20 C
Athens
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Η Interamerican προσεγγίζει ολιστικά την υγεία

Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας (7 Απριλίου), που αφορά στην «καθολική υγειονομική κάλυψη: υγεία για όλους, παντού», βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της Interamerican για τον τομέα.

Η εταιρεία προσεγγίζει τις ανάγκες στην υγεία με την οπτική της βασικής επιχειρησιακής δραστηριότητας, τόσο ασφαλιστικά όσο και σε υπηρεσίες και κοινωνικές υπηρεσίες πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν ώστε «οι άνθρωποι να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερα και καλύτερα», σύμφωνα με την αποστολή της.

Το νέο σύστημα υγείας  «bewell», που η εταιρεία έχει εισαγάγει εδώ και λίγους μήνες στην αγορά, εκφράζει μια νέα αντίληψη ολιστικής διαχείρισης της υγείας και ανανεώνει εμφαντικά την  επί τρεις δεκαετίες πρωτοπόρο παρουσία της στον κλάδο.

Το «bewell», βασιζόμενο σε έξι τομείς επιλογών των ασφαλιζομένων: ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις, διαχείριση επειγόντων περιστατικών, παροχή επιδομάτων, νοσηλεία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, νοσηλεία μόνο μετά από ατύχημα και φάρμακα, εξατομικεύει απόλυτα την ασφαλιστική κάλυψη και την προσαρμόζει στις ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες του πελάτη, για τον ίδιο και για κάθε μέλος της οικογένειας του, ακολουθώντας τον σε κάθε ηλικιακή περίοδο της ζωής του.

Το συμβόλαιο συνδιαμορφώνεται από την εταιρεία και τον πελάτη, με παραμετροποίηση όλων των δεδομένων και αξιοποίηση των ιδιόκτητων  υποδομών της Interamerican (Αθηναϊκή Mediclinic και πολυϊατρεία Medifirst) για αποτελεσματικότερες και πιο άμεσες υπηρεσίες, προς όφελος του πελάτη.

Εξίσου σημαντικός είναι ο εμπλουτισμός της ασφαλιστικής κάλυψης με σειρά υπηρεσιών που κατευθύνουν τον πελάτη σε ένα νέο τρόπο ζωής, σε μια «νέα εμπειρία». Στόχο της εταιρείας αποτελεί να γίνεται μέρος της καθημερινότητας του πελάτη πέρα από την ασφαλιστική κάλυψη (σε τομείς όπως η διατροφή, η σωματική δραστηριότητα κ.ά.), υποστηρίζοντας την ευζωία.

Τόσο στο ασφαλιστικό μέρος όσο και στο πελατοκεντρικό φάσμα υπηρεσιών για καλύτερη υγεία που αναπτύσσει η Interamerican, έρχονται στο προσκήνιο προκλήσεις της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας που αλλάζουν το τοπίο και σταδιακά οδηγούν σε έναν πιο πληροφορημένο και υπεύθυνο για την υγεία του, πολίτη.

Η Interamerican προσεγγίζει ολιστικά την υγεία

Παράλληλα, η ανάπτυξη κοινωνικών πρωτοβουλιών από την εταιρεία για υποστήριξη της υγείας ευπαθών ομάδων, μέσω συνεργασιών με φορείς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, η αξιοποίηση για παροχές και υπηρεσίες των ιδιόκτητων υποδομών (κλινική, πολυϊατρεία, στόλος άμεσης ιατρικής βοήθειας), οι συνεργασίες για υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης χρονίων νόσων, η υποστήριξη διαγωνισμών και εκδηλώσεων που ενθαρρύνουν τη νέα επιχειρηματικότητα στην υγεία (startups) και την εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας στην υγεία (insurtech), δημιουργούν ένα ευρύ πεδίο  υπευθυνότητας στην πράξη.

Η  Interamerican ενσωματώνει, στους εταιρικούς στόχους της -επιχειρησιακά και με κοινωνικές δράσεις- τον τρίτο από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (Ατζέντα 2030), που αφορά στην «καλύτερη υγεία και ευημερία». Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της πρόσφατης υποστηρικτικής συμμετοχής της εταιρείας σε Hackathons Υγείας, με εστίαση στον αλφαβητισμό ασφάλισης της υγείας (Health Insurance Literacy).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Interamerican Research Center, ενώ στην Ελλάδα οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία αντιστοιχούν στο 5% του Α.Ε.Π. και συρρικνώνονται συνεχώς, οι ιδιωτικές δαπάνες -με τη μορφή άμεσων πληρωμών από τους πολίτες- εξακολουθούν να αυξάνονται (αποτελούν το 35% των συνολικών δαπανών), γεγονός που καταδεικνύει μεταξύ άλλων και το χαμηλό επίπεδο γνώσεων των πολιτών για την ασφάλιση υγείας.

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας