Η Insurance Europe για τα συστήματα εγγυημένων ασφαλίσεων

1325
insurance europe logo

H Insurance Europe θεωρεί ότι είναι πολύ νωρίς για να εναρμονιστούν τα συστήματα εγγυημένων ασφαλίσεων (Insurance Guarantee Schemes – IGS) της ΕΕ.

Η Insurance Europe ανταποκρίθηκε σε έγγραφο συζήτησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την απόφαση χρηματοδότησης των εθνικών συστημάτων εγγυημένων ασφαλίσεων (Insurance Guarantee Schemes – IGS).

Η Insurance Europe δήλωσε ότι οι επιπτώσεις του Solvency II, σχετικά με την προστασία των ασφαλισμένων, πρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητές, πριν εξεταστεί οποιαδήποτε εναρμόνιση των IGS σε επίπεδο ΕΕ. «Αντί να εξεταστούν νέοι κανόνες για τα IGS, τα υπάρχοντα μέσα και οι εξουσίες που παρέχονται από τη Solvency II θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο μέγιστο βαθμό και να εφαρμόζονται δεόντως», επισημαίνεται σχετικά.

Ενώ η EIOPA αναγνωρίζει ότι η «επαρκής προστασία των ασφαλισμένων αποτελεί τον πυρήνα της Solvency II», στο έγγραφο συζήτησης δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η Solvency II επηρεάζει πραγματικά τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και πώς αυτό με τη σειρά του θα μπορούσε να επηρεάσει τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα εγγυημένων ασφαλίσεων (IGS).

Η Insurance Europe υπογράμμισε, επίσης, ότι το έγγραφο συζήτησης της EIOPA αναφέρεται στις αποτυχίες των ασφαλιστικών εταιρειών και στα “παρ’ ολίγον ατυχήματα” που σημειώθηκαν πριν την εφαρμογή της Solvency II και συνεπώς δεν είναι πλέον συναφές.

Εάν η ελάχιστη εναρμόνιση στον τομέα των IGS επιδιωχθεί σε επίπεδο ΕΕ, η Insurance Europe δήλωσε ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σημαντικής ευελιξίας, για να επιλέξουν τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν καλύτερα στην αγορά τους.

Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι αρχές της ΕΕ για αναλογικότητα και επικουρικότητα, η λειτουργία και η χρηματοδότηση των IGS πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

Συνεπώς, οποιαδήποτε περαιτέρω εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα και να μην επιδιώκει την εναρμόνιση της οργάνωσης ή της χρηματοδότησης των συστημάτων εγγυημένων ασφαλίσεων (IGS).

Προηγούμενο άρθροΑρχείο Φωτογραφιών “Α.Α.” – 2001
Επόμενο άρθροΦυσικές Καταστροφές: Ο δρόμος της αποκατάστασης