Διεθνή

Insurance Europe: να διατηρηθεί ο βασισμένος στον κίνδυνο χαρακτήρας της Solvency II

Η Insurance Europe, απαντώντας σε έγγραφο διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την προληπτική αντιμετώπιση των κινδύνων βιωσιμότητας, τόνισε πόσο σημαντική είναι για τους Ασφαλιστές η διατήρηση τού με βάση τον κίνδυνο χαρακτήρα της Solvency II.

Όπως επισημαίνει στην απάντησή της η Insurance Europe, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες υποστηρίζουν σθεναρά την προσπάθεια για βιωσιμότητα και είναι έτοιμες να αξιοποιήσουν τις τρέχουσες δράσεις τους, προκειμένου να συμβάλουν περαιτέρω στη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

Ο ασφαλιστικός κλάδος είναι υπέρ τού να λάβει η EIOPA εντολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της αναθεώρησης της Φερεγγυότητας ΙΙ 2020, για να προσδιορίσει εάν υπάρχουν στοιχεία, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, που να δικαιολογούν μια διαφορετική προληπτική αντιμετώπιση των απαιτήσεων που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία ή δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG).

Για την υλοποίηση της εντολής αυτής είναι σημαντικό να ακολουθηθεί μια βασισμένη σε κινδύνους και στοιχεία προσέγγιση, προκειμένου να διατηρηθεί ο βασισμένος στον κίνδυνο χαρακτήρας της Solvency II. Η EIOPA θέτει στο έγγραφο διαβούλευσης έγκυρα αλλά δύσκολα να απαντηθούν ερωτήματα, λόγω των ασταθών, σπάνιων και όχι επαρκώς τυποποιημένων δεδομένων που είναι διαθέσιμα στον τομέα αυτό. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει η Insurance Europe, η απομόνωση του στοιχείου της βιωσιμότητας από άλλες (μη) οικονομικές παραμέτρους και υποκειμενικές επιρροές στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα είναι φιλόδοξη και δύσκολη.

Ο ασφαλιστικός κλάδος συνιστά την αποφυγή μιας υπερβολικά θεωρητικής και πολύπλοκης προσέγγισης. Όπως τονίζεται, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες, γι’ αυτό οι παραδοχές και η στρατηγική που θα επιλεγούν θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τα αποτελέσματα. Ως εκ τούτου, αυτά θα πρέπει να ερμηνεύονται με την απαραίτητη προσοχή, όπως επίσης και τα συμπεράσματα ή οι ενέργειες που θα προκύψουν.

Επιπλέον, οποιαδήποτε εργασία στον τομέα αυτόν θα πρέπει να είναι επίσης κατάλληλη να εφαρμοστεί και από τις μικρότερες, μη σύνθετες ασφαλιστικές εταιρείες.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας