Μεγαλύτερο ρόλο στην αειφόρο χρηματοδότηση ζητούν οι ασφαλιστές

930
Balbinot Sergio Insurance Europe

Για να μπορέσουν οι ασφαλιστές να συμβάλουν περισσότερο στην αειφόρο χρηματοδότηση, χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες.
Η μέχρι σήμερα εργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης στην κατεύθυνση αυτή εκτιμάται από την Insurance Europe, αλλά θεωρεί ότι χρειάζονται περισσότερες βελτιώσεις για να αρθούν περιττά εποπτικά εμπόδια και να αυξηθεί ο αγωγός αειφόρου ενεργητικού.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες προωθούν την αειφορία μέσα από πολλούς ρόλους, αλλά θέλουν να το κάνουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Ωστόσο, για να γίνει αυτό, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής πρέπει να αντιμετωπίσουν την περιορισμένη προσφορά βιώσιμων περιουσιακών στοιχείων, να αποφύγουν τον αποκλεισμό ιδιωτών επενδυτών από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και να προσαρμόσουν το εποπτικό πλαίσιο που αφορά στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Αυτά ήταν τα βασικά μηνύματα από το σεμινάριο για τη βιώσιμη χρηματοδότηση που πραγματοποιήθηκε από την Insurance Europe, στις 20 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Επενδύσεων.

Ο Sergio Balbinot, Πρόεδρος της Insurance Europe, δήλωσε σχετικά: «Οι ασφαλιστές εμπλέκονται ήδη σε δραστηριότητες αειφορίας. Είμαστε μια βιομηχανία μακροπρόθεσμου ορίζοντα, που καλύπτει μακροπρόθεσμους κινδύνους και πραγματοποιεί μακροπρόθεσμες επενδύσεις και ήδη επενδύουμε σε ένα ευρύ φάσμα αειφόρων έργων».

Αν και οι ασφαλιστές θέλουν να αυξήσουν τη συμβολή τους, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, δήλωσε ο Balbinot. Σε αυτά τα εμπόδια περιλαμβάνονται η έλλειψη κατάλληλων βιώσιμων πόρων. «Το επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ και το σχέδιο CMU έχουν ήδη οδηγήσει σε κάποια πολύ ευπρόσδεκτα βήματα προς τα εμπρός. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι με τη συνεργασία, μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα. Αυτό οφείλεται στο ότι οι πολλά κατάλληλα έργα καθυστερούν σε σχέση με την προθυμία και την ικανότητα των ασφαλιστών να επενδύσουν», επεσήμανε.

Ανέφερε, επίσης, ότι, ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), μαζί με δημόσιες επενδυτικές τράπεζες όπως η ΕΤΕπ, μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αποφυγή του αποκλεισμού ιδιωτών επενδυτών, όπως οι ασφαλιστές.

Τέλος, ο κ. Balbinot τόνισε την ανάγκη το καθεστώς προληπτικής εποπτείας για τις ασφαλιστικές, «Solvency ΙΙ», να αντικατοπτρίζει καλύτερα τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές στις μακροπρόθεσμες βιώσιμες επενδύσεις τους.

«Δυστυχώς, το Solvency II αντιμετωπίζει τους ασφαλιστές ως traders και δημιουργεί αντικίνητρα στο να επενδύουν μακροπρόθεσμα. Ευτυχώς αυτό αναγνωρίστηκε στην ενδιάμεση έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της Επιτροπής για την αειφόρο χρηματοδότηση. Ζητήθηκε να ληφθούν υπόψη προσαρμογές στο Solvency II που θα επιτρέψουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε βιώσιμα και μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Συμφωνούμε απολύτως με αυτό», πρόσθεσε.

Η Εβδομάδα Επενδύσεων (20-24 Νοεμβρίου), αποτελείται από μια σειρά εκδηλώσεων από 31 οργανισμούς που εξετάζουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων στην αειφόρο ανάπτυξη. Υποστηρίζεται από την εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προηγούμενο άρθροH Interamerican στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας 
Επόμενο άρθροΗ ERGO λανσάρει νέα διαφημιστική καμπάνια και κανάλι στο YouTube