20.4 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Interamerican: Πρωτοποριακό Σύστημα Εκπαίδευσης Agency

Η ανανέωση και αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι αναπόσπαστο κομμάτι επιτυχίας για έναν ασφαλιστικό σύμβουλο που επιθυμεί να πετύχει σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η Interamerican, αναγνωρίζοντας ότι η γνώση και η εκπαίδευση είναι αλληλένδετη με την αξία προς τον πελάτη, επενδύει στην ανάπτυξη του Agency. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Δικτύων Πωλήσεων δημιούργησε ένα μοναδικό Σύστημα Εκπαίδευσης για τους συνεργάτες του δικτύου Agency.

Το Σύστημα Εκπαίδευσης, που συμπλήρωσε ήδη έναν χρόνο λειτουργίας, παρέχει στους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, τους Team Managers, τους Unit Managers και τους Συντονιστές το απαραίτητο περιβάλλον, για να ξεχωρίσουν. Ειδικότερα, το Σύστημα περιλαμβάνει:

 • Σχολή Management για την εκπαίδευση των Managers.
 • Εργαστήρια Νέων για τους Ασφαλιστικούς συμβούλους που ξεκινάνε την καριέρα τους στην Interamerican.
 • Ασφαλιστική βιβλιοθήκη, με περισσότερα από 140 εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικό περιεχόμενο με εργαλεία από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς.
 • Τα νέα σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα: “Συμβουλευτική πώληση”, “Life Advisor”.
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, σχεδιασμένο με τις πλέον σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε ένα μοναδικό σημείο οι συνεργάτες της Interamerican έχουν πρόσβαση σε δεκάδες e-learnings, blended learnings, videos, on demand webinars, micro-learnings για τεχνικές πωλήσεων, compliance, management, marketing, ανάπτυξης αγορών, εξυπηρέτησης πελατών, ασφαλιστικά προγράμματα και ειδικά ασφαλιστικά θέματα.
 • Εκπαιδευτικές διαδρομές. Tα Learning Paths κατευθύνουν τον κάθε συνεργάτη στην κατάλληλη εκπαίδευση, σε κάθε στιγμή της καριέρας του.
 • Ομοιογενές εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση στα Γραφεία Πωλήσεων από τους Συντονιστές και τους Unit Managers.
 • Πλήρες σύστημα παρακολούθησης της εκπαίδευσης και του ιστορικού εκπαιδεύσεων, πιστοποιήσεων και επαναπιστοποιήσεων.
 • Παιχνίδια μάθησης και gamification που υποστηρίζουν τη μάθηση με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο.
 • Τέλος, το σύστημα παρέχει την ευκολία να μάθουν οι συνεργάτες όποτε θέλουν, με τον τρόπο και τον ρυθμό που επιθυμούν.

Ο κ. Γ. Γιαννακόπουλος, Sales Operations Manager, δήλωσε σχετικά: «Η ανανέωση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ασφαλιστικών συμβούλων μας, είναι απόλυτη προτεραιότητα για εμάς και αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας και επαγγελματικής εξέλιξής τους. Είμαστε περήφανοι για τη δημιουργία του πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα και καινοτόμου Συστήματος Εκπαίδευσης του ομίλου Interamerican και για τα αποτελέσματα που έφερε από τον ένα χρόνο λειτουργίας του».

Digital Learning Academy

Στην καρδιά του συστήματος υπάρχει μία ψηφιακή πλατφόρμα, η Digital Learning Academy, η οποία ενσωματώνει κάθε τεχνολογική καινοτομία στον χώρο της ψηφιακής μάθησης για ασύγχρονη και σύγχρονη διδασκαλία, με μαθήματα που επικεντρώνονται όχι μόνο στις γνώσεις αλλά και στις δεξιότητες των εκπαιδευομένων. Μέσω της πλατφόρμας, διενεργούνται εξ αποστάσεως σεμινάρια επιμόρφωσης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης των νέων συνεργατών του Ομίλου.

Tο σύστημα εκπαίδευσης συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εκπαίδευση με ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό κι ερευνητικό υλικό, βασισμένο σε ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Για την ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου μετακινήσεων των εκπαιδευόμενων σε θεωρητικά μαθήματα, η Interamerican ενσωματώνει τεχνολογίες e-learning στο εκπαιδευτικό της σύστημα, αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες δυνατότητες που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παράλληλα, το σύστημα περιλαμβάνει και τυποποιημένα προγράμματα για την εκπαίδευση στα γραφεία πωλήσεων ή σε virtual classes, ώστε να υπάρχει ευελιξία ως προς τον χρόνο και τον ρυθμό παρακολούθησης των προγραμμάτων από τους managers, unit managers και τους συνεργάτες της.

Ακολουθώντας πρακτικές παγκόσμιων χρηματοασφαλιστικών οργανισμών και στοχεύοντας συστηματικά στη συνεχή απόδοση αξίας στους συνεργάτες της, η Interamerican εξασφαλίζει όλη την εκπαιδευτική υποστήριξη, για να επιδιωχθεί το τρίπτυχο: Μαθαίνω, εξελίσσομαι, πετυχαίνω.

Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του συστήματος

Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ενδεικτικά:

 • Για τα περισσότερα από 160 διαθέσιμα e-learnings, ο δείκτης ικανοποίησης των συνεργατών της Εταιρείας είναι 91%.
 • Το 2021 υπήρξαν 14.000 συμμετοχές συνεργατών σε 200 εκπαιδεύσεις, με μέσο όρο ικανοποίησης 4,9 στα 5.
 • 16.500 e-learning προγράμματα ολοκληρώθηκαν από τους συνεργάτες το 2021.
 • Καταγράφηκε αύξηση παραγωγικότητας και αποτελεσμάτων 5,8%-37% από τους συνεργάτες που συμμετείχαν στα εξειδικευμένα εργαστήρια πωλήσεων.

Επιπλέον οφέλη

 • Ο νέος συνεργάτης έχει ξεκάθαρη εικόνα για την εκπαιδευτική διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει και τις απαιτήσεις μιας επιτυχημένης καριέρας στην ασφαλιστική βιομηχανία. Επιβεβαιώνει την επιλογή καριέρας στην Interamerican και στον ασφαλιστικό χώρο.
 • Το σύστημα εκπαίδευσης ενισχύει την αυτοπεποίθηση του ασφαλιστικού συμβούλου και αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο του στην κοινωνία. Παράλληλα, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα ενός νέου συνεργάτη σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
 • Ο συνεργάτης της Interamerican αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις και αναπτύσσει συνεχώς τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτεί ο ρόλος του με έναν δομημένο τρόπο.
 • Υποστηρίζεται μια μακροχρόνια και επιτυχημένη καριέρα στην Interamerican.
 • Έχει μειωθεί ο χρόνος που αφιερώνει ο Συντονιστής και η ομάδα του στην οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Η εκπαιδευτική πορεία των συνεργατών εποπτεύεται και κατευθύνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια.
 • Ο Συντονιστής χρησιμοποιεί εργαλεία για την αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου του στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των συνεργατών του. Επιπλέον, συντονίζει και καθοδηγεί τους συνεργάτες του με νέες και σύγχρονες μεθοδολογίες εκπαίδευσης.
 • Οι managers χρησιμοποιούν δομημένο πλάνο εκπαίδευσης και ένταξης των συνεργατών της ομάδας του.
 • Όλοι οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως του γραφείου στο οποίο βρίσκονται.
 • Η εκπαίδευση των συνεργατών από τα γραφεία πωλήσεων είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένη με τα συμπληρωματικά εργαστήρια και προγράμματα εκπαίδευσης που διοργανώνονται στην εταιρεία.
 • Το νέο σύστημα καλλιεργεί μια κοινή φιλοσοφία εκπαίδευσης και εργασίας ανάμεσα στους συνεργάτες των γραφείων πωλήσεων.
 • Εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική καταξίωση των ασφαλιστικών συμβούλων της Interamerican.
 • Όλα τα γραφεία πωλήσεων έχουν πλέον τα ίδια “εργαλεία”.

«Στην Interamerican η προσπάθεια να βρει κάθε συνεργάτης τον ρόλο που πραγματικά του ταιριάζει είναι συνειδητή», επισημαίνει ο Sales Operations Manager, κ. Γιάννης Γιαννακόπουλος, προσθέτοντας: «Αποστολή της Ομάδας Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης είναι η ενδυνάμωση κάθε συνεργάτη, ώστε να πετύχει περισσότερα». Στο πλαίσιο αυτό, «το 2022 είναι μια χρονιά μεταμόρφωσης και ανάπτυξης. Στον κατάλογο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 2022 και στην Digital Learning Academy οι συνεργάτες μας θα ανακαλύψουν τις δυνατότητές τους και θα πραγματοποιήσουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους», τονίζει ο κ. Γιαννακόπουλος. Σύμφωνα με τον ίδιο, προγράμματα που ξεχωρίζουν και θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι συνεργάτες είναι, μεταξύ άλλων, και τα εξής: Associate Advisor Development (LIMRA), Master Advisor Development (LIMRA), Life Advisor, Webinar Series, Financial Planning (EURAPCO), Train the Trainer Series για Managers, Fast Track to Management (LIMRA), Agency Management Training Course (LIMRA), κ.ά.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας