Διεθνή

Insurance Europe: Σημαντικά τα οφέλη της IDD

Η Insurance Europe δημοσίευσε σήμερα ενημέρωση σχετικά με την Οδηγία Διανομής Ασφαλιστικών προϊόντων (IDD), με αφορμή τα δύο χρόνια από την εφαρμογής της.

«Κατά τη διάρκεια των δύο ετών από την έναρξη ισχύος της IDD την 1η Οκτωβρίου 2018, οι ασφαλιστές έχουν αγκαλιάσει πλήρως αυτό το νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο παρέχει σημαντικά οφέλη τόσο στους καταναλωτές όσο και στους ασφαλιστές.
Η IDD εισήγαγε ισχυρούς και αποτελεσματικούς κανόνες συμπεριφοράς για την πώληση όλων των ασφαλιστικών προϊόντων, με πρόσθετες βελτιωμένες απαιτήσεις για την πώληση επενδυτικών προϊόντων με βάση την ασφάλιση (IBIPs)»,
επισημαίνει η Insurance Europe.
Μερικοί από τους λόγους για την επιτυχία της IDD, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ασφαλιστικών ενώσεων, είναι ότι:
• Παρέχει βελτιώσεις στην προστασία των καταναλωτών.
• Σέβεται τα υπάρχοντα κανάλια διανομής.
• Έχει προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει σωστά τη βιομηχανία που καλύπτει.
• Συνυπολογίζει την ποικιλομορφία των εθνικών αγορών.

«Αυτό καταδεικνύει πώς η συγκεκριμένη νομοθεσία που αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο μπορεί να αποφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στους καταναλωτές όταν λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των εταιρειών και των προϊόντων που καλύπτει», επισημαίνει η Insurance Europe.

Δείτε εδώ την σχετική ενημέρωση από την Insurance Europe.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας