Διεθνή

Ίδιους κανόνες ΦΠΑ για όλα τα κράτη μέλη ζητά η Insurance Europe

Κανόνες ΦΠΑ που να προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος ζητά η Insurance Europe.

Στην απάντησή της στον χάρτη πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων ΦΠΑ για τις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, χαιρετίζει τα σχέδια της Επιτροπής για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η παραβίαση της Αρχής ίσης μεταχείρισης στον ΦΠΑ, η νομική αβεβαιότητα και η ρυθμιστική πολυπλοκότητα.

Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη «να προχωρήσουμε περαιτέρω και να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες ΦΠΑ προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Πράγματι, οι ισχύοντες κανόνες είναι ξεπερασμένοι και δεν μπορούν να εφαρμοστούν επαρκώς στην παροχή σύγχρονων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών», τονίζεται σχετικά.

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που θίγει η Insurance Europe είναι η έλλειψη εναρμόνισης στον τρόπο εφαρμογής των κανόνων ΦΠΑ σε όλα τα κράτη μέλη.

Όπως επισημαίνει, αυτός ο κατακερματισμός στην εσωτερική αγορά αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την Ένωση των Κεφαλαιαγορών. Οι άνισες συνθήκες που προκύπτουν έχουν επίσης αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και οδηγούν στην ακατάλληλη φορολογία των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σε απώλεια εσόδων ΦΠΑ για τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις, το οποίο μετακυλίεται σε μεγάλο βαθμό στους πελάτες.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας