Διεθνή

Insurance Europe: ο κλάδος να μείνει εκτός του πεδίου της Cyber Resilience Act

Οι ασφαλιστές πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της Πράξης για την Κυβερνοανθεκτικότητα (Cyber Resilience Act), υποστήριξε η Insurance Europe, στο πλαίσιο σχετικής διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Insurance Europe επικρότησε τη στόχευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει το επίπεδο της κυβερνοασφάλειας στην Ε.Ε. μέσω της θέσπισης κοινών προτύπων κυβερνοασφάλειας για τα ψηφιακά προϊόντα. Ωστόσο, όπως αναφέρει στην απάντησή της, η χρήση ψηφιακών προϊόντων από τον ασφαλιστικό κλάδο θα διέπεται από την επικείμενη Πράξη για την Ψηφιακή Επιχειρησιακή Ανθεκτικότητα (DORA). Ως εκ τούτου, ο κλάδος δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής τυχόν απαιτήσεων που εισάγονται στο πλαίσιο της Πράξης για την Κυβερνοανθεκτικότητα. Εντούτοις, οι κανόνες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι για τους κλάδους στους οποίους δεν προβλέπονται τέτοιοι κανόνες. Παράλληλα, η Insurance Europe επισήμανε ότι οι κανόνες δεν θα πρέπει να είναι τόσο αναλυτικοί, ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο για την τεχνολογική καινοτομία, η οποία είναι ιδιαίτερα γρήγορη και σημαντική στην περίπτωση των ψηφιακών προϊόντων. Οι κανόνες δεν θα πρέπει επίσης να θέτουν τους κατασκευαστές και τους διανομείς της Ε.Ε. σε άνιση ανταγωνιστική θέση έναντι των φορέων εκτός Ε.Ε.

Επιπλέον, η Insurance Europe τονίζει ότι η Πράξη για την Κυβερνοανθεκτικότητα αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της καλύτερης διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται με τα ψηφιακά προϊόντα, η οποία με τη σειρά της μπορεί να βελτιώσει την ασφαλισιμότητα του προϊόντος και των προμηθευτών.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας