Εταιρείες

International Life: Συνεργασίες με 9 κορυφαίους διεθνείς αντασφαλιστές και διατήρηση αναλογικών συμβάσεων με σημαντικό επιμερισμό ρίσκου

Στις συνεργασίες της με 9 κορυφαίους διεθνείς αντασφαλιστές και στη διατήρηση των αναλογικών συμβάσεων με σημαντικό επιμερισμό ρίσκου εστιάζει το δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 12 Μαρτίου η International Life.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η Εταιρεία επεκτείνει τη συνεργασία της με τη Munich Re στον Κλάδο Καταστροφικών Κινδύνων, επιβεβαιώνοντας, τη στρατηγική της για παροχή μέγιστης ασφάλειας και σιγουριάς στους πελάτες και τους συνεργάτες της. Η διεύρυνση της συνεργασίας με την παγκοσμίως κορυφαία αντασφαλιστική εταιρεία έρχεται να προστεθεί στη συμφωνία με 2 ακόμα διεθνείς αντασφαλιστικές εταιρείες, τις Axis Re και Amlin Re, προστατεύοντας περαιτέρω τον Κλάδο Γενικών Ασφαλειών.

Η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της International Life υπηρετεί το όραμά της να ενισχύσει τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία της. Γι’ αυτό το λόγο η International Life έχει συνάψει ισχυρές αναλογικές αντασφαλιστικές συμβάσεις τύπου quota share και surplus, οι οποίες της επιτρέπουν να επιμερίζεται το ρίσκο.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο προστασίας των κεφαλαίων, σε περίπτωση καταστροφικών κινδύνων, εντάσσεται και η συμφωνία με την κορυφαία γερμανική αντασφαλιστική εταιρεία Munich Re, με την οποία συνεργάζεται ήδη στους Κλάδους Ασφαλίσεων Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων.
 
Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο της International Life περιλαμβάνει και τους ακόλουθους αντασφαλιστές: Hannover Re, QBE Re, Pacific Re στον Κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής και με τις Munich Re, QBE Re , Mapfre Re, Sava Re, Scor Global, Partner Re , Axis Re και Amlin Re στον Κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων.

Όπως σημειώνει και ο κ. Γιάννης Μπράβος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου International Life «Στην εταιρεία μας εφαρμόζουμε μακροχρόνια αντασφαλιστική πολιτική, σε συνεργασία με κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες. Η πολιτική μας, μας οδηγεί σε μείωση των κεφαλαιακών αναγκών λόγω του επιμερισμού του ρίσκου και θα έχει ακόμα πιο ευεργετικές συνέπειες από την εφαρμογή του Solvency II και έπειτα. Επικεντρωνόμαστε στο να προσφέρουμε στους πελάτες μας μεγαλύτερη σιγουριά και εξασφάλιση στο πλαίσιο της παρούσας χρηματοοικονομικής συγκυρίας».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας