Εταιρείες

Interamerican: Αύξηση κατά 16% του κύκλου εργασιών στις Ομαδικές Ασφαλίσεις

Η Interamerican διευρύνει συνεχώς το πελατολόγιό της στις ομαδικές ασφαλίσεις. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, η εταιρεία κατά το 2016 συνήψε με 100 επιχειρήσεις νέα συμβόλαια, προσθέτοντας 25.000 νέους ασφαλισμένους με ομαδικά προγράμματα, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον κλάδο, αυξημένα κατά 16% σε σύγκριση με το 2015. Εξάλλου, τα στοιχεία της έρευνας για την ικανοποίηση των πελατών των ομαδικών ασφαλίσεων, που η Interamerican διενήργησε κατά τον περασμένο Νοέμβριο, καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση του δείκτη ικανοποίησης που έφθασε στο 88,4%, έναντι 81,7% κατά το 2015.

Από τα διατιθέμενα προγράμματα, μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζουν αυτά που παρέχουν καλύψεις ζωής και υγείας και ειδικότερα τα Micro Group Benefit, τα οποία εστιάζουν σε ανάγκες μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κατά την τελευταία χρονική περίοδο όμως, η αβεβαιότητα στη συνταξιοδότηση από την κοινωνική ασφάλιση στρέφει το ενδιαφέρον πολλών επιχειρήσεων –οι οποίες θέλουν να αντισταθμίσουν απώλειες που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοί τους– στην παροχή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, επενδύοντας στο όφελος της δέσμευσης και αφοσίωσης του προσωπικού τους. Το πρόγραμμα Employee Benefits Interamerican είναι προσαρμόσιμο στις ανάγκες των εργαζομένων κάθε επιχείρησης, με καλύψεις ζωής, μόνιμης ολικής ή και μερικής ανικανότητας, εισοδήματος (πρόσκαιρης ανικανότητας), υγείας με νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή κάλυψη, επιδόματα νοσοκομειακά και χειρουργικά, άμεση ιατρική βοήθεια και υπηρεσίες δεύτερης γνώμης ιατρού από την “Best Doctors”.

Ειδικότερα στον τομέα της υγείας, η Interamerican παρέχει μία ιδιαίτερη δυνατότητα ατομικής ασφάλισης στους καλυπτόμενους από ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας, της ίδιας ή άλλης ασφαλιστικής εταιρείας. Το νέο ατομικό πρόγραμμα υγείας MediHospital Double Benefit δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της κάλυψης σε ατομικό επίπεδο, παρέχοντας δύο πλεονεκτήματα: το πρώτο αφορά στο ύψος της νοσοκομειακής κάλυψης, που φθάνει μέχρι 800.000 ευρώ, με ποσόν απαλλαγής το οποίο συνήθως καλύπτουν τα ομαδικά συμβόλαια, ενώ το δεύτερο αφορά στη διατήρηση της ασφαλισιμότητας του ατόμου όταν αυτό εξέλθει από το ομαδικό πρόγραμμα, με συνέχιση της ασφάλισης σε ατομικό επίπεδο χωρίς κανένα επιπλέον ιατρικό έλεγχο και με μειωμένο το ποσόν απαλλαγής.

Στο ίδιο δελτίο επισημαίνεται πως η Interamerican πρόσφατα ξεκίνησε, κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως δίκτυα παροχής υπηρεσιών σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισμούς  για διαχείριση ομαδικών ασφαλίσεων, την Insurope, που δραστηριοποιείται σε 85 χώρες. Στελέχη της ελληνικής εταιρείας συμμετείχαν στο ετήσιο συνέδριο της Insurope, που οργανώθηκε στις 5-7 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας