Νομοθεσία

ΚΥΑ: Πυροπροστασία ακινήτων – Ο Συνήγορος του Πολίτη θίγει και ζητήματα ασφαλισιμότητας

Η δυσχέρεια ασφάλισης της περιουσίας κατά της πυρκαγιάς και το ενδεχόμενο τροποποίησης υπαρχόντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων, με επαχθέστερα ασφάλιστρα, είναι μεταξύ των ζητημάτων που επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη, αναφορικά με την πυροπροστασία ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/23.05.23).

Ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν της μακροχρόνιας εμπειρίας του αναφορικά με την έρευνα υποθέσεων για τον καθαρισμό ιδιωτικών εκτάσεων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας, έθεσε υπόψη των αρμόδιων υπουργείων τις παρατηρήσεις του αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται από την εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/23.05.23.

Θεωρεί ότι η επίμαχη ΚΥΑ θίγει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της Ιδιοκτησίας, χαρακτηρίζει υπέρμετρο το οικονομικό κόστος που προκύπτει για τους Πολίτες, ψέγει το κράτος για μια σειρά θεμάτων που δεν έχει αντιμετωπίσει δραστικά μέχρι σήμερα και θεωρεί ότι «οι πυροσβεστικές διατάξεις περί καθαρισμού εκτάσεων που ίσχυαν και ισχύουν μέχρι και σήμερα είναι επαρκείς, πλήρως λειτουργικές και εφαρμόσιμες από όλους τους πολίτες».

Δείτε εδώ το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας