Διεθνή

Η τηλεματική στις ασφαλίσεις και το ηλεκτρονικό απόρρητο

Η Insurance Europe δημοσίευσε έγγραφο που εξετάζει τον αντίκτυπο των διαφόρων θέσεων που έλαβαν οι Ευρωπαίοι συννομοθέτες –η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– σχετικά με προτάσεις για τον κανονισμό για την ηλεκτρονική προστασία της ιδιωτικής ζωής, που σύντομα θα συζητηθεί σε τριμερείς συζητήσεις.

Οι συννομοθέτες θα πρέπει να διατηρήσουν την εξαίρεση για τις «υπηρεσίες που ζητούνται από τον τελικό χρήστη», ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων από τερματικό εξοπλισμό, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο οι ασφαλιστές μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν ασφαλιστικά προϊόντα με βάση την τηλεματική. Αυτός ο τύπος καινοτόμων υπηρεσιών ωφελεί σημαντικά τους καταναλωτές, επιβραβεύοντας τους οδηγούς χαμηλού κινδύνου με χαμηλότερα ασφάλιστρα, βελτιώνοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια. Για να μπορέσουν οι ασφαλιστές να συνεχίσουν να παρέχουν τέτοιες καινοτόμες υπηρεσίες, είναι σημαντικό ο κανονισμός για το ηλεκτρονικό απόρρητο να περιλαμβάνει μια νομική βάση που θα παρέχει επαρκή νομική εξασφάλιση για τη συλλογή δεδομένων από τον τερματικό εξοπλισμό.

Ωστόσο, μόνο η θέση του Συμβουλίου θα παρέχει τη νομική εξασφάλιση ότι οι ασφαλιστές μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν τέτοια προϊόντα.

Η Insurance Europe προτείνει, επίσης, τη διασφάλιση της τρέχουσας αλληλεπίδρασης μεταξύ της Οδηγίας για το ηλεκτρονικό απόρρητο και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων από τερματικό εξοπλισμό. Επί του παρόντος, όπως επισημαίνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, η συλλογή δεδομένων από τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη προστατεύεται από την τρέχουσα οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα (e-privacy Directive), με οποιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων να εμπίπτει στο άρθρο 6 του GDPR. Σε αντίθεση με έναν καθορισμένο κατάλογο εξαιρέσεων, όπως προτείνεται από τον νέο κανονισμό για το ηλεκτρονικό απόρρητο, οι αρχές του GDPR και η προσέγγιση βάσει κινδύνου επιτρέπουν την απαιτούμενη ευελιξία για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε καταστάσεις όπου η εξάρτηση από συγκατάθεση δεν είναι πάντα δυνατή ή εφικτή. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όλοι οι νομικοί λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει του GDPR παρέχουν ήδη στους καταναλωτές ενισχυμένη προστασία, σε σύγκριση με την ισχύουσα οδηγία για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας