Εταιρείες

Η ERGO αναζητά Underwriter Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας

Η θέση καλύφθηκε!


Στην ERGO αναζητάμε να εντάξουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας έναν /μία Underwriter Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας  

Ως μέλος μίας δυναμικής ομάδας Ανάληψης Κινδύνων Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, θα είσαι υπεύθυνος/η για:

 • τον έλεγχο και την αξιολόγηση των κινδύνων στο πλαίσιο της εταιρικής πολιτικής και των ατομικών ορίων ανάληψης
 • την αποδοχή ή την απόρριψη των κινδύνων στο πλαίσιο των ατομικών ορίων ανάληψης
 • τη διαμόρφωση και υποβολή προσφορών σε πελάτες και συνεργάτες και την παρακολούθηση του αποτελέσματός τους
 • την επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας και την εξυπηρέτηση τους

Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου, πρέπει να διαθέτεις:

 • Ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε τομείς Οικονομικών ή Ασφαλιστικών και Στατιστικών ή Θετικών Επιστημών
 • Τουλάχιστον 6 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στον ασφαλιστικό κλάδο, από τα οποία τουλάχιστον 4 στην ανάληψη κινδύνων Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας
 • Πολύ καλές γνώσεις των προϊόντων και των διαδικασιών Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας καθώς και των τάσεων της ασφαλιστικής αγοράς
 • Ικανότητα οργάνωσης, ανάλυσης και ερμηνείας στοιχείων και πληροφοριών
 • Κριτική και αναλυτική σκέψη, διεισδυτική αντίληψη και ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα οικοδόμησης θετικών σχέσεων σε επαγγελματική βάση και πελατοκεντρικό προσανατολισμό.
 • Ικανότητα εστίασης στην επίτευξη αποτελεσμάτων και διαχείρισης καταστάσεων προβλεπτικά και αυτοδύναμα
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
 • Ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας και πολύ καλή γνώση των MS Office, ιδιαίτερα του excel

Στείλε το βιογραφικό σου στο [email protected], αναγράφοντας στο θέμα «Underwriter Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας»

Η ERGO είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργεί άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς ομίλους στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην Ελλάδα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών λύσεων, προσφέρουμε στους 700.000 πελάτες μας μια ανθρώπινη, διαφανή, απλή και σαφή απάντηση στις ασφαλιστικές τους ανάγκες παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα, απλές διαδικασίες και μία εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η ERGO Aσφαλιστική Μονοπρόσωπη A.E. (Λ. Συγγρού 173, Νέα Σμύρνη Τ.Κ. 17121 – «Υπεύθυνος Επεξεργασίας») τηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι δεδομένα  προσώπων που εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένη ή μελλοντική θέση εργασίας και τα οποία έρχονται σε γνώση της από την αποστολή των βιογραφικών τους σημειωμάτων απευθείας στην εταιρεία ή μέσω τρίτων μερών. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών σας προσόντων και των επαγγελματικών σας δεξιοτήτων για την πιθανότητα επαγγελματικής σταδιοδρομίας τους στην ERGO. Τα πιο πάνω προσωπικά δεδομένα παραμένουν εμπιστευτικά και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους. Η ERGO εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί. Με την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος αναγνωρίζετε ότι, τα προσωπικά σας δεδομένα, , που εκουσίως γνωστοποιείτε στην ERGO με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος για τον πιο πάνω σκοπό, επεξεργάζονται από την Εταιρεία και διατηρούνται σε αυτή. Εφόσον το επαγγελματικό σας προφίλ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση το βιογραφικό σας σημείωμα διατηρείται στη βάση δεδομένων μας για περίοδο ενός έτους και μπορείτε, οποτεδήποτε, να ασκήσετε τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων καθώς και, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία τους, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με τους παρακάτω τρόπους:

– Ηλεκτρονικά με αποστολή email στο: [email protected]
– Μέσω της δικτυακής πύλης της Αρχής: www.dpa.gr
– Με ταχυδρομική αποστολή στα γραφεία της Αρχής (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα)
– Με αυτοπρόσωπη υποβολή στα γραφεία της Αρχής
– Με φαξ στο: +30 210 6475628

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη απαιτούμενη διαδικασία υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της Αρχής (www.dpa.gr). Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα, παράπονο, απορία που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την ERGO, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 

–     μέσω e-mail: στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
–     μέσω ταχυδρομείου: στη διεύθυνση της ERGO, Λεωφ. Συγγρού 173, Τ.Κ. 171 21 Νέα Σμύρνη, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας