Άρθρα

Η εξαγορά της Αγροτικής από την ERGO …σε ήχο τρίτο, πλάγιο

Η μακρά εκκρεμότητα της κατάληξης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής έλαβε τέλος, αφού περιήλθε στην ERGO Insurance Group, θυγατρική της Munich Re, έναντι συνολικού τιμήματος €90,1 εκατ. σε μετρητά. Η συναλλαγή, που τελεί υπό την έγκριση των εποπτικών αρχών, αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2014.

Ο μέτοχος της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, η Τράπεζα Πειραιώς, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πώληση, εστιάζοντας στο ότι εγγίζει τον στόχο απεμπλοκής από τις ασφαλιστικές εταιρείες…! (Σ.Σ.: επί λέξει, «μη τραπεζικές δραστηριότητες»).

Ο αγοραστής, ERGO Insurance Group, επίσης δηλώνει ικανοποίηση και αξιολογεί θετικά την ανάδειξή του, με την πράξη αυτή, «στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό όμιλο ζημιών στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με τα δημοσιευθέντα στοιχεία του 2012 (βλ. την έκδοσή μας «Άνθρωποι και Αριθμοί 2012-2013»), η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατείχε την 9η θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά σε συνολικά ασφάλιστρα (Ζημιών και Ζωής) από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων (171.314.518 ευρώ). Αντίστοιχα, η ERGO (Ζημιών και Ζωής) κατέγραψε συνολικά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων 137.688.323 ευρώ, κατέχοντας την 15η θέση στο σύνολο των 71 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Σημαντικό είναι επίσης ότι, το 2012, στον κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων η ERGO κατέγραφε μερίδιο αγοράς 5,2%, ενώ η ΑΤΕ Ασφαλιστική 4,5%. Αντίστοιχα, στις ασφαλίσεις Ζωής (συνολικά ασφάλιστρα από πρωτασφαλίσεις και δικαιώματα συμβολαίων) η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατέγραφε συμμετοχή 2%, ενώ η ERGO Ζωής 0,1%.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με δηλώσεις των εταιρειών που έχουμε για το υπό έκδοση «Άνθρωποι και Αριθμοί 2013-2014», η ERGΟ μισθοδοτεί 197 άτομα, ενώ η ΑΤΕ Ασφαλιστική 200.

Κατόπιν των ανωτέρω, ποιες θα είναι οι άμεσες και ποιες οι έμμεσες συνέπειες από την εξαγορά αυτή, τόσο για τον νέο ιδιοκτήτη όσο και για την ελληνική ασφαλιστική αγορά;

Σαφώς, ο Όμιλος ERGΟ είναι ένας εκ των ηγετών της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας. Σαφέστατα, η ERGΟ στην Ελλάδα τελεί υπό την ηγεσία ενός καταξιωμένου και έγκριτου στελέχους, που επωμίζεται το βάρος όχι μόνον της διοικήσεως της ελληνικής παρουσίας, αλλά και εκείνης της Τουρκίας.

Τα τελευταία χρόνια, η ERGΟ, και προηγουμένως η VICTORIA, που είχε εξαγοράσει την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Ασφαλιστική, δεν κατέγραφε εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης μεν, σημείωνε όμως κερδοφορία.
Έχοντας στις Γενικές Ασφαλίσεις κυρίως αυτοκίνητο και στις ασφαλίσεις Ζωής …διακριτική παρουσία, τροφοδοτείτο από το bancassurance της Πειραιώς, κυρίως, αλλά και από το πρακτορειακό δίκτυό της, δευτερευόντως.

Η συμφωνία για την παραγωγή του Ομίλου της Πειραιώς εντός των υποκαταστημάτων της δεσμεύει την Πειραιώς μέχρι και το 2020. Από την άλλη, η Μεσιτική της Πειραιώς αναπτύσσεται ραγδαία (έχει 120 υπαλλήλους) και τροφοδοτεί όλες τις εταιρείες της αγοράς μας.

Η κτηθείσα, της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, παραγωγή σημειώνεται από γνωρίζοντες ότι, λόγω της μακράς χρονικά διαπραγμάτευσης της πώλησης της Εταιρείας, έχει απομειωθεί σημαντικά. Το αυτό ισχύει και για το δίκτυο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, τόσον, και κυρίως, το άλλοτε ισχυρό Agency, όσο και το πρακτορειακό. Και στην Αθήνα και στην Περιφέρεια.

Η ERGΟ, τα τελευταία χρόνια, κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες εσωτερικής ανασυγκρότησης με αποτελέσματα θετικά, αν και η απουσία του επικεφαλής της στην Κωνσταντινούπολη κόστισε.
Εν τέλει και επειδή η ευσεβής προσδοκία από το όλον εγχείρημα δεν ανήκει αποκλειστικά στην ERGΟ αλλά και στις ανταγωνίστριες εταιρείες στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, που διεκδικούν και συμβόλαια και στελέχη, και μάλιστα χωρίς να έχουν καταβάλει τίμημα, μένει να δούμε την έμπνευση και τη στρατηγική που θα επιτρέψει να οδηγηθούμε στην εξαίρεση του κανόνα, όταν συμβαίνουν εξαγορές!

Δημήτρης Ρουχωτάς

Η ανακοίνωση της ERGO

Υπό τον τίτλο «ERGO, ο μεγαλύτερος Ασφαλιστικός Όμιλος Ζημιών στην Ελλάδα μετά την εξαγορά της ΑΤΕ Ασφαλιστικής» εκδόθηκε από την ERGO το ακόλουθο δελτίο τύπου, στις 14 Αυγούστου:
Ο Ασφαλιστικός Όμιλος ERGO ενισχύει σημαντικά την παρουσία του στην Ελλάδα με την εξαγορά του 100% των μετοχών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και κατακτά έτσι την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά ασφαλίσεων Ζημιών. Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται στα 90,1 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές για τη μεταβολή της καθαρής θέσης μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Ο Όμιλος ERGO πιστεύει ακράδαντα στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας τα τελευταία χρόνια, και οι δραστηριότητές του στην Ελλάδα αποτελούν αναπόσπαστο και στρατηγικά σημαντικό τμήμα των διεθνών δραστηριοτήτων του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δρ. Jochen Messemer, μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου ERGO, δήλωσε: «Η Ελλάδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχει χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση και βλέπουμε ευκαιρίες ανάπτυξης, κυρίως στις ασφαλίσεις Ζημιών».

Η ERGO Ελλάδας κατέγραψε το 2013 έσοδα από ασφάλιστρα 135 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τις ασφαλίσεις Ζημιών και κατέλαβε την 4η θέση στην κατάταξη εγγεγραμμένων ασφαλίστρων εταιρειών ασφαλίσεων Ζημιών. Παράλληλα, επί σειρά ετών διατηρεί υψηλή κερδοφορία και αυξάνει σταθερά το μερίδιό της στην αγορά.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική ιδρύθηκε το 1980 και εστιάζει στις ασφαλίσεις Ζημιών, ενώ προσφέρει ταυτόχρονα και προγράμματα ασφαλίσεων Ζωής. Η εταιρεία το 2013 κατέγραψε έσοδα από ασφάλιστρα 170 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 130 εκατ. προήλθαν από τις ασφαλίσεις Ζημιών. Η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατέχει την 5η θέση σε παραγωγή ασφαλίστρων στην κατάταξη των εταιρειών ασφαλίσεων Ζημιών και την 11η στις ασφαλίσεις Ζωής.

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική πωλήθηκε στην ERGO από την Τράπεζα Πειραιώς, στρατηγικό εταίρο της ERGO Ελλάδας από το 2005. Ο κ. Άνθιμος Θωμόπουλος, CEO της Τράπεζας Πειραιώς, δήλωσε τα ακόλουθα: «Σήμερα, η Τράπεζα Πειραιώς κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της στρατηγικής της για σταδιακή αποχώρηση από μη τραπεζικές δραστηριότητες, ανακατανέμοντας πόρους και εστιάζοντας στον πυρήνα των τραπεζικών εργασιών της. Η ισχυρή φήμη και παρουσία της ERGO, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη μακροχρόνια συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων στον τομέα του bancassurance διασφαλίζει τις καλύτερες προοπτικές για την ΑΤΕ Ασφαλιστική, τους εργαζομένους και τους πελάτες της».

Ο Δρ. Jochen Messemer, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της ERGO Insurance Group, δήλωσε τα ακόλουθα: «Η συναλλαγή πρόκειται να αποτελέσει τη βάση για τη συνέχιση της μακροχρόνιας σχέσης μας με την Τράπεζα Πειραιώς. Ο τομέας bancassurance είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κανάλια πωλήσεων της ERGO Ελλάδας –συνεισφέροντας πάνω από το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων της».

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς και σύμφωνα με τα παραγωγικά στοιχεία του έτους 2013, η ERGO θα είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος Ζημιών στη χώρα μας και προς την κατεύθυνση αυτή ο κ. Θεόδωρος Κοκκάλας (φωτ.), CEO της ERGO Ελλάδας, ανέφερε: «Η στρατηγική μας είναι να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ηγετική θέση μας στην αγορά, την κερδοφορία μας και τα υψηλά πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών μας προς τους ασφαλισμένους και τους συνεργάτες μας. Η στρατηγική μας αυτή και η πελατοκεντρική φιλοσοφία που μας χαρακτηρίζει, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα ότι η ERGO θα είναι ένας πολύτιμος εταίρος των ασφαλισμένων και των συνεργατών της ΑΤΕ Ασφαλιστικής και της ERGO Ελλάδας και ένας αξιόπιστος εργοδότης για το προσωπικό τους».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας