με τον κ. Thierry Leger, Chief Underwriting Officer του Ομίλου Swiss Re, ο υψηλός πληθωρισμός θα επηρεάσει κυρίως τους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτων, περιουσίας και ατυχημάτων, λόγω του πληθωρισμού στις απαιτήσεις αποζημιώσεων. Ειδικά στις ασφαλίσεις ατυχημάτων, ο πληθωρισμός των μισθών και ο πληθωρισμός των ιατρικών δαπανών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, εκτός από τον ΔΤΚ.

Η γεωπολιτική κρίση είναι ένας άλλος σημαντικός λόγος ανησυχίας. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ήδη ενισχύσει την κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας και έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου ενεργειακή κρίση, καθώς και μια εξελισσόμενη κρίση τροφίμων. Επιπλέον, όπως παρατήρησε ο κ. Jean Paul Conoscente, Διευθύνων Σύμβουλος της SCOR Global, ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί, επίσης, να θεωρηθεί ως ένδειξη μιας τάσης αναδιάταξης στον κόσμο, η οποία δυσχεραίνει το να επιχειρεί κανείς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κλιματική αλλαγή παραμένει παράγοντας πίεσης, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η ταχεία αύξηση των περιουσιακών στοιχείων που εκτίθενται σε κίνδυνο. Οι δευτερεύοντες κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί σε αυτή την εξίσωση, καθώς το μερίδιό τους στις συνολικές ζημίες NatCat ανέρχεται περίπου στο 50%. Την ώρα που οι κίνδυνοι Nat Cat τείνουν να γίνουν πιο απρόβλεπτοι, τα μοντέλα καθίστανται λιγότερο σημαντικά και το κόστος κεφαλαίου αυξάνεται. Προς το παρόν, αυτά τα τρία στοιχεία επηρεάζουν τη διάθεση των αντασφαλιστών να αναλάβουν κινδύνους NatCat. Ενώ η Swiss Re έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι θα διατηρήσει τις δραστηριότητές της στο NatCat, άλλοι αντασφαλιστές, όπως η SCOR, έχουν υιοθετήσει μια πιο διαφοροποιημένη στάση, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους στον βαθμό που μπορούν να επιτύχουν τη σωστή τιμή. Ως εκ τούτου, η επερχόμενη περίοδος ανανέωσης θα σηματοδοτήσει πιθανότατα αύξηση των αντασφαλιστικών τιμών στον κλάδο NatCat.

Συνολικά, διατυπώθηκε ευρέως η άποψη ότι οι αντασφαλιστές πρέπει με κάποιο τρόπο να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους, έτσι ώστε ο κλάδος να παραμείνει ουσιαστικός σε ένα δύσκολο και πολύπλοκο περιβάλλον. «Ο τρόπος με τον οποίο οι αντασφαλιστές θα τοποθετηθούν απέναντι στη βιωσιμότητα και τη χρήση της τεχνολογίας θα τους καθορίσει για το μέλλον», συνόψισε ο κ. Laurent Rousseau, Διευθύνων Σύμβουλος της SCOR.

Πηγή: http://www.xprimm.com/RVS-Reinsurers-expect-a-challenging-renewal-season-for-January-2023-articol-117,124-19499.htm


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης Στελεχών Aσφαλιστικών Επιχειρήσεων
Επόμενο άρθροΠΟΑΔ: Ανακοίνωση για την ημέρα του Ασφαλιστή