Διεθνή

Insurance Europe: Τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα δεν πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της MID

Τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα δεν πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της MID, τόνισε, μεταξύ άλλων, η Insurance Europe, συμμετέχοντας στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλιση αυτοκινήτων (MID).

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων, η MID είναι ουσιαστικό εργαλείο για την προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και πρέπει να διατηρηθεί και η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οποιαδήποτε τροποποίησή της να μην οδηγήσει –είτε άμεσα είτε έμμεσα– στη μείωση του υψηλού επιπέδου προστασίας που αυτή παρέχει.

Σκοπός και προτεραιότητα της MID θα πρέπει να παραμείνει το κάθε θύμα τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη να λαμβάνει την κατάλληλη αποζημίωση σημειώνει η Insurance Europe.

Παράλληλα, τονίζει ότι τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα δεν πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής της MID, καθώς αυτό θα υπονόμευε την προστασία των χρηστών του οδικού δικτύου.

Η Insurance Europe σημείωσε ότι η επιτυχία της MID και η επίτευξη των στόχων της εξαρτάται από την ύπαρξη ανοικτής και ανταγωνιστικής αγοράς ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων. Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστές αστικής ευθύνης πρέπει να μπορούν να ασκούν ελεύθερα την εμπορική τους κρίση.

Ωστόσο, παρεμβάσεις – όπως η τυποποίηση των δηλώσεων ιστορικού ζημιών– θα περιπλέκουν τις δραστηριότητες των ασφαλιστικών εταιρειών αστικής ευθύνης, χωρίς να προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία στους Ευρωπαίους οδηγούς.

Τέλος, η Insurance Europe επισήμανε ότι δεδομένης της αυξανόμενης συνδεσιμότητας των οχημάτων, μια ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά ασφάλισης αστικής ευθύνης οχημάτων απαιτεί επίσης τη θέσπιση κανόνων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να διασφαλιστεί ότι η πρόσβαση στα δεδομένα των οχημάτων είναι ανεξάρτητη από τους κατασκευαστές οχημάτων.

Αυτό θα εξασφάλιζε ότι οι Ευρωπαίοι οδηγοί αποφασίζουν ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα τους και για ποιους σκοπούς.

Δείτε εδώ την ολόκληρη την απάντηση της Insurance Europe στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης: H αναθεώρηση της MID, η υπόθεση Vnuk και οι ανησυχίες των ασφαλιστών

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας