Διεθνή

Insurance Europe, Bipar, Amice και UNI Europe Finance κατά των διακρίσεων στους χώρους εργασίας

Με κοινή δήλωσή τους, οι κοινωνικοί εταίροι του ασφαλιστικού κλάδου της Ευρώπης –Insurance Europe, Bipar, Amice και UNI Europe Finance– δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την απαγόρευση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας και να προωθήσουν αυτές τις αξίες σε ολόκληρο τον κλάδο μέσω του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα.

Η κοινή δήλωση αναφέρεται στους εξής τρεις σημαντικούς τομείς:

  • Ίσες ευκαιρίες στον χώρο εργασίας: Οι εταίροι θέλουν να ενθαρρύνουν τη διαφορετικότητα του προσωπικού σε όλους τους τομείς απασχόλησης. Είναι ζωτικής σημασίας να προσφέρεται στους εργαζόμενους ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες σταδιοδρομίας και εξέλιξης, καθώς και πρόσβαση σε θέσεις σε όλα τα επίπεδα ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων.
  • Ποικιλομορφία και ένταξη στον χώρο εργασίας: Τα μέτρα για την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος όλων των προστατευόμενων ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των LGBTI+, των τρανς και διαφυλικών εργαζομένων, των ηλικιωμένων εργαζομένων και των εργαζομένων με αναπηρίες) πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας και πολιτικής. Οι χώροι εργασίας με σεβασμό, ανεκτικότητα και χωρίς αποκλεισμούς είναι το κλειδί για την ικανοποίηση, τη δέσμευση και την ενδυνάμωση των εργαζομένων και για την ανάπτυξη, την επιτυχία, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού κλάδου.
  • Ενέργειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων: Οι εταίροι θα προωθήσουν και θα υποστηρίξουν πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και θα προστατεύσουν κάθε εργαζόμενο που έχει πέσει θύμα τέτοιων διακρίσεων. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να ευαισθητοποιούν σε όλα τα επίπεδα σχετικά με την ισότητα, τη διαφορετικότητα, την ένταξη και την εξάλειψη των διακρίσεων στον χώρο εργασίας.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας