Διεθνή

Insurance Europe και AMICE αντίθετες με τη γνωμοδότηση της EIOPA για το Solvency II

Τους φόβους τους για συντηρητικοποίηση του Solvency II εκφράζουν τόσο η Insurance Europe όσο και η AMICE, μετά τη δημοσίευση, στις 17 Δεκεμβρίου, της γνωμοδότησης της EIOPA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση του Solvency II.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, η γνωμοδότηση της EIOPA δεν προσφέρει τις εστιασμένες βελτιώσεις που είναι απαραίτητες για την ευρωπαϊκή οικονομία, τους καταναλωτές και τον πράσινο μετασχηματισμό

Ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Insurance Europe, κ. Olav Jones, δήλωσε σχετικά:

«Η αναθεώρηση του Solvency II προσφέρει την ευκαιρία για την επίλυση προβλημάτων του ρυθμιστικού πλαισίου, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει σωστά τους πραγματικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστές και να μειώσει τα λειτουργικά τους βάρη. Κάτι τέτοιο θα επέτρεπε στους ασφαλιστές να επενδύσουν περισσότερο στην οικονομία, να παρέχουν πιο μακροπρόθεσμα προϊόντα αποταμίευσης και προστασία στους πελάτες τους αλλά και να είναι πιο ανταγωνιστικοί στη διεθνή σκηνή.

»Γι’ αυτό είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι η γνωμοδότηση της EIOPA στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο αγνοεί αυτό το ενδεχόμενο αλλά, αντίθετα, θα κάνει το Solvency II ακόμη πιο συντηρητικό, χωρίς να αποδεικνύει ότι τα συνολικά επίπεδα κεφαλαίου είναι επί του παρόντος πολύ χαμηλά. Στην πραγματικότητα, όσα προτείνει η EIOPA θα οδηγήσουν, μακροπρόθεσμα, σε μια λιγότερο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία, που θα επένδυε λιγότερα στην οικονομία, θα προσέφερε λιγότερα προϊόντα μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και χαμηλότερες αποδόσεις στους πελάτες. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα είναι εντελώς περιττό και πρέπει να το αποφύγουν όλοι εκείνοι που θα νομοθετήσουν (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο της ΕΕ) και θα αποφασίσουν τις αλλαγές που θα επιφέρει η αναθεώρηση στο τρέχον πλαίσιο.

»Ενώ το Solvency II λειτουργεί συνολικά καλά, αναγνωρίζεται ευρέως ότι σημαντικοί τομείς χρειάζονται βελτίωση. Αυτοί (οι τομείς) αφορούν την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων και τη μείωση των υπερβολικών λειτουργικών επιβαρύνσεων. Οι εργασίες για την αντιμετώπιση των ατελειών στη μεταχείριση των μακροπρόθεσμων δραστηριοτήτων μπορούν και πρέπει να γίνουν με τρόπο που να εξαλείφει τα εμπόδια και να διευκολύνει τις φιλοδοξίες της Επιτροπής σε βασικά έργα όπως η Πράσινη Συμφωνία και η Ένωση Κεφαλαιαγορών. Οι συμβουλές της EIOPA όχι μόνο δεν θα το επιτύχουν αυτό, αλλά γενικά θα αυξήσουν τα εμπόδια αντί να τα μειώσουν.

»Τα λειτουργικά βάρη μπορούν να μειωθούν με την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας και με τον εξορθολογισμό των απαιτήσεων αναφοράς. Αυτό θα μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές και θα επιτρέψει στους ασφαλιστές και τους επόπτες να επικεντρωθούν στους υλικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο κλάδος, ενώ παράλληλα θα υποστηριχθεί ένα ευρύ φάσμα μεγάλων και μικρών ασφαλιστών στην αγορά. Ενώ η γνωμοδότηση της EIOPA ως προς αυτό είναι ένα χρήσιμο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις προκειμένου να επιτευχθεί η αναλογικότητα και να λειτουργήσει πλήρως στην πράξη, αλλά και να αποφευχθεί η επιβάρυνση από τις απαιτήσεις αναφοράς.

 »Τέλος, είναι σημαντικό η αναθεώρηση να επικεντρώνεται μόνο στα μέρη του Solvency II που πρέπει πραγματικά να διορθωθούν και όχι να γίνει μια συνολική αναθεώρηση του πλαισίου, κάτι που φαίνεται να προβλέπει ο πολύ εκτενής κατάλογος πιθανών αλλαγών της EIOPA. Ως εκ τούτου, η ασφαλιστική βιομηχανία καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια προσέγγιση για την αναθεώρηση που να μειώνει τον αριθμό των προβλημάτων στο Solvency II, αντί να τα αυξάνει».

Απογοητευμένη από τη γνωμοδότηση της EIOPA προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση του Solvency II δηλώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών και Συνεταιριστικών Ασφαλιστικών Εταιρειών (AMICE), κάνοντας λόγο για συντηρητική προσέγγιση, που θα επηρεάσει αρνητικά τους ασφαλισμένους.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της, «το Solvency II έχει αποδειχθεί ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο ήδη από την πλήρη εφαρμογή του το 2016. Αυτή η αναθεώρηση είναι μια ευκαιρία για τη βελτίωση ορισμένων πτυχών του ρυθμιστικού πλαισίου, με τελικό στόχο τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και το όφελος των ασφαλισμένων».

Η AMICE ανησυχεί ότι η γνωμοδότηση της EIOPA δεν αντικατοπτρίζει αρκετές από τις βελτιώσεις του Solvency II που προτάθηκαν, και ειδικά εκείνες που θα άρουν τους περιορισμούς όσον αφορά τα προϊόντα και την ικανότητα των ασφαλιστών να επενδύουν μακροπρόθεσμα, «που ιδίως για τις αλληλασφαλιστικές και συνεταιριστικές εταιρείες είναι καθοριστική».

Επιπλέον, η AMICE ανησυχεί ότι η αρχή της αναλογικότητας δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί πλήρως στο πλαίσιο της γνωμοδότησης. «Η αναλογικότητα αποτελεί βασική πτυχή του ρυθμιστικού πλαισίου, η οποία πρέπει να αντικατοπτρίζει τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του ασφαλιστικού φορέα κατά την εφαρμογή ρυθμιστικών απαιτήσεων», σημειώνεται χαρακτηριστικά στο δελτίο τύπου.

Η Γενική Γραμματέας της AMICE, κα Sarah Goddard, σχολίασε: «Ενώ εξακολουθούμε να αξιολογούμε τη γνωμοδότηση της EIOPA προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν αρκετοί σημαντικοί τομείς που πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η εμπειρία της πανδημίας COVID-19 κατέδειξε την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού κλάδου, οπότε δεν ισχύει ότι η αύξηση των απαιτήσεων όσον αφορά τη φερεγγυότητα θα ωφελήσει τους ασφαλισμένους. Πράγματι, πιστεύουμε ότι εν τέλει αυτές οι απαιτήσεις θα περιορίσουν την επιλογή προϊόντος και θα αυξήσουν το κόστος. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για το ότι δεν βλέπουμε ακόμη μια σαφή και δομημένη προσέγγιση όσον αφορά την αναλογικότητα. Πιστεύουμε ότι οι αδυναμίες στην εφαρμογή της αναλογικότητας θα είναι ιδιαίτερα επιζήμιες ειδικότερα για τον τομέα των ΜΜΕ, αλλά θα έχουν και ευρύτερο αποτέλεσμα, μειώνοντας τελικά τον ανταγωνισμό και τη δυνατότητα επιλογής του καταναλωτή».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας