Εταιρείες

Η πανδημία Covid-19 και η λειτουργία της ΕΑΕΕ

Η ΕΑΕΕ, με εγκύκλιο, που υπογράφουν ο Πρόεδρος, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, και η Γενική Δ/ντρια, κα Μαργαρίτα Αντωνάκη, ενημερώνει τα μέλη της:

«Η εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, καθώς και οι συνέπειες αυτής αποτελούν θέμα που προβληματίζει ιδιαίτερα τους πάντες, κυβερνήσεις, πολίτες, επιχειρηματίες και φυσικά την ασφαλιστική αγορά.

Γνωρίζουμε ότι το σύνολο των δραστηριοποιούμενων στην Ελλάδα ασφαλιστικών εταιρειών παρακολουθώντας τις δραματικές εξελίξεις από την εξάπλωση του ιού λαμβάνουν σταδιακά όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνέχιση των εργασιών και της λειτουργίας τους, εξασφαλίζοντας συγχρόνως το περιβάλλον των εργαζομένων τους αλλά και των συναλλασσομένων με αυτές.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούμενη και η ΕΑΕΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διασφαλίσει τη συνεχή και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς. Η Υπηρεσία Στατιστικής (ΥΣΑΕ) – Διεύθυνση Πληροφορικής αλλά και το σύνολο των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ κάνοντας χρήση και της δυνατότητας για τηλεργασία θα φροντίσουν για τη διατήρηση των παρεχόμενων σε σας υπηρεσιών.

Πιθανές συνεδριάσεις Επιτροπών μπορούν να γίνονται μέσω τηλεφωνικών συναδιαλέξεων.

Η ΕΑΕΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις και βρίσκεται στη διάθεσή σας για ο,τιδήποτε θεωρείτε ότι απαιτεί τη θεσμική παρέμβασή της».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας