Διεθνή

Μεγαλύτερη σύγκλιση αντί για νέους κανόνες ζητά η GFIA

Η GFIA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Ασφαλιστικών Ενώσεων, συμμετείχε σε δύο διαβουλεύσεις, του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) και της Διεθνούς Ένωσης Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS), ζητώντας και στις δύο περιπτώσεις μεγαλύτερη σύγκλιση και όχι νέους κανόνες.

Η διαβούλευση που διεξήχθη από το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB) αφορούσε την υποβολή εκθέσεων για περιστατικά στον κυβερνοχώρο, ενώ η διαβούλευση της Διεθνούς Ένωσης Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων (IAIS) αφορούσε γνωμοδότηση της Ένωσης για τη λειτουργική ανθεκτικότητα.

Ειδικότερα, η GFIA, συμμετέχοντας στη διαβούλευση που διεξήγαγε το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), επεσήμανε ότι ο ασφαλιστικός κλάδος υποστηρίζει τη σύγκλιση και την αξιοποίηση των υφιστάμενων προτύπων για την υποβολή εκθέσεων για περιστατικά στον κυβερνοχώρο, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες.

Οποιεσδήποτε νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να ενισχύουν τις βέλτιστες πρακτικές και να μη δημιουργούν νέες απαιτήσεις, όπως πρόσθετα κανάλια πληροφόρησης ή πολλαπλά επίπεδα υποβολής εκθέσεων, τόνισε η GFIA.

Η Ομοσπονδία είναι της άποψης ότι η χρήση ενιαίας ορολογίας στις διάφορες νομοθεσίες και κείμενα θα διευκολύνει τη μεγαλύτερη σύγκλιση στην υποβολή εκθέσεων για περιστατικά στον κυβερνοχώρο.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η απάντησή της στη διαβούλευση της IAIS. Η GFIA επικροτεί γενικά την πρωτοβουλία της IAIS να προωθήσει καλές πρακτικές για τη λειτουργική ανθεκτικότητα και συμφωνεί με την ανάγκη μεγαλύτερης σύγκλισης στη διακυβέρνηση και την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο.

Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι οι απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων από τις περιφερειακές ή/και εθνικές εποπτικές αρχές θα μπορούσαν να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω. Και προσθέτει ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί η επιβολή νέων απαιτήσεων σε δικαιοδοσίες όπου οι στόχοι της IAIS έχουν ήδη επιτευχθεί, όπως στην Ε.Ε., όπου ήδη υπάρχει ο νόμος για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα (Digital Operational Resilience Act – DORA).

«Οι κανονισμοί ψηφιακής λειτουργίας θα πρέπει να βασίζονται σε αρχές και κινδύνους και να είναι αναλογικοί, και επομένως αρκετά ευέλικτοι, για να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα προφίλ κινδύνου των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων», τονίζει η GFIA.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας