Διεθνή

Η Insurance Europe ζητά αναμόρφωση των κανόνων ΦΠΑ

Η Insurance Europe δημοσίευσε στις 4/5 την απάντησή της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν τον ΦΠΑ στις χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, η οδηγία ΦΠΑ (VAT Directive) είναι ξεπερασμένη και δεν εφαρμόζεται σωστά στις σύγχρονες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις οποίες θέτει σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με άλλους κλάδους. Οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές ζητούν, συνεπώς, τη μεταρρύθμιση της σχετικής Οδηγίας, έτσι ώστε να μειωθεί ο κρυμμένος ΦΠΑ και να αυξηθούν οι δυνατότητες των χρηματοοικονομικών εταιρειών και ειδικότερα των ασφαλιστικών για επιστροφή ΦΠΑ.

Η Insurance Europe επανέλαβε την υποστήριξή της στις ομάδες επιμερισμού του κόστους και ζήτησε περισσότερη σαφήνεια και νομική βεβαιότητα σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των απαλλαγών από τον ΦΠΑ, για την παροχή πιο εκλεπτυσμένων κριτηρίων και εκτεταμένου καταλόγου εξαιρούμενων υπηρεσιών.

Επιπλέον, η εισαγωγή της δυνατότητας φορολόγησης στα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να συνοδεύεται από φόρους ασφαλίστρων, οι οποίοι θα οδηγούσαν σε διπλή φορολογία και αύξηση του κόστους για τους πελάτες.

Στην απάντησή της, η Insurance Europe περιέλαβε επίσης ένα παράρτημα για την παροχή πρόσθετων βασικών πληροφοριών.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας