Η Insurance Europe ζητά να γίνουν περισσότερα για την κλιματική αλλαγή

946

Η Insurance Europe δημοσίευσε σήμερα την απάντησή της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζητώντας η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη σημασία στη στρατηγική της για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές παροτρύνουν την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για αύξηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, η οποία, δεδομένης της κλίμακας της πρόκλησης που παρουσιάζει, πρέπει να είναι φιλόδοξη.

Πράγματι, ορισμένες από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν ήδη γίνει εμφανείς. Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι δράσεις μετριασμού δεν αρκούν για την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.

Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να συλλέγονται, να μοιράζονται και να παρακολουθούνται δεδομένα σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, για να παρέχουν μια σαφή επισκόπηση του τι είδους μέτρα προσαρμογής πρέπει να ληφθούν από τα κράτη μέλη. «Μολονότι είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι κάθε κράτος μέλος επηρεάζεται διαφορετικά από την κλιματική αλλαγή και ότι επομένως δεν υπάρχει ενιαία λύση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει βασικό ρόλο στον συντονισμό των προσπαθειών προσαρμογής», τονίζει η Insurance Europe στο κείμενο θέσεων που δημοσίευσε.

Προηγούμενο άρθροInteramerican και Π.Ο.Σ.Ε.Α. συνεργάζονται για την ενίσχυση της Εθελοντικής Αιμοδοσίας
Επόμενο άρθροInteramerican: Άμεση Βοήθεια σε 218.338 περιστατικά κατά το α΄εξάμηνο