Διεθνή

#mHealth: €99 δις θα εξοικονομηθούν από την κινητή υγεία

Διαβούλευση για την κινητή υγεία (#mHealth), δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας βοήθεια για να διερευνήσει τρόπους βελτίωσης της υγείας και της ευεξίας των Ευρωπαίων με τη χρήση κινητών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες, συσκευές παρακολούθησης των ασθενών και άλλες ασύρματες συσκευές.

Όπως δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, «η κινητή υγεία θα μειώσει τις δαπανηρές επισκέψεις στα νοσοκομεία, θα βοηθήσει τους πολίτες να αναλάβουν οι ίδιοι την υγεία και την ευεξία τους και να προσανατολιστούν περισσότερο στην πρόληψη παρά στη θεραπεία. Αποτελεί, επίσης, μοναδική ευκαιρία τόσο για τη ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία των ηλεκτρονικών εφαρμογών (Apps) όσο και για τους επιχειρηματίες.

Προσωπικά, είμαι ήδη ένθερμη οπαδός της κινητής υγείας, όπως φαίνεται και από το ηλεκτρονικό βραχιόλι που χρησιμοποιώ για να μετρώ το επίπεδο δραστηριότητάς μου σε καθημερινή βάση. Σας καλώ να συμμετάσχετε σ’ αυτή τη διαβούλευση για να μας βοηθήσετε να γίνουμε πρωτοπόροι παγκοσμίως σ’ αυτόν τον συναρπαστικό τομέα».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την υγεία Tonio Borg (@borgton) πρόσθεσε: «Η κινητή υγεία έχει μεγάλο δυναμικό: θα μπορούσε να παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να διαχειρίζονται οι ίδιοι την υγεία τους και να παραμένουν υγιείς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης και της εξυπηρέτησης των ασθενών και να βοηθά τους επαγγελματίες της υγείας στο έργο τους. Η αναζήτηση λύσεων στον τομέα της κινητής υγείας μπορεί να συμβάλει σε σύγχρονα, αποτελεσματικά και βιώσιμα συστήματα υγείας.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η κινητή υγεία;

Με την κινητή υγεία είμαστε τριπλά κερδισμένοι! Οι υπηρεσίες κινητής υγείας:

 • επιτρέπουν στον ασθενή να έχει τον έλεγχο της υγείας του, παρέχοντάς του μεγαλύτερη αυτονομία και συμβάλλοντας στην πρόληψη προβλημάτων υγείας·
 • ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας, παρέχοντας μεγάλες δυνατότητες εξοικονόμησης· και
 • δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες για καινοτόμες υπηρεσίες, τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και την οικονομία των ηλεκτρονικών εφαρμογών (Apps).

Ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής της κινητής υγείας

 • ηλεκτρονική εφαρμογή που μετρά τα ζωτικά σας σημεία, όπως την αρτηριακή πίεση·
 • ηλεκτρονική εφαρμογή που βοηθά στην παροχή ινσουλίνης στους διαβητικούς με τη μετάδοση σημάτων ελέγχου στην αντλία από κινητή πλατφόρμα·
 • ηλεκτρονική εφαρμογή που υπενθυμίζει στους ασθενείς ότι πρέπει να πάρουν το φάρμακό τους·
 • ηλεκτρονική εφαρμογή που παρέχει συμβουλές για φυσική άσκηση ή τη διατροφή με στόχο τη βελτίωση της συνολικής υγείας και ευεξίας των χρηστών.

Τα καλά νέα

 • Διατίθενται ήδη σχεδόν 100.000 ηλεκτρονικές εφαρμογές κινητής υγείας (mHealth#apps) σε πολλαπλές πλατφόρμες, όπως οι iTunes, Google play, Windows Marketplace, BlackBerry World. Οι 20 κορυφαίες δωρεάν ηλ. εφαρμογές για την άθληση, τη φυσική άσκηση και την υγεία αριθμούν ήδη 231 εκατ. τηλεφορτώσεις παγκοσμίως. Έως το 2017, 3,4 δισ. άνθρωποι στον κόσμο θα διαθέτουν έξυπνο τηλέφωνο και οι μισοί από αυτούς θα χρησιμοποιούν ηλ. εφαρμογές κινητής υγείας. Εάν αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της κινητής υγείας, θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 99 δισ. ευρώ δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην ΕΕ το 2017. Εξάλλου, χάρη στη δέσμη μέτρων «Συνδεδεμένη ήπειρος» που έλαβε θετική ψήφο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα (positive vote), έχει γίνει ένα ακόμη βήμα για τη διασφάλιση των καινοτόμων υπηρεσιών στην ΕΕ

Ποιες ανάγκες πρέπει να αντιμετωπιστούν;

 • Χρειάζεται ακόμη να αντιμετωπιστούν ζητήματα, όπως η ασφάλεια των ηλ. εφαρμογών κινητής υγείας, τα προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση των δεδομένων τους, η έλλειψη διαλειτουργικότητας μεταξύ των διαθέσιμων λύσεων και η άγνοια των ενδιαφερομένων όσον αφορά τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν σε σχέση με τις ηλ. εφαρμογές για τον τρόπο ζωής και την ευεξία, όπως η τήρηση των κανόνων προστασίας των δεδομένων και η υποχρέωση λήψης σήματος «CE» αν οι εφαρμογές αυτές θεωρούνται ιατρικές συσκευές. Επίσης, είναι σημαντικό να οικοδομηθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και των πολιτών και να βοηθηθούν οι πολίτες να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες κινητής υγείας.

Τι ερωτήματα θέτει η διαβούλευση;

Οι οργανώσεις καταναλωτών και ασθενών, οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι οργανώσεις υγείας, οι δημόσιες αρχές, οι σχεδιαστές ηλεκτρονικών εφαρμογών, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι κατασκευαστές κινητών συσκευών, οι ιδιώτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να ανταποκριθούν στη διαβούλευση έως τις 3 Ιουλίου 2014.

Παραδείγματα των ερωτήσεων που τίθενται:

 • Ποιες απαιτήσεις, όσον αφορά την ασφάλεια και τις επιδόσεις, θα πρέπει να ισχύουν για τις σχετικές με τον τρόπο ζωής και την ευεξία ηλ. εφαρμογές;
 • Ποιες ρήτρες ασφαλείας θα μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων υγείας στο πλαίσιο της κινητής υγείας;
 • Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προώθησης του επιχειρηματικού πνεύματος στον τομέα της κινητής υγείας στην Ευρώπη;

Η ΕΕ χρηματοδοτεί επίσης την έρευνα στον τομέα της κινητής υγείας. Για παράδειγμα, οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια θα είναι σύντομα σε θέση να παρακολουθούν την αιμοκάθαρσή τους στο έξυπνο τηλέφωνό τους, υπάρχουν ήδη ηλεκτρονικές εφαρμογές για τη διαχείριση του στρες, ενώ το ιατρικό προσωπικό στο Graz της Αυστρίας έχει βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική οργάνωση της εργασίας του χάρη σε ένα νέο κινητό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. MEMO/14/266.

 

Ιστορικό

Η κινητή υγεία (mHealth) αποτελεί νέα πτυχή της διαδικτυακής υγείας (#eHealth @EU_eHealth), που συνίσταται στη χρησιμοποίηση των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας για τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαδικασιών στον τομέα της υγείας. Αποτελεί ένα πολλά υποσχόμενο τομέα που συμπληρώνει χωρίς, ωστόσο, να αντικαθιστά την παραδοσιακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Το σχέδιο δράσης eHealth 2012-2020 της Επιτροπής, που δημοσιεύτηκε το 2012, αναγνώρισε τα υφιστάμενα και δυνητικά οφέλη των ηλ. εφαρμογών κινητής υγείας, καθώς και τους πιθανούς συνδεόμενους κινδύνους, και εξήγγειλε  την Πράσινη Βίβλο για την κινητή υγεία.

Η εν λόγω Πράσινη Βίβλος συνοδεύεται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που αποσκοπεί στη βελτίωση της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων όσον αφορά τους ενωσιακούς κανόνες για την προστασία των δεδομένων, τις ιατρικές συσκευές, (βοηθώντας τους να διαπιστώσουν κατά πόσο η νομοθεσία αυτή ισχύει ή όχι για τις ηλ. εφαρμογές τους), καθώς και τις οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών.

Ανταποκριθείτε στη διαβούλευση μέχρι τις 3 Ιουλίου 2014 εδώ, με  ηλ. ταχυδρομείο, ή ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: European Commission, DG Communications Networks, Content & Technology Unit H1, Health & Well-being Avenue de Beaulieu/Beaulieulaan 31, Brussels 1049 – Belgium.

Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει την περίληψη των απαντήσεων το τελευταίο τρίμηνο του 2014· ενδεχόμενες δράσεις πολιτικής αναμένονται για το 2015.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας