Η Insurance Europe διαμαρτύρεται για τα PRIIPs

380

Η Insurance Europe και έξι ακόμα ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες ως απάντηση στη διαβούλευση που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις προγραμματισμένες αλλαγές στο πλαίσιο των PRIIPs.

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα τροποποιήσεις στον κανονισμό PRIIP και στην οδηγία για τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ). Ωστόσο, σε αντίθεση με τα προηγούμενα σχέδια, ανέβαλε την έγκριση των αναθεωρημένων κανονιστικών τεχνικών προτύπων (RTS) για τις 7 Σεπτεμβρίου 2021.

Παρά την κατακερματισμένη αυτή διαδικασία, η Επιτροπή σκοπεύει να διατηρήσει την 1η Ιουλίου 2022 ως ημερομηνία κατά την οποία τόσο οι νέες απαιτήσεις επιπέδου 1 όσο και επιπέδου 2 θα τεθούν σε ισχύ για τους κατασκευαστές αυτών των προϊόντων, γεγονός που τους αφήνει πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για την εφαρμογή των νέων κανόνων.
Η εφαρμογή αυτών των αλλαγών χρειάζεται πολυάριθμα τμήματα και ικανότητες για την ερμηνεία των νέων απαιτήσεων, τη συλλογή νέων δεδομένων, τον σωστό σχεδιασμό και την πραγματοποίηση αλλαγών στον τομέα του ΙΤ και την προσαρμογή της κατάρτισης του προσωπικού και των διανομέων. Απαιτεί επίσης εκτεταμένο διάλογο μεταξύ ασφαλιστών και πολλών ενδιαφερομένων, όπως οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων όταν είναι πάροχοι ΟΣΕΚΑ.

Τα πολύ στενά χρονικά περιθώρια που θέτει η Επιτροπή θα μπορούσαν, επομένως, να οδηγήσουν σε σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την εφαρμογή, ακόμη και να αναγκάσουν τους φορείς εκμετάλλευσης να αναστείλουν τη διανομή ορισμένων προϊόντων, κάτι που θα ήταν επιζήμιο για τη συμμετοχή των καταναλωτών στις κεφαλαιαγορές.

Ως εκ τούτου, για να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή, οι ενώσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα ζήτησαν περίοδο εφαρμογής 12 μηνών που να ξεκινά μετά την έγκριση των κανονιστικών τεχνικών προτύπων από το Σώμα των Επιτρόπων, καθώς αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για όλα τα προϊόντα και όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Η λογική, συγχρονισμένη ημερομηνία εφαρμογής τόσο για τις τροποποιήσεις επιπέδου 1 όσο και για επίπεδο 2 θα είναι το κλειδί.

Οι υπόλοιπες ενώσεις που συνυπογράφουν το αίτημα είναι οι Εuropean Association of Co-operative Banks (EACB), European Association of Public Banks (EAPB), European Banking Federation (EBF), European Fund and Asset Manager Association (EFAMA), European Savings and Retail Banking Group (ESBG) και European Structured Investment Products Association (EUSIPA).  


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕ.Ι.Α.Σ.: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου
Επόμενο άρθροΕυρωπαϊκή Πίστη: 27 δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης