Διεθνή

Μια χαμένη ευκαιρία για αναθεώρηση της Solvency IΙ

Απογοητευτικές χαρακτηρίζει η Insurance Europe τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη αναθεώρηση της Solvency IΙ κάνοντας λόγο για μια χαμένη ευκαιρία.

«Η Insurance Europe είναι απογοητευμένη επειδή, ενώ επιτεύχθηκαν κάποιες απαιτούμενες βελτιώσεις και απλουστεύσεις, αυτές αντισταθμίζονται από την έλλειψη προόδου σε βασικά θέματα που επηρεάζουν την ικανότητα της ασφαλιστικής βιομηχανίας να διατηρήσει και να αναπτύξει τα μακροπρόθεσμα προϊόντα και επενδύσεις», σχολίασε ο Olav Jones, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Insurance Europe, σε απάντηση της έγκρισης των τελικών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Solvency II.

Ειδικότερα, οι ανησυχίες της ασφαλιστικής βιομηχανίας αφορούν:

  • Το περιθώριο κινδύνου

Παρά το γεγονός ότι η ασφαλιστική βιομηχανία παρείχε εκτεταμένες αποδείξεις ότι το περιθώριο κινδύνου θα μπορούσε να μειωθεί με ασφάλεια, η Επιτροπή δεν έλαβε καμία σχετική πρωτοβουλία. Σύμφωνα με την EIOPA, το περιθώριο κινδύνου προσθέτει επιπλέον €200 δισ. στα κεφάλαια που πρέπει να διαθέτει ο κλάδος για να καλύψει όλες τις αξιώσεις των ασφαλισμένων αλλά και τα υψηλά επίπεδα κεφαλαίου φερεγγυότητας. Δυστυχώς, όπως επισημαίνεται, αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τα μακροπρόθεσμα προϊόντα.

  • Προσαρμογή της μεταβλητότητας

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η προσαρμογή της μεταβλητότητας, που αποσκοπεί στη μείωση της τεχνητής αστάθειας για μακροπρόθεσμες δραστηριότητες, δεν λειτουργεί όπως προβλεπόταν. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, συζητήθηκε ένα πρώτο βήμα σχετικά με τα συστατικά στοιχεία κάθε χώρας. Δυστυχώς, τίποτα δεν συμπεριλήφθηκε στο κείμενο της Επιτροπής.

Επιπλέον, ο κλάδος ανησυχεί για τους περιττούς περιορισμούς στην ικανότητα απορρόφησης ζημιών από αναβαλλόμενους φόρους.

Όσον αφορά τη βαθμονόμηση των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια, η Insurance Europe εκφράζει την ικανοποίησή της για την αναγνώριση από την Επιτροπή ότι τα ίδια κεφάλαια είναι σήμερα υπερβολικά υψηλά, όπου οι ασφαλιστές μπορούν να υιοθετήσουν μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στις επενδύσεις. «Τώρα μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει η πρόταση της Επιτροπής στην πράξη», επισημαίνεται χαρακτηριστικά, με τον Olav Jones να κάνει λόγο για μία χαμένη ευκαιρία.

«Η επόμενη αναθεώρηση, η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2020, πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξη όσον αφορά τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των τομέων στους οποίους μπορούν να πραγματοποιηθούν -οι καθυστερημένες- βελτιώσεις της Solvency II. Αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο σε ό,τι μπορεί να προσφέρει ο ασφαλιστικός κλάδος στους ασφαλισμένους του, αλλά και στην ικανότητά του να υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους της Επιτροπής για ανάπτυξη και επενδύσεις στην Ευρώπη», επισημαίνει το στέλεχος της Insurance Europe.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας