Η πρόταση της ΕΑΕΕ για την ειδική κάλυψη υποψήφιων οδηγών

Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, κ. Αθανάσιο Βούρδα, απέστειλε στις 28/3/2019 η ΕΑΕΕ, με τις προτάσεις της για την κάλυψη των υποψήφιων οδηγών, τουλάχιστον κατά το στάδιο της μεταβατικής περιόδου.

Η πρόταση, που υπογράφουν ο Πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων, κ. Δημήτρης Ζορμπάς, και η Γενική Δ/ντρια, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, έχει ως εξής:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΑΕΕ
Σχετικά με την ειδική ασφαλιστική κάλυψη υποψήφιων οδηγών που προβλέπει ο Ν. 4599/2019 (ΦΕΚ Α΄ 40)

Στις 4.3.2019 δημοσιεύθηκε ως γνωστόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 40/4.3.2019) ο ν. 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», με τις διατάξεις του οποίου επέρχονται αναμφίβολα σημαντικές αλλαγές στο μέχρι πρότινος ισχύον σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.

Εκ προοιμίου θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.)1 στηρίζει ανεπιφύλακτα και θα είναι αυτονόητα αρωγός σε κάθε προσπάθεια της Πολιτείας για τη βελτίωση και εξυγίανση του εφαρμοζόμενου στη χώρα μας συστήματος εκπαίδευσης και εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών και κατ’ επέκταση της οδηγικής συμπεριφοράς των κινούμενων στο ελληνικό οδικό δίκτυο κατόχων άδειας οδήγησης οδηγών.

Παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τον προβληματισμό και τις επιφυλάξεις μας για την αποτελεσματικότητα, λειτουργικότητα αλλά και ορθότητα της επιλογής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να θεσπίσει ειδική ασφαλιστική κάλυψη ευθύνης του εκπαιδευόμενου οδηγού (παρ.10 του άρθρου 4 του νέου νόμου), ρύθμιση η οποία αφορά άμεσα την ιδιωτική ασφάλιση και συμπεριλήφθηκε εν τέλει στο ν.4599/2019, παρά τις σοβαρές ενστάσεις που εξέφρασε ο εξειδικευμένος σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης φορέας μας, ήδη από το πρώτο στάδιο των διαβουλεύσεων του εν λόγω τότε σχεδίου νόμου.

Σημειώνεται ότι η Ε.Α.Ε.Ε. ήδη από το Μάιο του 2018, όταν ετέθη σε διαβούλευση το ανωτέρω σχέδιο νόμου, είχε εκφράσει εγγράφως προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (αποστέλλοντας 2 επιστολές) αλλά και προφορικά ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας τις σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις της σχετικά με την ορθότητα, αλλά και την αναγκαιότητα των ανωτέρω ρυθμίσεων. Επιπλέον, στις 15.11.2018 η Ε.Α.Ε.Ε. απέστειλε και νέα επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη, εκφράζοντας εκ νέου τις επιφυλάξεις της, επισημαίνοντας ότι η προβλεπόμενη από το σχέδιο νόμου υποχρέωση ασφάλισης ευθύνης του εκπαιδευόμενου οδηγού είναι ιδιαίτερα προβληματική, καθώς και ότι τέτοιο ασφαλιστικό προϊόν δεν υφίσταται στην ασφαλιστική αγορά.

Δεδομένης πλέον της ρύθμισης της παρ.10 του άρθρου 4 του ν.4599/2019, η Ε.Α.Ε.Ε. προσήλθε, όπως γνωρίζετε, σε συνάντηση, την οποία συγκαλέσατε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με καλή διάθεση και πρόθεση να συμβάλει εποικοδομητικά στην εξεύρεση ασφαλιστικής λύσης για το ζήτημα που έχει ανακύψει, διατηρώντας τις επιφυλάξεις που έχει ήδη εκφράσει.

Σε συνέχεια της συνάντησης αυτής, σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Α.Ε.Ε. συγκάλεσε συνάντηση των εταιριών μελών της, τις οποίες ενημέρωσε για τις διευκρινίσεις που μας παρείχατε σχετικά με κρίσιμες διατάξεις του νέου νόμου και ιδίως για τα ακόλουθα:

  • Κατά το μεταβατικό στάδιο των 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, η εξέταση του 2ου σταδίου που θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε με την παρουσία εκπαιδευτή στη θέση του συνοδηγού, δυνάμενου να παρέμβει για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος.
  • Κατά το μεταβατικό στάδιο των 20 μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, οι ειδικές δοκιμασίες του 1ου σταδίου θα πραγματοποιούνται χωρίς μεν την παρουσία εκπαιδευτή εντός του οχήματος, όμως μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης (όπου υπάρχουν) ή σε δημόσιες οδούς που θα επιλέγονται από τις κατά τόπον διευθύνσεις Μεταφορών και στις οποίες θα επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Εντός 20 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, θα έχουν διαμορφωθεί σε όλες τις περιφέρειες ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ή κλειστές πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.

Κατόπιν τούτων και λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διευκρινίσεις σας, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τις εταιρείες μέλη μας διαφάνηκε η πρόθεση εταιρειών μελών μας να συμβάλλουν καταρχήν και για το μεταβατικό στάδιο των 12 πρώτων μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου στην άρση του αδιεξόδου που έχει προκύψει, παρέχοντας τις ακόλουθες ασφαλιστικές καλύψεις:

  1. Oι τρίτοι ζημιωθέντες από τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο εκπαιδευόμενος οδηγός με το εκπαιδευτικό όχημα θα καλύπτονται, όπως ίσχυε μέχρι πρότινος, από την ειδική ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία εκπαιδευτικού οχήματος που έχει διαμορφωθεί από την ασφαλιστική αγορά και συνάπτεται με τον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή κάτοχο εκπαιδευτικού οχήματος για κάθε εκπαιδευτικό όχημα χωριστά.

Συγκεκριμένα, η ειδική αυτή ασφάλιση καλύπτει τους τρίτους ζημιωθέντες για τυχόν σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες (περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης) που μπορεί να υποστούν σε περίπτωση πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος με υπαιτιότητα του εκπαιδευόμενου οδηγού. Τα όρια κάλυψης είναι τα προβλεπόμενα από το ν. 489/1976 (περί υποχρεωτικής ασφάλισης από την κυκλοφορία οχημάτων), όπως ισχύει μετά την κωδικοποίηση του με το Π.Δ. 237/1986 και επόμενες τροποποιήσεις του.

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη παρέχεται υπό την προϋπόθεση της υποχρεωτικής παρουσίας εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη φάση της εκπαίδευσης, καθώς και κατά το 2ο στάδιο της εξέτασης που θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο. Εννοείται ότι ο εκπαιδευτής θα πρέπει να βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού, έτσι ώστε να δύναται να παρέμβει για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος.

Κατ’ εξαίρεση, η ανωτέρω ασφάλιση θα παρέχει κάλυψη και σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του 1ου σταδίου της εξέτασης του υποψήφιου οδηγού, το οποίο θα πραγματοποιείται χωρίς μεν την παρουσία εκπαιδευτή εντός του οχήματος, υπό την προϋπόθεση όμως ότι η δοκιμασία προσόντων του εκπαιδευομένου οδηγού θα πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ο ν. 4599/2019 ορίζει, ήτοι σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης (όπου υπάρχουν) ή σε δημόσιες οδούς που θα επιλέγονται από τις κατά τόπον διευθύνσεις Μεταφορών και στις οποίες θα επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

  1. Η αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά με την παροχή ασφάλισης ιδίων ζημιών για κάθε όχημα του εκπαιδευτή, σύμφωνα με όρους (π.χ. απαλλαγή) που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εξυπακούεται ότι και στην περίπτωση αυτή, η ασφαλιστική κάλυψη δίδεται με τους όρους και προϋποθέσεις που παρέχεται η ασφάλιση αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος.
  2. Στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος μπορεί να προστεθεί όρος – επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων.

Εννοείται ότι όλες οι ανωτέρω ασφαλιστικές καλύψεις θα παρέχονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατόπιν εκτίμησης του σχετικού κινδύνου και ανάλογης τιμολόγησης.

Τέλος θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε για άλλη μία φορά ότι διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις σχετικά με την υλοποίηση της ρύθμισης του νέου νόμου που προβλέπει, μετά τη λήξη ισχύος του μεταβατικού σταδίου, την απουσία εκπαιδευτή από το εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών στο πλαίσιο του 2ου σταδίου της εξέτασης, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, και σε κάθε περίπτωση να μας γνωρίσετε αρμοδίως το ακριβές χρονικό διάστημα (διάρκεια μεταβατικού σταδίου) για το οποίο θα εξακολουθεί να παρίσταται εκπαιδευτής εντός του οχήματος κατά το 2ο στάδιο της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Η Ε.Α.Ε.Ε. παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνδρομή.


1 H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ε.) είναι αναγνωρισμένος επαγγελματικός φορέας, με μέλη του νομίμως λειτουργούσες στην Ελλάδα ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αριθμεί δε σήμερα πενήντα (50) μέλη, των οποίων η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ξεπερνά σε ποσοστό το 95 % του συνόλου παραγωγής ασφαλίστρων σε εθνικό επίπεδο.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας