Η επόμενη ημέρα της Επαγγελματικής Ασφάλισης

1019

H τρέχουσα κατάσταση στην Επαγγελματική Ασφάλιση, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τον 2ο πυλώνα, τα ζητήματα που χρήζουν διευθέτησης και τα οφέλη που προσφέρουν τα ΤΕΑ σε εργαζόμενους, επιχειρήσεις και οικονομία συνολικά αναλύθηκαν στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) και την ethosEVENTS στις 11-12 Φεβρουαρίου 2021 σε ψηφιακό περιβάλλον.

Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο 2ος πυλώνας αναδεικνύεται σε «κρίσιμο παράγοντα ευημερίας στην κοινωνία», και πλέον διαμορφώνονται προϋποθέσεις ανάπτυξής του, με τη μείωση των εισφορών προς τον 1ο πυλώνα και τις «εξωτερικότητες» που αναμένεται να δημιουργήσει ο νέος κεφαλαιοποιητικός φορέας του 1ου πυλώνα (π.χ. εκπαίδευση των εργαζομένων στην έννοια της μακροχρόνιας αποταμίευσης), όπως τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,κ. Πάνος Τσακλόγλου.

Κεντρικός ομιλητής του φετινού Συνεδρίου, ήταν ο Νομπελίστας Οικονομολόγος sir Χριστόφορος Πισσαρίδης, ο οποίος τόνισε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ακολουθήσει τη φιλοσοφία ανάπτυξης της Ευρώπης με στόχο να αποσπάσει όφελος από αυτήν. «Δεν πρόκειται για τυφλή υιοθέτηση, αλλά για μία έξυπνη προσαρμογή του μοντέλου flexsecurity στα ελληνικά δεδομένα, το οποίο θα εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της χώρας (πολιτιστική κληρονομιά, πρώτες ύλες, υψηλές δυνατότητες καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής κ.λπ.). Σε κάθε, όμως, περίπτωση, μία τέτοια κατεύθυνση αφορά καθολικές, και όχι αποσπασματικές και ασυσχέτιστες πολιτικές», σημείωσε ο sir Πισσαρίδης. Και κατέληξε ότι «οι προτάσεις μας στο αναπτυξιακό σχέδιο εναρμονίζονται με αυτήν τη γενική προσέγγιση στη διαχείριση της οικονομίας. Οι πολιτικές που συστήνουμε για το σύστημα δικαιοσύνης και τον δημόσιο τομέα θα καταστήσουν πιο ευέλικτες και διαφανείς τις σχέσεις στην αγορά και θα προσελκύσουν επενδύσεις».   

Την ομιλία του sir Πισσαρίδη πλαισίωσαν στις δύο ημέρες του Συνεδρίου σημαντικές εισηγήσεις, παρεμβάσεις, ομιλίες και συζητήσεις κυβερνητικών στελεχών, θεσμικών παραγόντων, επιχειρηματιών και ειδικών της αγοράς. Όλοι συμφώνησαν στην αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου, ενιαίου και αποτελεσματικότερου εποπτικού οργάνου του 2ου πυλώνα. Μάλιστα, η ΤτΕ έθεσε –δια του Διοικητού της– τον εαυτό της στη διάθεση του Υπουργείου Εργασίας για την παροχή τεχνογνωσίας στο έργο αναδιοργάνωσης και ενοποίησης του εποπτικού μηχανισμού των επαγγελματικών ταμείων. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε αναγνώριση ότι απαιτείται η δημιουργία μίας νέας εποπτείας για το νέο κεφαλαιοποιητικό φορέα του 1ου πυλώνα ταυτόχρονα με την ίδρυσή του.

Ο 2ος πυλώνας δεν είναι ανταγωνιστικός, αλλά συμπληρωματικός σε σχέση με τον 1ο πυλώνα

Κοινή συνισταμένη των ομιλητών ήταν επίσης το ότι ο 2ος πυλώνας δεν είναι ανταγωνιστικός, αλλά συμπληρωματικός σε σχέση με τον 1ο πυλώνα. Παρά, όμως, την αναγνωριζόμενη συμπληρωματικότητά τους, δε διαφαίνεται η προοπτική συνεργειών μεταξύ τους με αφορμή την κεφαλαιοποιητική κυβερνητική μεταρρύθμιση στην επικουρική ασφάλιση, καθώς ο αρμόδιος Υφυπουργός υπερθεμάτισε υπέρ της αποκλειστικής παροχής της από το 1ο δημόσιο πυλώνα μέσω ενός νέου φορέα (Ταμείου).

Σημαντική ήταν και η σχετική αναφορά τηςΓΓ Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Δρ Παυλίνας Καρασιώτου, για τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδότησης νέων ΤΕΑ από τις εποπτικές αρχές, ώστε να εντοπίζονται τα αίτια που προκαλούν καθυστερήσεις και, με συνεργασία των αρμοδίων αρχών, να καθίσταται δυνατή η επιτάχυνση της διαδικασίας χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα του έργου.

Πολύ-εργοδοτικά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης

Στα συμπεράσματα του Συνεδρίου καταγράφεται και η αναγνώριση της σημαντικότητας των πολύ-εργοδοτικών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και της αναμενόμενης ανάπτυξής τους στην Ευρώπη εντός της επόμενης 5ετίας (Paul Bonser, Senior Partner and Head of AON’s UK International Retirement Practice ). Τα πολύ-εργοδοτικά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος και να εφαρμόσουν βέλτιστες εταιρικές πρακτικές διακυβέρνησης, ενώ ταιριάζουν στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα. Όπως, όμως, επισημάνθηκε, η δυνατότητα αυτή για να υλοποιηθεί απαιτεί νέα νομοθετική παρέμβαση. Η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας IORP II στην ελληνική νομοθεσία δεν ολοκλήρωσε, αλλά, αντίθετα, άνοιξε τον δρόμο για νέες αναγκαίες παρεμβάσεις που θα επιτρέψουν την ουσιαστική ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου επισημάνθηκε η ανάγκη τροποποιήσεων και μεταρρυθμίσεων του Ν.3029/2002 με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις που περιέγραψαν εκπρόσωποι της αγοράς σε ό,τι αφορά στην λειτουργία των ΙΕΣΠ / ΤΕΑ. Επίσης, προτάθηκε η παρέμβαση της Ένωσης Επαγγελματικών Ταμείων για την υλοποίηση δράσεων με σκοπό τη συνεργασία εκπροσώπων του υπουργείου και των εποπτικών αρχών και ανθρώπων της αγοράς με εμπειρία στη λειτουργία των ΤΕΑ, ώστε να είναι εύστοχες και ρεαλιστικές οι αναμενόμενες υπουργικές αποφάσεις.

Όπως αναφέρθηκε, τα ΤΕΑ αποτελούν πλέον για τα τμήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού πολύ σημαντικά εργαλεία για την προσέλκυση, διατήρηση και ανταμοιβή των στελεχών τους. Επιπλέον, και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, κατά τη διαδικασία κινητικότητάς τους, επιζητούν και λαμβάνουν υπόψη στα κριτήρια λήψης των αποφάσεών τους για πρόσληψη, τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων συμπληρωματικών παροχών επαγγελματικής ασφάλισης από πλευράς των εργοδοτριών επιχειρήσεων.

Μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Τα ΤΕΑ μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας χρηματοδοτώντας με τα αποθεματικά τους αναπτυξιακές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και πολλαπλασιαστικής επίδρασης στην εθνική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εντάξουν στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια τοποθετήσεις σε έργα ΣΔΙΤ, έργα υποδομών καθώς και ενεργειακά έργα, προκειμένου, αφενός, να διαφοροποιούν αποτελεσματικά τα χαρτοφυλάκιά τους και αφετέρου, οι ασφαλισμένοι τους να απολαμβάνουν αποδόσεις-μερίσματα από μεγάλα επενδυτικά έργα της Ελλάδας που αναμένεται να λάβουν χώρα τα επόμενα χρόνια.

Το παράδειγμα της Δανίας

Ενδιαφέρουσα στιγμή της δεύτερης ημέρας του Συνεδρίου αποτέλεσε η με γλαφυρό τρόπο παρουσίαση από τον κ. Φαίδων Ταμβακάκη, Συνιδρυτή & Πρόεδρο Δ.Σ. της ALPHA TRUSΤ, του παραδείγματος της Δανίας και της θετικής συμβολής από τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων στην οικονομική και κοινωνική ευημερία της. Η Δανία, χώρα με μισό πληθυσμό από την Ελλάδα αλλά με διπλάσιο ΑΕΠ, υιοθέτησε τον 2ο πυλώνα ασφάλισης από το 1987 και μάλιστα κατέστησε υποχρεωτική τη συμμετοχή των εργαζομένων τους σε επαγγελματικά ταμεία (κλαδικά και κρατικά) από το 1993. Το αποτέλεσμα ήταν να καταγράφει καλύτερη επίδοση σε μια σειρά δεικτών ευημερίας (υγείας, παιδείας, ευτυχίας, ανεργίας κ.λπ.) και την πρωτιά στο ποσοστό συσσώρευσης συνταξιοδοτικών κεφαλαίων ως προς το ΑΕΠ (220%), ενώ το 90% των εργαζομένων της έχει επαγγελματική ασφάλιση. Επίσης, κατά τη χρονική περίοδο 1993-2008, το 30% των αυξήσεων των μισθών των Δανών εργαζομένων κατευθύνθηκε στη δημιουργία συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων. Επιχειρώντας την προσομοίωση εφαρμογής του μοντέλου της Δανίας στην περίπτωση της Ελλάδας σε ορίζοντα 25ετίας (1995-2020), με υποθέσεις εργασίας τις εισφορές του 7% του μηνιαίου μισθού σε επαγγελματικά ταμεία και 5% ετήσια αναπροσαρμογή του μισθού, ο κος Ταμβακάκης παρουσίασε αποτελέσματα που δείχνουν μέσο κατά κεφαλήν ύψος σωρευμένου ποσού για τους ατομικούς λογαριασμούς των Ελλήνων εργαζομένων 52.578 ευρώ και συνολικά 187 δισ. ευρώ ή 113,23% ως ποσοστό του ΑΕΠ του 2020!

Συμπληρωματικές παροχές υγείας

Τα ΤΕΑ, πέραν της βασικής τους δράσης που είναι η χορήγηση πρόσθετων συνταξιοδοτικών παροχών, δραστηριοποιούνται επιτυχώς και στην παροχή συμπληρωματικών ολοκληρωμένων παροχών υγείας (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης). Τέτοια παραδείγματα αποτελεσματικών συμπράξεων 2ου και του 3ου Πυλώνα Ασφάλισης, αποτελούν: το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ που σε συνεργασία με τον Όμιλο της Ευρωκλινικής και την εφαρμογή προγράμματος capitation παρέχει αποτελεσματικά πρόσθετες παροχές υγείας στα ασφαλισμένα του μέλη με πολύ προνομιακό κόστος, πολλαπλάσια χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, και το ΤΕΑ-ΕΛΤΑ που παρέχει, σε συνεργασία με την NN Aσφαλιστική και τη χρήση αντασφαλιστικού προγράμματος, σημαντικές συμπληρωματικές παροχές υγείας επιδοματικού, κυρίως χαρακτήρα στα ασφαλισμένα του μέλη. Πλέον πρόσφατο παράδειγμα σύμπραξης του 2ου και του 3ου Πυλώνα Ασφάλισης αποτελεί η στρατηγική συνεργασία ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και του Ομίλου της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ. Οι δύο αυτοί φορείς-εκπρόσωποι των δύο ανωτέρω πυλώνων έχουν προχωρήσει από το καλοκαίρι του 2020 σε στρατηγική συμφωνία αμοιβαίας συνεργασίας ανταλλαγής τεχνογνωσίας, παροχής ασφαλιστικών προγραμμάτων ιδιωτικής και επαγγελματικής ασφάλισης στα ασφαλισμένα τους μέλη και το εργατικό τους δυναμικό, και στην εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας με την ένταξη της Ευρωπαϊκής Πίστης ΑΕΓΑ στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Διαβάστε επίσης: Ιδιωτική ασφάλιση: Καίριος ο ρόλος της για την επάρκεια των συντάξεων

Στο διήμερο συνέδριο συμμετείχε πληθώρα διακεκριμένων ομιλητών ανάμεσα τους: ο κος Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κος Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, ο κος Πάνος Τσακλόγλου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων & Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κος Γεώργιος Ζαββός, Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, ο κος Ιωάννης Στουρνάρας, Διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, η κα Ευφροσύνη Ε. Κουσκουνά, BSc,MSc, FHAS, Πρόεδρος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής (ΕΑΑ), η κα Βασιλική Λαζαράκου, Δ.Ν., Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κος Χρήστος Π. Νούνης, Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) & Πρόεδρος ΔΣ Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών (ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ), ο κος Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρος, Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) & Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Mega Brokers AE, ο κος Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας, Πρόεδρος, Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), ο κος Paul Bonser, Senior Partner International Retirement, ΑΟΝ Solutions Greece, Turkey & Cyprus, ο κος Fausto Parente, Executive Director, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), ο κος Philip Neyt, President, European Association of Paritarian Institutions (AEIP) and Chairman of PensioPlus, Belgium, ο Dr. Christos Louvaris Fasois, Policy Advisor on Pension & Financial Affairs, European Association of Paritarian Institutions (AEIP), η κα Παυλίνα Καρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ο κος Γεώργιος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κος Τάσος Γιαννίτσης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, π. Υπουργός, ο κος Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κος Γαβριήλ Αμίτσης, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ο κος Ιωάννης Τζανάκος, Γενικός Γραμματέας και εκπρόσωπος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. στην επιτροπή Occupational Pensions Stakeholder Group (ΟPSG) της EIOPA, ο κος Φαίδων Ταμβακάκης, Συνιδρυτής & Πρόεδρος Δ.Σ., ALPHA TRUST, ο κος Κρις Αίσωπος, Διευθύνων Σύμβουλος, ALPHA TRUST & Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), ο κος Γεώργιος Κεντούρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΑON Solutions Greece & Turkey, ο κος Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α, ο κος Θωμάς Κωνσταντινίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management ΑΕΔΑΚ, ο κος Νίκος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ & Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου, Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., ο κος Θεοφάνης Μυλωνάς, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ & Πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), η κα Ελένη Κορίτσα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, ο κος Κυριάκος Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Accenture, ο κος Ηρακλής Μπαμπλέκος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ο κος Γεώργιος Γεωργόπουλος, Executive General Manager, Τράπεζα Πειραιώς, ο κος Aπόστολος Δούμας, Managing Director, Prudential Informatics, ο κος Καπετάν Παναγιώτης N. Τσάκος, Ιδρυτής, Τsakos Group of Companies, ο κος Αντώνης Βουκλαρής, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής, ο κος Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Interlife A.A.E.Γ.Α, ο κος Μάριος Γιαννάς FIA, Διευθυντής, Cronje & Yiannas Actuaries and Consultants Ltd, η κα Ρεβέκκα Πιτσίκα, CEO, People for Business, ο κος Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο κος Νικόλαος Δ. Φίλιππας, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Επιστημονικός Διευθυντής, Interamerican Research Center & Πρόεδρος, Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, ο κος Χαράλαμπος Φύτρος, FHAS, CFA, PhD, Β’ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., Αναλογιστής & Χρημ/κός Αναλυτής ΤΕΑ Johnson & Johnson, ο κος Παναγιώτης Ζαμπέλης, Αναλογιστής & Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΤΕΑ-ΕΛΤΑ), η κα Ματίνα Σπανοπούλου, Στέλεχος Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, η κα Μαρία Μαργαριτσανάκη, Στέλεχος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Διεύθυνση Φορέων, η κα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Δρ. Αναστάσιος Σεπετής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με εξειδίκευση στις Πολιτικές και στα Χρηματοοικονομικά της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προστασίας Δικηγόρος και ο κος Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP.

Συντονιστές των συζητήσεων του διημέρου ήταν: ο κος Χρήστος Τριαντόπουλος, Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής, Υπουργείο Οικονομικών, ο κος Σταύρος Θωμαδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος, International Ethics Standards Board for Accountants, ο κος Χρήστος Κώνστας, δημοσιογράφος, Head of Content, ethosMEDIA ο κος Χρήστος Νούνης, πρόεδρος του ΕΛΕΤΕΑ και ο κος Βάιος Κρόκος, δημοσιογράφος, ο οποίος έκανε και τη συνολική παρουσίαση του Συνεδρίου.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΤεχνολογία: Οι 5 αναδυόμενες τάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον των επιχειρήσεων
Επόμενο άρθροΤο συναίσθημα του θυμού και η αναγνώρισή του