Εταιρείες

International Life ΑΕΓΑ: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μέχρι του ποσού των 10.002.041,80 ευρώ,  και την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Κύπρου αποφάσισε η International Life ΑΕΓΑ, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 17/5/2016.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση –που απευθύνει, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Δ/νων Σύμβουλος, Ιωάννης Φ. Μπράβος,  στον Δ/ντή του ΧΑΚ, κ. Νώντα Μεταξά– αποφασίστηκε:

  1. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των 10.002.041,80 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 2.941.777 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και τιμή διάθεσης 3,4 ευρώ ανά νέα μετοχή (εφεξής οι Νέες Μετοχές).
  2. Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην αποφασισθείσα ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
  3. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου προβεί στην αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή και προχωρήσει στην έκδοση, διάθεση και εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στη Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με την απόφαση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Διαβάστε επίσης:

International Life: Το δις εξαμαρτείν προκαλεί σαν ενδεχόμενο

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας