Διεθνή

Κομισιόν προς Ελλάδα: εφαρμόστε άμεσα τους κανόνες Ασφαλίσεων

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απειλείται η Ελλάδα, αν δεν μεταφέρει άμεσα στο εθνικό της δίκαιο τις Οδηγίες Solvency ΙΙ και Omnibus II.

Σύμφωνα με την αιτιολογημένη γνώμη που γνωστοποιήθηκε χθες, 18 Νοεμβρίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέντε κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν άμεσα τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα των ασφαλίσεων.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, τη Σλοβενία και τη Σουηδία να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία περί φερεγγυότητας ΙΙ (οδηγία 2009/138/ΕΚ) και την οδηγία OmnibusII (οδηγία 2014/51/ΕΕ).

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, οι οδηγίες αυτές αντικαθιστούν τις 14 ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές οδηγίες, που στο παρελθόν ήταν γνωστές ως «φερεγγυότητα I» (βλ. MEMO/15/3120της 12ης Ιανουαρίου 2015). Εισάγουν για πρώτη φορά ένα εναρμονισμένο, υγιές και ισχυρό πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις ασφαλιστικές εταιρείες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων ποσοτικών κανόνων, κανόνων διακυβέρνησης και κανόνων υποβολής εκθέσεων, ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ενιαίας αγοράς ασφαλιστικών υπηρεσιών. Αυτοί οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση της χρηματοπιστωτικής ευρωστίας των ασφαλιστικών εταιρειών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν κινδύνους σε δύσκολες περιόδους. Θα αρχίσουν να εφαρμόζονται πλήρως την 1η Ιανουαρίου 2016.

Η προθεσμία για τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο έληξε την 31η Μαρτίου 2015. Ωστόσο, οι ανωτέρω πέντε χώρες δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή μέτρα για τη μεταφορά αυτών των κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο. Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης. Είχε προηγηθεί προειδοποιητική επιστολή που εστάλη στα κράτη μέλη τον Μάιο του 2015. Αν τα εν λόγω κράτη μέλη δεν συμμορφωθούν εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας