Διεθνή

Insurance Europe: Ψηφιοποίηση δεν σημαίνει και άρση των διασυνοριακών φραγμών

Η ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής βιομηχανίας θα αναμορφώσει τον τρόπο που οι ασφαλιστές καινοτομούν, διανέμουν και αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους, ωστόσο, δεν μπορεί να άρει όλα τα εμπόδια για την αύξηση του όγκου της διασυνοριακής ασφάλισης.

Αυτό υποστήριξε η Insurance Europe, στην απάντησή της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές αγκαλιάζουν την ψηφιοποίηση, προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και έγκαιρα στις απαιτήσεις των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ασφαλιστικών ενώσεων, η αύξηση της ψηφιοποίησης μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους ασφαλισμένους, όπως πιο αποτελεσματικό χειρισμό των αξιώσεων, ευκολότερη ταυτοποίηση των πελατών και αύξηση της συγκρισιμότητας των προϊόντων.

H Insurance Europe σημείωσε, επίσης, ότι, ενώ είναι ευπρόσδεκτος ο στόχος να προσφέρονται στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις περισσότερες ευκαιρίες να κυκλοφορούν και να λειτουργούν εντός της ενιαίας αγοράς, η επέκταση των διασυνοριακών ασφαλίσεων εντός της ΕΕ θα πρέπει να παραμείνει προσανατολισμένη στην αγορά.

Η Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, κα Michaela Koller, δήλωσε σχετικά: «Ο σχεδιασμός των ασφαλιστικών προϊόντων αντικατοπτρίζει τις συνθήκες της αγοράς και του ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας στην οποία πωλούνται, το οποίο με τη σειρά του επηρεάζει τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ένας συγκεκριμένος ασφαλιζόμενος. Ως εκ τούτου, οι συγκρίσεις ασφαλίστρου μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να γίνονται μόνο με μεγάλη προσοχή. Η ανάγκη προσαρμογής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας χειρισμού των αξιώσεων, σε μια συγκεκριμένη αγορά, εξηγεί επίσης γιατί δεν αποφασίζουν όλες οι εταιρείες να λειτουργούν σε πολλές αγορές».

Αρκετά σημεία του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκουν σύμφωνη την Insurance Europe. Στην απάντησή της περιγράφει, μεταξύ άλλων και τα εξής:

  • Η διασφάλιση μέσω των πολιτικών της ΕΕ ότι οι καταναλωτές θα αποφασίζουν ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα τους και για ποιους σκοπούς, και η προώθηση ενός ανοιχτού προτύπου που θα εξασφαλίζει τον θεμιτό ανταγωνισμό και την ανοικτή επιλογή για τους καταναλωτές.
  • Η ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού προτύπου συμμόρφωσης για τους παρόχους e-ID, για να επαληθεύεται με ασφάλεια η ταυτότητα των καταναλωτών.
  • Η αύξηση της ευαισθητοποίησης του FIN-NET, ενός οικονομικού δικτύου επίλυσης διαφορών των εθνικών εξωδικαστικών συστημάτων καταγγελιών στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Η πλήρη απάντηση της Insurance Europe στην Πράσινη Βίβλο είναι διαθέσιμη εδώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας