Άρθρα

Οι συνέπειες του κορωνοϊού στις ελληνικές επιχειρήσεις

Ο Chief Risk Officer της Allianz Ελλάδος, κ. Χρήστος Σακέτος, αναλύει τις προκλήσεις και τους κινδύνους που αναμένεται να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στη μετά Covid – 19 εποχή.

Η πανδημία του κορωνοϊού Covid-19 έχει ήδη εξαπλωθεί σχεδόν σε όλα τα κράτη του κόσμου προκαλώντας σημαντική επιβάρυνση των δημόσιων συστημάτων υγείας και αντίστοιχα πολλούς θανάτους. Κάθε κράτος έχει επιλέξει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της εξάπλωσης του ιού. Η πλειοψηφία αυτών εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας και αναστολή λειτουργίας εμπορικών επιχειρήσεων. Αυτά τα μέτρα έχουν αντίκτυπο στις οικονομίες, με αποτέλεσμα οι προβλέψεις για τη μεταβολή του ΑΕΠ στο τέλος του 2020 να είναι πολύ αρνητικές.

Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν μετασχηματιστεί ψηφιακά, αναπτύσσοντας διαδικτυακή δραστηριότητα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν κίνδυνο βιωσιμότητας, δεδομένου ότι δεν πραγματοποιούνται καθόλου πωλήσεις (τζίρος), ενώ τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν (π.χ. μισθοδοσία, ενοίκια). Σημαντικό ρόλο στις επιπτώσεις θα διαδραματίσει η διάρκεια των περιοριστικών μέτρων, διότι μια παρατεταμένη περίοδος εφαρμογής θα ενισχύσει περισσότερο την ύφεση και τα προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα. Από την άλλη, και το ηλεκτρονικό εμπόριο ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά εκτός από συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων (π.χ. είδη φαρμακείων, βιβλία/παιχνίδια), διότι γενικότερα, οι ακραίες καταστάσεις, όπως είναι η πανδημία, προκαλούν αβεβαιότητα η οποία οδηγεί σε πτώση της ζήτησης προϊόντων.

Επίσης, σημαντικές θα είναι και οι συνέπειες στην εφοδιαστική αλυσίδα και κυρίως στις εμπορικές σχέσεις που έχουν οι επιχειρήσεις (εισαγωγές προϊόντων) με οικονομίες/χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον ιό (π.χ. Ιταλία, Ισπανία). Για παράδειγμα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα στην εξεύρεση ανταλλακτικών, εφόσον πολλά από αυτά παράγονται σε χώρες που ο κορωνοϊός είναι σε έξαρση.

Οι συνέπειες του κορωνοϊού στις ελληνικές επιχειρήσεις«Ιδιαίτερα οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν μετασχηματιστεί ψηφιακά, αναπτύσσοντας διαδικτυακή δραστηριότητα, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν κίνδυνο βιωσιμότητας, δεδομένου ότι δεν πραγματοποιούνται καθόλου πωλήσεις (τζίρος), ενώ τα λειτουργικά έξοδα παραμένουν (π.χ. μισθοδοσία, ενοίκια)», επισημαίνει ο κ. Χρήστος Σακέτος.

Όσον αφορά τον ασφαλιστικό κλάδο, αναμένονται διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα τον κλάδο ασφάλισης. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι συνήθως οι πιο ευαίσθητες στις αλλαγές των οικονομικών συνθηκών. Συνεπώς θα παρατηρηθεί μείωση του όγκου των ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις περιουσιακών στοιχείων και αστικής ευθύνης, εφόσον η εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ασφάλιση μεταφορών, ταξιδίων και τεχνικών έργων επίσης θα επηρεαστεί αρνητικά, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή η εμπορική δραστηριότητα έχει μειωθεί ή είναι μηδενική σε κάποιους κλάδους της οικονομίας.

Στο τομέα των ατομικών ασφαλίσεων (π.χ. αυτοκίνητο, κατοικία, υγεία), οι επιπτώσεις αναμένονται μικρότερες σε σχέση με τους εμπορικούς κινδύνους. Στον κλάδο αυτοκινήτου, δεν υπάρχουν νέες πωλήσεις οχημάτων όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα και συνεπώς αναμένεται επίδραση στον όγκο των ασφαλίστρων, αλλά, από την άλλη πλευρά, ο περιορισμός κυκλοφορίας οδηγεί σε μείωση της συχνότητας των ζημιών. Στην ασφάλιση κατοικίας και υγείας, οι ασφαλισμένοι δεν αναμένεται ότι θα αλλάξουν στάση στο πώς ασφαλίζονται έναντι των πιθανών κινδύνων και συνεπώς πιθανή αρνητική επίδραση θεωρείται περιορισμένη.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας