Εταιρείες

Κλιματικά ουδέτερη η Eurolife FFH από το 2020

Κλιματικά ουδέτερη η Eurolife FFH από το 2020

Την πιστοποίησή της ως κλιματικά ουδέτερη εταιρεία έλαβε η Eurolife FFH, σε συνέχεια μελέτης που υλοποίησε για λογαριασμό της το Κέντρο Αειφορίας CSE. Με την πιστοποίηση αυτήν, η εταιρεία αναγνωρίζει την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως σημαντικό στοιχείο της εταιρικής της υπευθυνότητας και αποδεικνύει ενεργά ότι η πρόθεσή της είναι να αποτελεί μέρος της λύσης. Την επαλήθευση της μελέτης του Κέντρου Αειφορίας CSE ανέλαβε ο οργανισμός First Climate, ένας κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών εκπομπών άνθρακα και διαχείρισης νερού, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, η ανεξάρτητη διασφάλιση από το Κέντρο Αειφορίας CSE και τον First Climate αφορά τις εγκαταστάσεις της Eurolife FFH στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για το 2020. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε σε μετρήσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με στόχο να ληφθούν μέτρα για την ελαχιστοποίησή τους και για την αντιστάθμιση των ρύπων που προκύπτουν από τη λειτουργία της εταιρείας. Οι μετρήσεις που έγιναν περιλαμβάνουν την ηλεκτρική κατανάλωση για τις ανάγκες των κτηρίων της Eurolife FFH, την κατανάλωση πετρελαίου, τον τρόπο μεταφοράς των εργαζόμενων προς και από το χώρο εργασίας τους, τα εταιρικά μεταφορικά μέσα και αεροπορικά ταξίδια, καθώς και την κατανάλωση χαρτιού.

Από τη συλλογή των δεδομένων, προέκυψε ότι από τη λειτουργία της εταιρείας, μέσα στο 2020, δημιουργήθηκαν 912,58 τόνοι αερίων θερμοκηπίου, οι οποίοι αφορούν έμμεσες και άμεσες εκπομπές. Η επαλήθευση των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε σε πρώτο στάδιο από το Κέντρο Αειφορίας CSE, σύμφωνα με το Greenhouse Gas Protocol Standard και το ISO 14064. Στη συνέχεια, τα δεδομένα επαληθεύτηκαν από τον First Climate, επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων.

Καθώς δεν μπορούν να αποφευχθούν όλες οι εκπομπές ρύπων από τη δραστηριότητα μιας εταιρείας, η Eurolife FFH προχώρησε σε αντιστάθμιση άνθρακα για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματός της. Σύμφωνα με το Clean Development Mechanism του Πρωτοκόλλου του Κιότο, οι αντισταθμίσεις άνθρακα αποτελούν έναν τρόπο άμεσης χρηματοδότησης επιμέρους προγραμμάτων προστασίας του κλίματος σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμιο ζήτημα, επομένως είναι δυνατό να εξισορροπηθούν οι εκπομπές που προκύπτουν από δραστηριότητες σε μια συγκεκριμένη περιοχή με τη μείωση ή την πρόληψή τους σε κάποιο άλλο μέρος. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η διαδικασία της αντιστάθμισης, ως μηχανισμός του Πρωτοκόλλου του Κιότο, έχει στόχο να υποστηρίξει αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε να αναπτυχθούν με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Στην κατεύθυνση αυτή, η Eurolife FFH έχει επιλέξει ως έργο αντιστάθμισης το REDD+ Project, στο λεκανοπέδιο του Αμαζονίου στο Περού. Στόχος του έργου είναι η προστασία της βιοποικιλότητας, η βιώσιμη δασοκομία και η βελτίωση των συνθηκών ζωής για τις τοπικές κοινωνίες. Με την υποστήριξη αυτή, η Eurolife FFH συμμετέχει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για Μηδενική Φτώχεια (Στόχος 1), Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη (Στόχος 8), Λιγότερες Ανισότητες (Στόχος 10), Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή (Στόχος 12), Δράση για το Κλίμα (Στόχος 13) και Ζωή στη Στεριά (Στόχος 15).

Έχοντας κάνει την αρχή το 2020, δέσμευση της Eurolife FFH, όπως αναφέρεται σχετικά στο δελτιο Τύπου, είναι να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να μετρά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τη λειτουργία της, προχωρώντας παράλληλα σε παγκόσμια έργα για την αντιστάθμιση των ρύπων της. Για την εταιρεία, αξία έχει να συμμετέχει σε σημαντικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το δικό της αποτύπωμα.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας