Εκδηλώσεις

Η Interlife και η συμβολή της στην προώθηση της Ασφαλιστικής Ιδέας

Παρουσία μετόχων που αντιπροσωπεύουν άνω του 75% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 29/05/17 η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. στο Κτήμα Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της Χρήσης του 2016 που έκλεισε με Κέρδη της τάξεως των €11.310.135 εκατ., έναντι € 7.315.507 το 2015 (αύξηση 54,6%), ενώ τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα έφτασαν τα € 52.025.961 εκατ.  το 2016 (αύξηση 2,51% έναντι του 2015) και τα Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα € 55.625.128 εκατ. το 2016 (αύξηση 16,24% έναντι του 2015). Επιπλέον, αύξηση παρουσίασαν οι Επενδύσεις κατά 12,94%, τα Αποθέματα κατά 7,16% (96,91 εκατ., έναντι 90,44 εκατ. το 2015) με τον Δείκτη Κάλυψης Αποθεμάτων να ανέρχεται στο 1,54 έναντι 1,46 το 2015. Τέλος, η Εταιρεία για πέμπτη συνεχή χρονιά ανακοίνωσε τη διανομή  Μερίσματος  στους Μετόχους της ύψους €0,03 ανά μετοχή.

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης ακολούθησε ανοιχτή εκδήλωση την οποία πλαισίωσαν με την παρουσία τους εκτός από τους Μετόχους, εκλεκτοί προσκεκλημένοι από τον τραπεζικό και χρηματιστηριακό χώρο, εκπρόσωποι τοπικών φορέων, δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί κ.ά.

Η εκδήλωση άνοιξε με ομιλητή τον Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ.  Αθανάσιο Πρόιο,  ο οποίος  στην ομιλία του, με θέμα «Η συμβολή της Interlife στην προώθηση της Ασφαλιστικής Ιδέας» , αναφέρθηκε στους τρόπους με τους οποίους η Interlife καλλιεργεί την Ασφαλιστική Συνείδηση μέσα από την εταιρική λειτουργία της:

  • Υψηλή Ικανοποίηση Δικαιούχων Αποζημίωσης. Γρήγορη καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους (πελάτες και μη), χαμηλό ποσοστό δικαστικών αντιδικιών στις ζημίες, υψηλό μερίδιο φιλικού διακανονισμού στο σύνολο των ζημιών ΑΕ, δίκτυο συνεργαζόμενων σημείων αποκατάστασης ζημιών (συνεργείων). Η ικανοποίηση του αποζημιούμενου αναδεικνύει τη χρησιμότητα της ασφάλισης.
  • Κορυφαία Συνέπεια Λοιπών Υποχρεώσεων – Έντονη Κοινωνική Παρουσία. Καταβολή μισθών & επιδομάτων ΠΡΙΝ την ημερομηνία υποχρέωσης, άμεση καταβολή αμοιβών τρίτων και προμηθευτών (μέσος χρόνος καταβολής < 20 ημερών), Μηδενικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις στον στενό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (σύνολο φόρων και εισφορών τελευταίας 5ετίας), Ικανοποίηση μετόχων (τακτική διανομή μερίσματος), έντονη κοινωνική δράση (πλήθος χορηγιών και λοιπών κοινωνικών παροχών τελευταίας χρήσης).

Στην ομιλία του με θέμα την «Το στοίχημα της Ασφαλιστικής Συνείδησης στην Ελλάδα», ο Διευθύνων Σύμβουλος της Interlife, κ. Γιάννης Βοτσαρίδης (φωτ.), επεσήμανε ότι η χώρα μας έχει τη χαμηλότερη Ασφαλιστική Δαπάνη ως προς το ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2% σε σχέση με 8% στο μέσο όρο της Ε.Ε.) και το γεγονός αυτό οφείλεται, πέρα από την Οικονομική Κρίση, στο χαμηλό βαθμό Ασφαλιστικής Συνείδησης του μέσου Έλληνα. Εξετάζοντας το φαινόμενο διαχρονικά, ο CEO της Interlife, αναζήτησε τις αιτίες του, από τη μεταπολίτευση και μετά στην απουσία συστηματικής προώθησης της Ασφαλιστικής Ιδέας από τις ίδιες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες και στην έλλειψη ενδιαφέροντος από την Πολιτεία.

Αναφέρθηκε στην ανάγκη λήψης μέτρων για τη διάδοση της Ασφαλιστικής Συνείδησης από την παιδική ακόμη ηλικία, ανάληψης πρωτοβουλιών από τους αρμόδιους φορείς και δραστηριοποίησης των Διαμεσολαβητών με την ενημέρωση των πελατών τους.

Επεσήμανε, εξάλλου, την ανάγκη αξιοποίησης της microinsurance με τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή / και την υποστήριξη ιδιωτών χορηγών αλλά και την προώθηση της ιδέας του συμβολικού ασφαλίστρου που συνδέεται με την ασφαλιστική κάλυψη των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων.

Τόνισε, τέλος, ότι επιδιώκοντας τη διάδοση της Ασφαλιστικής Ιδέας στα ευρύτερα δυνατά στρώματα του πληθυσμού, η Interlife δημιουργεί Προγράμματα που απευθύνονται και σε χαμηλότερα εισοδήματα, όπως Προγράμματα Υγείας,  Σύνταξης Ατυχήματος κ.ά.

Καταλήγοντας, ο κ. Βοτσαρίδης υπογράμμισε τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς στην Ελλάδα, που θα φέρει νέες επενδύσεις, θέσεις εργασίες και έσοδα στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε δεξίωση στον χώρο του Κτήματος Χρηστίδη.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας