Εταιρείες

Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Συνεργατών της Interamerican

Tην ιδρυτική πράξη του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Συνεργατών της Interamerican υπέγραψαν τα πρώτα μέλη του Ταμείου στις 15 Φεβρουαρίου.

Ήδη, οι συμμετοχές -κυρίως, συντονιστές, unit managers και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, αλλά και αρκετοί συνεργαζόμενοι πράκτορες και μεσίτες- ξεπερνούν τις 600, ενώ συνεχίζεται η υποδοχή νέων αιτήσεων.

H ίδρυση του νέου Ταμείου είχε δρομολογηθεί από πέρυσι και πλέον, αναμένεται η υπουργική απόφαση της ίδρυσης και η δημοσίευση στο ΦΕΚ. Το ΤΕΑ των συνεργατών της Interamerican γίνεται το 15ο στο σύνολο των ομοειδών Επαγγελματικών Ταμείων προαιρετικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

«Μια μοναδική έως σήμερα, στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, πρωτοβουλία του Τομέα Πωλήσεων για τους συνεργάτες της εταιρείας ολοκληρώθηκε και τους παρέχει μια εξαιρετική δυνατότητα για αποταμίευση και πρόβλεψη για τους οικονομικούς πόρους τους, όταν αποφασίσουν να κλείσουν τον επαγγελματικό κύκλο τους, ώστε να συμπληρώσουν τη σύνταξή τους. Με τη δημιουργία του ΤΕΑ των συνεργατών, υπογραμμίζουμε την αντίληψη μας για την ευρύτερη υποστήριξη του δυναμικού του εταιρικού Δικτύου Agency, καθώς και των συνεργαζομένων Brokers, που ξεπερνά τα όρια της ασφαλιστικής δραστηριότητάς τους, προσεγγίζοντας ανάγκες βιοτικού επιπέδου» επισημαίνει ο Τάσος Ηλιακόπουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της εταιρείας.

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, που βρίσκονται συνεχώς στην επικαιρότητα με αφορμή την κατάρρευση των Επικουρικών Ταμείων και την αναζήτηση λύσεων στο συνταξιοδοτικό ζήτημα, προβάλλουν ως μια διέξοδος στον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης.

Τα ΤΕΑ παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, εφ’ όσον δεν κινδυνεύουν από νομοθετικές παρεμβάσεις και αλλαγές στο εταιρικό περιβάλλον, ενώ η νομική μορφή τους διευκολύνει την ασκούμενη εποπτεία και διασφαλίζει τη διαφάνεια της λειτουργίας τους.

Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά στο φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των ΤΕΑ στη χώρα μας, όπως αυτό καθορίζεται από τον Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167), οι εισφορές των μελών και εργοδοτών εκπίπτονται κατά 100% και δεν φορολογούνται οι εφάπαξ παροχές, ενώ οι συντάξεις φορολογούνται ως εισόδημα.

Τα ΤΕΑ συστήνονται σε εθελοντική βάση, είναι μη κερδοσκοπικά, αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, βασίζονται στην επαγγελματική ιδιότητα ή στην απασχόληση σε κοινό εργοδότη ή στον κλάδο απασχόλησης των μελών και έχουν κεφαλαιοποιητικό χαρακτήρα.

Εποπτεύονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ελέγχονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και οι επενδύσεις τους εποπτεύονται και ελέγχονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία, για τη δημιουργία του ΤΕΑ των συνεργατών της στις πωλήσεις, αξιοποίησε την εμπειρία της από το ΤΕΑ των εργαζομένων της, που έχει εισέλθει στον ένατο έτος λειτουργίας. Το Ταμείο του διοικητικού προσωπικού της εταιρείας είναι το μοναδικό στην ελληνική ασφαλιστική αγορά ΤΕΑ εργαζομένων. Στο κλείσιμο του 2018 διέθετε αποθεματικό 17.291.603 ευρώ, αριθμούσε 1.238 μέλη και είχε δώσει συνολικά εφάπαξ παροχές σε μέλη του 2.683.916 ευρώ.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας