Διεθνή

Insurance Europe: Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή προαπαιτούμενο της ανθεκτικότητας

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας, τονίζουν οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές, με αφορμή τη δημοσίευση της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) «Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability».

Ο κ. Nicolas Jeanmart, επικεφαλής του τμήματος προσωπικών και γενικών ασφαλίσεων στην Insurance Europe, δήλωσε:

«Η Insurance Europe υποστηρίζει πλήρως την ανάγκη για πολύ ισχυρή εστίαση στην προσαρμογή, όπως προτείνει η IPCC στην τελευταία της έκθεση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα, στις 28/02/2022.

»Τα ισχυρά μέτρα είναι, φυσικά, ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, γι’ αυτό και η Insurance Europe υποστηρίζει τον στόχο των Ευρωπαίων πολιτικών να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030. Ταυτόχρονα, η τελευταία έκθεση της IPCC είναι μια ισχυρή υπενθύμιση ότι τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είναι εξίσου σημαντικά —και όλο και πιο επείγοντα— για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα των πολιτών και των κοινωνιών γενικότερα.

»Τα μέτρα προσαρμογής απαιτούν ενέργειες από ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών: σε πρώτη φάση, οι κυβερνήσεις πρέπει να εισαγάγουν τα μέτρα. Ως εκ τούτου, καλούμε τους φορείς χάραξης πολιτικής σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί αρκετή προσοχή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα, όπως η αύξηση της ανθεκτικότητας των κρίσιμων υποδομών και η προσαρμογή και ορθή εφαρμογή των οικοδομικών κανονισμών και του χωροταξικού σχεδιασμού.

»Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει επίσης βασικούς ρόλους να διαδραματίσει, και οι ασφαλιστές σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές στην πραγματικότητα ήδη συνεργάζονται* με τις δημόσιες αρχές σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η ασφαλιστική κάλυψη είναι μια κρίσιμη πτυχή της οικοδόμησης ανθεκτικότητας στον απόηχο των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Πράγματι, οι κοινωνίες με υψηλότερο ποσοστό ασφαλιστικής διείσδυσης τείνουν να ανακάμπτουν από αυτά τα γεγονότα πιο γρήγορα από εκείνες με σχετικά χαμηλά ποσοστά ασφάλισης. Οι ασφαλιστές μετρούν και τιμολογούν επίσης τον κλιματικό κίνδυνο, για να ενημερώνουν όσους διαχειρίζονται τον κίνδυνο για λογαριασμό επιχειρήσεων και ιδιωτών, και μπορούν να παρέχουν συμβουλές για τον τρόπο ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων προσαρμογής. Αυτά τα μέτρα μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στα σημαντικά μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που πρέπει να ληφθούν από τις δημόσιες αρχές», καταλήγει ο κ. Jeanmart.

* Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών μπορείτε να βρείτε στο Sustainability Hub της Insurance Europe.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας