Εταιρείες

Interlife: Πάντα ένα βήμα μπροστά

Είναι ένα slogan ή ένα γεγονός; Η Interlife ισχυρίζεται ότι στα 25 χρόνια λειτουργίας της είναι πάντα ένα βήμα μπροστά!

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Interlife, κ. Γιάννης Βοτσαρίδης, συνεχίζοντας σταθερά μια μακρά του συνήθεια, προσκαλεί και ενημερώνει τους δημοσιογράφους για τα πεπραγμένα της Εταιρείας του, τους στόχους και τις προοπτικές του. Επιδιώκει και δέχεται ερωτήσεις για κάθε διευκρίνιση επί των λεχθέντων του και δεν αρνείται την προσωπική του άποψη για τα γενικότερα τεκταινόμενα στον ασφαλιστικό χώρο.

Έτσι και φέτος, την 1η Φεβρουαρίου, σε έναν εξαιρετικά φιλόξενο αλλά και κομψό χώρο, προέβη στις καθιερωμένες πλέον ανακοινώσεις που αφορούσαν την πορεία της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. το 2016, η οποία χαρακτηρίζεται, όπως προκύπτει από το δελτίο Τύπου που ακολουθεί, από αύξηση εσόδων και επενδύσεων. Επιπρόσθετα, με σημαντικές υπερβάσεις των τεθέντων στόχων υλοποιήθηκε το επιχειρηματικό πλάνο 2012 – 2016, ενώ ως στόχος της επόμενης τετραετίας, όπως ανέφερε ο κ. Βοτσαρίδης, τίθενται τα 100 εκατομμύρια ευρώ παραγωγή ασφαλίστρων!

Από τις ερωτήσεις των παρισταμένων δημοσιογράφων σημειώνουμε – επιλέγουμε τις εξής απαντήσεις του κ. Βοτσαρίδη, σε γενικότερου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος θέματα:

 1. Όσον αφορά την Εποπτική Αρχή, ο κ. Βοτσαρίδης ευγενικά επιζητεί ισονομία από την πλευρά της εποπτικής αρχής προς τις ελεγχόμενες ασφαλιστικές εταιρείες. Κρίνει ότι επιβάλλεται και θετικά προσφέρει η ασφαλιστική εποπτεία και στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην προστασία του καταναλωτή.
 2. Όσον αφορά τον τραπεζικό παρεμβατισμό, φαινόμενο που έχει ευαισθητοποιήσει κυρίως τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και έχει ενεργοποιήσει τις αντιδράσεις τους, ο κ. Βοτσαρίδης δηλώνει: «Είναι αισχρός ο τρόπος πρόσκτησης ασφαλιστικών εργασιών από τις Τράπεζες».
 3. Η γενικότερη πτώση της αγοράς κρίνεται από τον κ. Βοτσαρίδη ως λήξασα. Δηλώνει αισιόδοξος για το 2017, υποστηρίζοντας και τεκμηριώνοντας ότι στην ασφαλιστική συνείδηση των Ελλήνων καταναλωτών έχει εδραιωθεί η πρωτεύουσα αναγκαιότητα των παροχών της Ιδιωτικής Ασφάλισης. Σαφέστατα θεωρεί ότι η Ασφάλιση απευθύνεται πλέον στους χειμαζόμενους Έλληνες, περισσότερο απ’ ό,τι στους ευημερούντες.

Και μόνον το γεγονός ότι ελάχιστες πλέον ασφαλιστικές εταιρείες αισθάνονται την ανάγκη, αυτού του είδους και αυτής της ποιότητας, τακτικής επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους, μας αναγκάζει να δεχθούμε ότι ο ισχυρισμός της Interlife, ότι είναι πάντα ένα βήμα μπροστά, δεν είναι slogan αλλά γεγονός!

Δημήτρης Ρουχωτάς

Γιάννης Βοτσαρίδης Ηλέκτρα Βοτσαρίδη Intelife
Ο κ. Γιάννης Βοτσαρίδης με την κα Ηλέκτρα Βοτσαρίδου, Γενική Διευθύντρια της Interbrokers Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων Α.Ε.

Αύξηση Εσόδων και Επενδύσεων

Με αυξημένα Έσοδα και Επενδύσεις έκλεισε τη χρήση της περασμένης χρονιάς η Interlife. Το 2016, η Εταιρεία κατάφερε να αυξήσει, τόσο τον στόλο των Ασφαλισμένων Οχημάτων (265.228 οχήματα) όσο και τα αντίστοιχα Έσοδα από Ασφάλιστρα κατά 2,51%. Τα Γραμμένα Ασφάλιστρα κυμάνθηκαν σε €52,90 εκατ. το 2016 έναντι €51,33 εκατ. το 2015, ενώ τα καθαρά Έσοδα Επενδύσεων αναμένεται να ξεπεράσουν τα €4 εκατ., έναντι €1,1 εκατ. το 2015.

Η Χρήση του 2016 αναμένεται να κλείσει με Κέρδη υψηλότερα του 2015 για την Interlife Ασφαλιστική, με ιδιαίτερα καλές αποδόσεις των Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων της Εταιρείας, παρά τις τοποθετήσεις σε χαμηλού κινδύνου επενδυτικές θέσεις ενόψει του ασταθούς Οικονομικού Περιβάλλοντος και των αυστηρών απαιτήσεων του Solvency II.

Συνεπής στην αναπτυξιακή της πορεία, η Interlife αύξησε τις Επενδύσεις της κατά 14,33% σε σχέση με το 2015, με το συνολικό Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων και Διαθεσίμων να ανέρχεται στα €150 εκατ., έναντι €132 εκατ. Ταυτόχρονα, αυξήθηκαν τα Αποθέματα κατά 7,2% (96,94 εκατ. έναντι 90,43 εκατ. το 2015) με τον Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,55 έναντι 1,46 το 2015. Τέλος, με βάση το νέο εποπτικό πλαίσιο Solvency II, ο Δείκτης Ελαχίστου (αναγκαίου) Κεφαλαίου Φερεγγυότητας της Εταιρείας αναμένεται να υπερβεί το 400%, ενώ ο ιδιαίτερα σημαντικός Δείκτης Απαιτούμενου Κεφαλαίου Φερεγγυότητας αναμένεται να ξεπεράσει το 115%.

Η σταθερή πορεία της Εταιρείας επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, το Ανθρώπινο Δυναμικό αυξήθηκε κατά 4,39%, παρά τη γενικευμένη ύφεση στη χώρα, ενώ κατά την τριετία 2014-2016 η συνολική αύξηση του προσωπικού της Interlife ανήλθε σε 24%, με τον αριθμό των απασχολουμένων να φθάνει σήμερα τα 121 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στον Όμιλο έφθασε τα 153 άτομα.

Εξάλλου, ο αριθμός των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία Διαμεσολαβητών αυξήθηκε κατά 26% φτάνοντας στις 31/12/2016 τους 1.695.

 

Νέα προϊόντα

Κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς η Εταιρεία διέθεσε στην Αγορά δύο νέα και πρωτοποριακά Προγράμματα, το New ΥΓΕΙΑ Maximum με κύριο χαρακτηριστικό του την παροχή ολοκληρωμένης κάλυψης υγείας και το «Εγγυημένη Σύνταξη Ατυχήματος», σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει στον ασφαλιζόμενο ή στον δικαιούχο αρχικά ένα μεγάλο εφάπαξ και στη συνέχεια ένα μηνιαίο εισόδημα.

Και τα δύο Προγράμματα προσφέρονται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο. Υπογραμμίζεται η αύξηση της ζήτησης των Νοσοκομειακών Προγραμμάτων και Λοιπών Κλάδων της Εταιρείας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Interlife συνέχισε και εμπλούτισε τις δράσεις υπευθυνότητας απέναντι στο Ανθρώπινο ∆υναμικό, το Περιβάλλον και την Αγορά. Όσον αφορά στην Κοινωνική Δράση, συνεχίζει να στηρίζει το Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, την «ΕΛΕΠΑΑΠ», τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών Βορείου Ελλάδος, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και αθλητικά σωματεία ανά την ελληνική επικράτεια. Αξίζει να αναφερθούν και οι νέες χορηγικές ενέργειες της Εταιρείας προς τον Μαραθώνιο Κρήτης και το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, που εντάσσονται πλέον στο πρόγραμμα «προσφέρω αλλιώς» που υλοποιεί η Εταιρεία, ενώ, για άλλη μια χρονιά, προχώρησε στην παροχή 6 τόνων τροφίμων σε Κοινωνικά Παντοπωλεία.

Με υπέρβαση των στόχων υλοποιήθηκε το Επιχειρηματικό Πλάνο 2012 – 2016

Οι σημαντικότεροι στόχοι που είχαν τεθεί στο Επιχειρηματικό Πλάνο της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. για την πενταετία 2012 – 2016 επετεύχθησαν, παρά την πρωτοφανή οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα. Οι κυριότεροι στόχοι ήταν οι εξής:

 • Αύξηση του Κύκλου Ασφαλιστικών Εργασιών παρά την κρίση, τα Capital Controls και το κούρεμα των Ομολόγων.

Η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. πέτυχε στην πενταετία 2012 – 2016 αύξηση της Παραγωγής κατά 21,83%, σε αντίθεση με το σύνολο του Κλάδου που είχε μείωση κατά -22,18%.

Ειδικότερα, στον Κλάδο της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων που αποτελεί το 78% της παραγωγής της Εταιρείας, η αύξηση ήταν της τάξης του 22,25%, έναντι μείωσης κατά -39,83% στο σύνολο του Κλάδου.

Δεδομένων των συνθηκών της Ελληνικής Οικονομίας, της εξέλιξης του Κλάδου και των ιδιαίτερων συνθηκών ανταγωνισμού, η Εταιρεία θεωρεί ότι ο στόχος αυτός έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία και ξεπέρασε τις προσδοκίες που διαμόρφωσαν οι εξελίξεις στη χώρα μας.

 • Συνολικά Κέρδη προ φόρων 5ετίας 2012 – 2016. Στόχος: €42,99 εκατ.

Το σύνολο των Κερδών της 5ετίας 2012 – 2016 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το ποσό των
€50 εκατ., γεγονός που οδηγεί σε υπέρβαση του στόχου κατά 16,28%.

 • Λειτουργικά & Λοιπά Έξοδα 5ετίας. Στόχος: €44,5 εκατ.

Τα Λειτουργικά Έξοδα της 5ετίας συγκρατήθηκαν στα €30,5 εκατ. παρά τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου Solvency II. Υπέρβαση στόχου κατά 31,46%.

 • Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων. Στόχος: €35,9 εκατ.

Τα Ίδια Κεφάλαια αναμένεται να ξεπεράσουν τα €50 εκατ. στις 31/12/2016, παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών κατά σχεδόν 50%. Υπέρβαση στόχου κατά 39,27%.

 • Σύνολο Ενεργητικού. Στόχος: €158,63 εκατ.

Επίσης επιτυχημένος στόχος, αφού το Ενεργητικό αναμένεται να ξεπεράσει τα €160 εκατ. Υπέρβαση στόχου κατά 0,86%.

Στο πλαίσιο των ποιοτικών επιτευγμάτων και της αύξησης των λοιπών μεγεθών, η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. στην 5ετία 2012 – 2016, έχει υλοποιήσει τους εξής στόχους:

Στον τομέα της Πληροφορικής:

 • Δημιουργία υπερσύγχρονου Portal, που δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες να υλοποιούν το 100% των εργασιών τους διαδικτυακά, καθώς επίσης και να έχουν πλήρη πρόσβαση στις οικονομικές και ασφαλιστικές πληροφορίες τους (καλύψεις, εξέλιξη ζημιών, κ.λπ.) 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.
 • Δημιουργία του Sales4Net, ενός πρωτοποριακού εργαλείου Διαδικτυακών Πωλήσεων, για αποκλειστική χρήση από τους συνεργάτες της Εταιρείας, που δίνει τη δυνατότητα για online πωλήσεις μέσα από την ιστοσελίδα του καθενός.
 • Υλοποίηση online Διατραπεζικού Συστήματος Εισπράξεων – Πληρωμών για άμεση ενημέρωση πληρωμής ασφαλίστρων.
 • Υλοποίηση σχεδίου Disaster Recovery για τα δεδομένα και την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας της Εταιρείας σε περίπτωση καταστροφικού συμβάντος.
 • Εφαρμογή συστημάτων Μέτρησης και Ελέγχου Κινδύνων, Υπολογισμού Φερεγγυότητας και Reporting των Εποπτικών Αρχών αλλά και του Καταναλωτικού Κοινού στο πλαίσιο του νέου θεσμικού πλαισίου Solvency II.
 • Εγκατάσταση προγράμματος Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων.

Στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού:

 • Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στην Εταιρία κατά 63% στη διάρκεια της 5ετίας (119 εργαζόμενοι στις 31/12/2016 έναντι 73 εργαζομένων στις 31/12/2011).
 • Δημιουργία Εταιρικής Τράπεζας Αίματος.
 • Διαρκής επιμόρφωση εντός και εκτός εταιρίας.

Στον τομέα των Συνεργατών (Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές):

 • Αύξηση του αριθμού των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κατά 495% (1.695 διαμεσολαβητές το 2016 έναντι 285 το 2011).
 • Εφαρμογή δύο πρωτοποριακών Συστημάτων Συνεργασίας με βάση τη μέθοδο πληρωμής ασφαλίστρων:
  α) το σύστημα Prepaid που απαιτεί προπληρωμή ασφαλίστρων. Σε αυτό εντάσσεται το 95% των συνεργατών και
  β) τo σύστημα Plafond στο οποίο παρέχεται μία μικρή πίστωση στους συνεργάτες.
 • Υλοποιήθηκαν 36 Εκπαιδευτικές και Επιμορφωτικές Ημερίδες και 9 Σεμινάρια Εκπαίδευσης & Επαναπιστοποίησης (συνολικής διάρκειας 269 εκπαιδευτικών ωρών)

 Στον τομέα των Καινοτόμων Προϊόντων:
Δημιουργήθηκαν τα παρακάτω Πρωτοποριακά Προγράμματα Ασφάλισης:

 • Hospital Protection
 • Πρόγραμμα Ασφάλισης Αλλοδαπών
 • OIKOS Flexa
 • Ενυπόθηκο Complet
 • New Υγεία Maximum
 • Εγγυημένη Σύνταξη Ατυχήματος

 Στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

 • Η Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α υποστήριξε ως χορηγός την πενταετία 2012 – 2016 (και συνεχίζει να υποστηρίζει) 24 φορείς στον Αθλητικό, Περιβαλλοντικό, Πολιτιστικό και Κοινωνικό χώρο καθώς και ευπαθείς ομάδες.

Στον τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης, έχει εντάξει στις δομές της τις 4 βασικές λειτουργίες Σύγχρονης Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως αυτές προβλέπονται από το νέο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας Solvency II:

 • Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου
 • Λειτουργία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων
 • Αναλογιστική Λειτουργία

Το νέο Επιχειρηματικό Σχέδιο της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. για την προσεχη 5ετία 2017 – 2021 θα ολοκληρωθεί και θα ανακοινωθεί από την Εταιρeία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας